Riksposten var en svensk tidning, som utkom i Stockholm 1934-1938 som pressorgan för Nationalsocialistiska blocket. Tidningen började åter utkomma i mitten av 1941 i Helsingborg, med jur.dr. Einar Heimer som redaktör.