Aneby kommun

kommun i Jönköpings län, Sverige

Aneby kommun är en kommun i Jönköpings län. Centralort är Aneby.

Aneby kommun
Kommun
Stjärneborgs museer utanför Aneby
SloganUnik – Nära
Kommunens vapen.
Aneby kommunvapen
LandSverige
LandskapSmåland
LänJönköpings län
CentralortAneby
Inrättad1 januari 1971[1]
Befolkning, areal
Folkmängd6 838 ()[2]
Areal553,9 kvadratkilometer ()[3]
- därav land517,72 kvadratkilometer[3]
- därav vatten36,18 kvadratkilometer[3]
Bef.täthet13,21 inv./km² (land)
Läge

Kommunen i länet.
Koordinater57°50′00″N 14°48′00″Ö / 57.833333333333°N 14.8°Ö / 57.833333333333; 14.8
UtsträckningSCB:s kartsök
Domkretstillhörighet
DomkretsEksjö domkrets
Om förvaltningen
Org.nummer212000-0498[4]
Anställda675 ()[5]
WebbplatsOfficiell webbplats
Koder och länkar
Kommunkod0604[6]
GeoNames2726004
StatistikKommunen i siffror (SCB)
Redigera Wikidata

Kommunen består av korsande dalstråk med mellanliggande höjder, varav majoriteten är täckt av barrskog. De geografiska förutsättningarna har påverkat näringslivet där träindustrin har dominerat, även om dess betydelse minskat.

Befolkningsutvecklingen var positiv fram till mitten av 1990-talet då trenden vände. Under mitten av 2010-talet sågs dock återigen en positiv utveckling. Med undantag för mandatperioden 2002-2006 har kommunen haft Alliansstyre sedan 1990-talet.

Administrativ historik redigera

Kommunens område motsvarar socknarna: Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck och Vireda. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

I området fanns även Aneby municipalsamhälle från 24 november 1923 till slutet av 1966.

Vid kommunreformen 1952 bildades två "storkommuner" i området: Bredestad (av de tidigare kommunerna Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd och Marbäck) samt Hullaryd (av Haurida, Lommaryd och Vireda).

1967 bildades Aneby landskommun av Bredestads landskommun och Hullaryds landskommun. Aneby kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Aneby landskommun.[7]

Kommunen ingår sedan bildandet i Eksjö tingsrätts domsaga.[8]

Geografi redigera

Topografi och hydrografi redigera

Landskapet består av korsande dalstråk med mellanliggande höjder, vissa i form av långa bergdrumliner. Botten på dalstråken är på ungefär 200 meter över havet medan höjderna når 300 meter över havet, i vissa fall högre. Svartån rinner från söder till norr genom ett av sprickstråken och mellan Anebysjön och sjön Ralången passerar den det 19 meter höga vattenfallet Stalpet. En majoritet av landskapet är täckt av skog och då i synnerhet barrskog. Odlingsmarken är belägna i höjdområdena där jorden är finkornigare och frostrisken lägre. Där ligger gårdarna ensamma, alternativt i rad efter varandra. Åker är närmast respektive gård medan betesmarken och skogen ligger längre ned längs sluttningen.[9]

Nedan presenteras andelen av den totala ytan 2020 i kommunen jämfört med riket.[10]

Aneby kommun Hela riket


 
  Bebyggelse (4,4 %)
  Skog (73,2 %)
  Öppen myrmark (1,7 %)
  Jordbruksmark (16,6 %)
  Övrig mark (4,0 %)


 
  Bebyggelse (3,1 %)
  Skog (68,0 %)
  Öppen myrmark (7,2 %)
  Jordbruksmark (7,4 %)
  Övrig mark (14,3 %)

Naturskydd redigera

År 2023 fanns sju naturreservat i Aneby kommun.[11] Sjön Örens är klassad som Natura 2000-område och vid dess västra strand ligger naturreservatet Björkenäs. Området är rikt på ekar och har ett varierat odlingslandskap. Där finns många gamla, spärrgreniga träd.[12] Degla lövskog ligger vid sjön Noen och består av lövskog, lövsumpskog och våtmark. I reservatet trivs en mängd fågelarter och andra djur.[13] På 1960-talet bildades det som idag är ett av länets minsta och äldsta naturreservat, Vållingsön. Belägen i Ören är ön en viktig häckningsplats för fågelarter som storlom, skäggdopping, drillsnäppa, fisktärna och fiskgjuse.[14] De övriga reservaten är Hyllingen, Nynäs och Åsens utmark.[11]

Administrativ indelning redigera

Fram till 2016 var kommunen för befolkningsrapportering indelad i fem församlingar – Aneby, Askeryd, Frinnaryd, Haurida-Vireda och Lommaryd.

