Öppna huvudmenyn

Argus. Politisk, Litterär och Commerciell Tidning var en tidning som började ges ut 1820 som en fortsättning till tidningen Anmärkarne var denna tidnings redaktörer Georg Scheutz och Johan Johansson, av vilka den senare snart blev den ledande.

Argus, som representerade 1820-talets liberala opposition mot "regeringssystemet" förblev under hela decenniet landets mest betydande politiska tidning. Den blev upprepade gånger indragen men fortsatte genast under lätt namnförändring, "Argus den andre", "Argus den tredje" och så vidare. Trots att redaktionen förklarade att den ville hålla sig utanför "dagbladskäbblet" blev Argus snart indragen i en rad tidningsstrider, där den bland annat mötte kraftigt motstånd från de konservativa Uppsalaromantikerna. Regeringen underhöll till och med en särskild tidning, "Argus den IV" (1823-1830) som utan framgång bekämpade Johanssons blad. En allvarlig konkurrent fick Argus först med den av Lars Johan Hierta utgivna Aftonbladet från och med 1830. Från och med denna tid började Argus alltmer gå tillbaka för att upphöra 1836.

Se ävenRedigera

  • Argos (jätte), en jätte med hundra ögon, av vilka alltid några vakade

KällorRedigera

  • Carlquist, Gunnar, red (1929). Svensk uppslagsbok. Bd 2. Malmö: Baltiska förlaget AB. sid. 242