Kalmar-Kalmar Läns Tidning

dagstidning

Kalmar Kalmar Läns tidning var en dagstidning som gavs ut under tiden 22 juni 1918 till slutet av år 1947.[1] Tidningen var ett samgående av tidningen Kalmar och Kalmar Läns Tidning 1915-1918.

Fullständig titeln var Kalmar/ Kalmar läns tidning, under 1918 Kalmar, Tidning för Kalmar stad och Län en kort period.

RedaktionRedigera

Redaktionsort var hela tiden Kalmar. Tidningens politiska tendens 1918-1924 frisinnad 1925-1947 bondeförbundet enligt SVAT enligt tidningen 1937-11-27 sidan 18 byttes den politiska tendensen först hösten 1928. Tidningen utgavs 6 dagar i veckan måndag-lördag. men hade en varannandagsupplaga till 29 november 1920 som kom tre dagar i veckan. Periodisk bilaga För Husmodern Och Familjen gavs ut under 1928.

Period Ansvarig utgivare Titel Period Redaktör
1918-06-12--1928-10-24 Sandberg, Oskar Antoni redaktören 1918-06-22--1928-09-29 Sandberg, Oskar A
1928-10-25--1947-12-31 Morhagen, Sven Manfred redaktören 1928-10-01--1928-10-31 Ingen uppgift
1928-11-01--1947-12-31 Morhagen, Manfred

TryckningRedigera

Förlaget hette 1918-1947 Kalmar tryckeriaktiebolag. Bolaget övertog 1 juli 1918 "de båda äldre tidningsbolagens tillgångar och skulder" (Tidningen 1937-11-27, s. 18). Priset för tidningen var 6,75 kr inledningsvis, varannandagsupplagan kostade 6 kr mot sexdagarstidningen 14 kr 1920. Priset ökade till 18 kr 1947.

Tryckeriet hette Tidningen Kalmars aktiebolag boktryckeri till 29 juni 1918 sen Kalmar tryckeriaktiebolags boktryckeri till 1919. Från den 4 september 1919 bara Kalmar tryckeriaktiebolag. Tidningen trycktes i svart, från 1931 i svart + en färg. Typsnitt var hela tiden antikva. Satsytan 51-52 x 35-36 cm. Sidantalet 6-16 sidormed flest sidor på lördagar i slutet av utgivningsperioden. Upplaga var 1927 10000 exemplar, 1929 endast 2825 men 1930 åter 10 300 exemplar. 1941 hade tidningen 7400 i upplaga samt 1947 8200.[2]

Period Tryckeriutrustning Kommentar
1911-01-01--1911-12-31 Heureka tryckpress T 1937-11-27, s. 18
1915-01-01--1915-12-31 Sättmaskin, tidningens första Dessförinnan handsattes hela tidningen. T 1937-11-27, s. 18
1937-01-01--1937-12-31 Albert tryckpress, tillverkad av Schnellpressenfabrik Frankenthal, Rheinpfalz T 1937-11-27, s. 18
1937-01-01--1937-12-31 Sättmaskiner, tre stycken T 1937-11-27, s. 18
1938-01-01--1938-12-31 Sättmaskin Linotype Blue Streak T 1938-07-01

ReferenserRedigera

  1. ^ Kalmar Kalmar Läns Tidning. Libris länk 
  2. ^ ”Kalmar Kalmar läns tidning”. Kungliga biblioteket Nya Lundstedt. ?. http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=876. Läst 15 juli 2020. 
  • Tidningen Jubileumsnummer 27 november 1937 ger värdefulla upplysningar om tidningens historia