 
Distrikt (socknar) inom Aneby kommun

Från 2016 indelas kommunen istället i åtta distrikt, vilka motsvarar de tidigare socknarna[15]Askeryd, Bredestad, Bälaryd, Frinnaryd, Haurida, Lommaryd, Marbäck och Vireda.

Tätorter redigera

År 2020 bodde 61,7 procent av kommunens invånare i någon av kommunens tätorter, vilket var lägre än motsvarande siffra för riket där genomsnittet var 87,6 procent.[16] Vid Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning 2020 fanns det tre tätorter i Aneby kommun:[17]

Tätort Befolkning
Aneby 3 668
Sundhultsbrunn 312
Frinnaryd 228

Styre och politik redigera

Styre redigera

År Partier
1994-1998 C M KD FP
1998-2002 KD M C FP
2002-2006 S C
2006-2010 KD C M FP
2010-2014 C KD M FP
2014-2018 C KD M L
2018-2022 C M KD L
2022-[18] S C KD

Källa: [19]

Kommunfullmäktige redigera

Presidium redigera

Presidium 2019–2022
Ordförande C Lars-Erik Fälth
Förste vice ordförande C Lars-Inge Hansson
Andre vice ordförande S Tommy Gustafsson

Lista över kommunfullmäktiges ordförande redigera

Namn Från Till Politisk tillhörighet
  Bengt Samuelsson 2006 2019 Kristdemokraterna
  Lars-Erik Fälth 2019 Centerpartiet

Mandatfördelning 1970–2022 redigera

ValårVSMPSDCLKDMGrafisk presentation, mandat och valdeltagandeTOT%Könsfördelning (M/K)
19701011725
1011725
3589,5
32
19731013435
1013435
3591,3
31
1976913436
913436
3592,8
305
19791011347
1011347
3591,5
305
198211110256
1110256
3592,4
296
198510110446
1010446
3591,0
278
19881129355
1129355
3588,1
2411
19911118276
118276
3588,3
287
19941418255
148255
3588,0
2213
19981126286
1126286
3583,30
2411
20021216493
126493
3583,08
2213
20061027484
1027484
3582,38
2213
20109238355
9238355
3583,22
1815
2014111238154
1123854
3586,54
1916
201819147256
947256
3587,47
2015
20221867247
867247
3584,81
1916
 • I valet 2010 blev 2 mandat obesatta.
Data hämtat från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten.

Nämnder redigera

Kommunstyrelse redigera

Presidium 2018–2022
Ordförande C Beata Allen
Förste vice ordförande M Caroline von Wachenfelt
Andre vice ordförande S Arijana Jazic

Lista över kommunstyrelsens ordförande redigera

Namn Från Till Politisk tillhörighet
  Göran Äng 1978 1998 Centerpartiet
  Irene Oskarsson 1998 2002 Kristdemokraterna
  Lars-Erik Fälth 2002 2018 Centerpartiet
  Beata Allen[20] 2018 Centerpartiet

Övriga nämnder redigera

Nämnder 2019-2022 Ordförande Vice ordförande
Samhällsbyggnadsnämnden M Mats Hansson S Niklas Lindberg
Valnämnden M Bengt Johnsson S Annki Stark
Revisionen S Birger Bergvall M Yvonne Bäckelid

Ekonomi och infrastruktur redigera

Näringsliv redigera

Omkring var tionde förvärvsarbetande var kommunen början av 2020-talet sysselsatta inom jord- och skogsbruket. Samtidigt var drygt 30 procent sysselsatta inom industrin som vuxit som en följd av de goda möjligheterna till transporter, stor tillgång till skog och arbetskraft. Träindustrin, som tidigare dominerat näringslivet, har dock minskat sin betydelse och näringslivet har blivit mer diversifierat där små och medelstora företag dominerar. Större företag är exempelvis Attends Healthcare och Hags. 30 procent av kommunens förvärvsarbetande var sysselsatta inom offentliga sektorn.[9]

Infrastruktur redigera

Transporter redigera

Kommunen genomkorsas av riksväg 32 samt av länsvägarna 132 och 134. Kommunen genomkorsas även av järnvägen Stockholm–Malmö och av Anebyleden.[21]

Utbildning redigera

År 2022 fanns fem kommunala grundskolor I kommunen. Två av dessa, Vireda och Sunhult, var belägna på landsbygden och övriga tre i centralorten.[22] Gymnasieskola saknades i kommunen varför eleverna istället studerade i någon av kommunerna Tranås, Eksjö, Nässjö eller Jönköping.[23]

År 2021 var andelen invånare i åldersgruppen 25-64 år med minst tre års eftergymnasial utbildning 17,9 procent, vilket var lägre än genomsnittet för Sverige för motsvarande siffra var 29,6 procent.[24]

Befolkning redigera

Demografi redigera

Befolkningsutveckling redigera

Kommunen har 6 838 invånare (31 mars 2024), vilket placerar den på 254:e plats avseende folkmängd bland Sveriges kommuner.

Befolkningsutvecklingen i Aneby kommun 1970–2020[25]
ÅrFolkmängd
1970
  
6 296
1975
  
6 508
1980
  
6 873
1985
  
6 897
1990
  
7 159
1995
  
7 169
2000
  
6 682
2005
  
6 576
2010
  
6 393
2015
  
6 537
2020
  
6 821

Kultur redigera

Museum redigera

Vid Stjärneborgs museer finns Sveriges enda pyramid att beskåda, konstruerad av ingenjören och adelsmannen Malte Liewen Stierngranat år 1915. Denna gravplats har med tiden blivit en turistattraktion dit besökare även lockats för att besöka Stjärneborg slott och ett hembygds- och järnvägsmuseum.[26]

Kulturarv redigera

Det fanns 709 registrerade fornlämningar i Aneby kommun hos Riksantikvarieämbetet år 2022.[27] Däribland en ruinkulle efter en borg[28] och en slottsruin efter ett slott uppfört 1692 och revs 1889.[29]

Åsens by är en samling välbevarade lantbyggnader från tidigt 1900-tal, men med rötter redan från 1500-talet. Byn blev ett kulturreservat år 2000 och därmed Sveriges första kulturreservat.

Kommunvapen redigera

Blasonering: I blått en balkvis ställd ström av silver, belagd med ett blått topografiskt tecken för vattenfall.

Kommunen hade bildats 1967 och 1980 antogs kommunvapnet. Karttecket åsyftar vattenfallet Stalpet. Vapnet registrerades hos PRV 1987.

Se även redigera

Referenser redigera

Noter redigera

 1. ^ Per Andersson, Sveriges kommunindelning 1863-1993, Draking, 1993, ISBN 978-91-87784-05-7.[källa från Wikidata]
 2. ^ [a b] Folkmängd och befolkningsförändringar - Kvartal 1, 2024, SCB, 14 maj 2024, läs online.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b c d] Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År 2012–2019, SCB, 21 februari 2019, läs online.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b] Kommuner, lista, Sveriges Kommuner och Regioner, läs online, läst: 19 februari 2019.[källa från Wikidata]
 5. ^ [a b] Största offentliga arbetsgivare, Näringslivets ekonomifakta, läs online, läst: 30 oktober 2020.[källa från Wikidata]
 6. ^ Folkmängd 31. 12. 1971 enligt indelningen 1. 1. 1972 (SOS) Del, 1. Kommuner och församlingar, SCB, 1972, ISBN 978-91-38-00209-4, läs online.[källa från Wikidata]
 7. ^ Andersson, Per (1993). Sveriges kommunindelning 1863–1993. Mjölby: Draking. Libris 7766806. ISBN 91-87784-05-X 
 8. ^ Elsa Trolle Önnerfors: Domsagohistorik - Eksjö tingsrätt (del av Riksantikvarieämbetets Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007)
 9. ^ [a b] ”Aneby - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aneby. Läst 15 juni 2022. 
 10. ^ ”Markanvändningen i Sverige efter region och markanvändningsklass. Vart 5:e år 2010 - 2020”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvN/. Läst 12 oktober 2022. 
 11. ^ [a b] ”Naturreservat”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat.html. Läst 15 juni 2022. 
 12. ^ ”Björkenäs”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat/bjorkenas.html. Läst 15 juni 2022. 
 13. ^ ”Degla lövskog”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat/degla-lovskog.html. Läst 15 juni 2022. 
 14. ^ ”Vållingsön”. www.lansstyrelsen.se. https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besoksmal/naturreservat/vallingson.html. Läst 15 juni 2022. 
 15. ^ SFS 2015:493, justerad i SFS 2015:698 Förordning om distrikt. Trädde i kraft 1 januari 2016.
 16. ^ ”Kommuner i siffror”. kommunsiffror.scb.se. https://kommunsiffror.scb.se/?id1=0604&id2=null. Läst 29 maj 2024. 
 17. ^ ”Experience”. experience.arcgis.com. https://experience.arcgis.com/experience/ce98bb3bf51e4ea48c20e9115feda986/. Läst 29 maj 2024. 
 18. ^ ”Klart: Aneby får ett nytt politiskt styre: ”Vi står väldigt nära varandra””. 3 oktober 2022. https://www.smt.se/2022-10-03/klart-aneby-far-ett-nytt-politiskt-styre-vi-star-valdigt-nara-varandra. Läst 3 oktober 2022. 
 19. ^ ”Maktfördelning för tidsperioden 1994 - 2014”. Arkiverad från originalet den 14 september 2018. https://web.archive.org/web/20180914061323/https://skl.se/demokratiledningstyrning/valmaktfordelning/valresultatmaktfordelning2014/valresultatochmaktfordelningsammanstallning19942014.370.html. Läst 12 oktober 2018. 
 20. ^ Nu är det klubbat att Beata Allen tar över Arkiverad 3 december 2018 hämtat från the Wayback Machine., läst 2018-12-03
 21. ^ ”Aneby - Uppslagsverk - NE.se”. www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/aneby. Läst 14 maj 2024. 
 22. ^ ”Grundskola”. www.aneby.se. https://www.aneby.se/sidor/barn-och-utbildning/grundskola/grundskola.html. Läst 15 juni 2022. 
 23. ^ ”Gymnasieskolor”. www.aneby.se. https://www.aneby.se/sidor/barn-och-utbildning/gymnasieskolan/gymnasieskolor.html. Läst 15 juni 2022. 
 24. ^ ”Din kommun i siffror”. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Din-kommun-i-siffror/. Läst 15 juni 2022. 
 25. ^ ”SCB - Folkmängd efter region och tid.”. http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SubTable.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&huvudtabell=BefolkningNy&omradetext=Befolkning&tabelltext=Folkm%E4ngden+efter+region%2C+civilst%E5nd%2C+%E5lder+och+k%F6n%2E+%C5r&preskat=O&prodid=BE0101&starttid=1970&stopptid=2010&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1. 
 26. ^ ”Stjärneborg med muséer, pyramiden och slottet”. Arkiverad från originalet den 19 november 2015. https://web.archive.org/web/20151119042049/http://www.aneby.se/Uppleva-och-goera/Turism/Goera/Stjaerneborg. Läst 18 november 2015. 
 27. ^ ”Fornsök”. Riksantikvarieämbetet. https://app.raa.se/open/fornsok/searchlamning. Läst 15 juni 2022. 
 28. ^ ”L1974:1909 Borg Fornlämning RAÄ-nummer:Askeryd 57:1”. app.raa.se. https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/f5c4b8dc-e3e8-479c-8f5b-aa3ad6341d68. Läst 15 juni 2022. 
 29. ^ ”L1973:5840 Slott/herresäte Fornlämning RAÄ-nummer:Marbäck 35:1”. app.raa.se. https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/1070472d-b08b-4ce7-afbe-afac92353b7a. Läst 15 juni 2022. 

Källor redigera

Externa länkar redigera