Den här artikeln handlar om Europaväg 20 i Sverige. För hela Europaväg 20, se E20.
E20

E20 är en stamväg i Sverige, som går sträckan ÖresundsbronGöteborgÖrebroStockholm.

Europaväg
E20
Basfakta
LandIrland
Storbritannien
Danmark

Sverige
Estland
KlassificeringStamväg
Längd770 km
BeläggningAsfalt
Antal filer1+1 - 4+4
Geografiska fakta
Börjar iÖresundsbron
ViaGöteborg
Örebro
Slutar iStockholm (770 km)
AnmärkningarLängd avser inom Sverige

Den ingår i den internationella Europaväg 20 (Shannon AirportDublinLiverpoolKingston upon HullEsbjergKöpenhamnMalmöGöteborgStockholmTallinnSt Petersburg). Den är 770 kilometer lång inom Sverige.

Motorväg redigera

Följande sträckor längs E20 är utbyggda till motorväg:

Beskrivning av sträckan redigera

För information om hela europavägen E20, inklusive delar utanför Sverige, se E20.

Grafisk översikt redigera

Nedan visas en grafisk översikt över den vägstandard E20 har genom Sverige.

    Malmö   Göteborg   Örebro   Stockholm
                                     
 
Färgkoder
  = Motorväg
  = Mötesseparerad väg (2+2, 2+1, 1+1)
  = Landsväg

Västkusten redigera

Huvudartikel: E6 (Sverige)

E20 kommer in i Sverige via Öresundsbron, som knyter ihop motorvägsnäten i Danmark – och vidare med Tyskland och övriga Europa – samt Sverige. Motorvägen från Öresundsbron ansluter till E6 i Malmö, varifrån E6 och E20 har en gemensam motorvägssträckning till Göteborg.

Göteborg redigera

E20 är motorväg genom Göteborg.

Västergötland redigera

 
Jerikotunneln på E20 öster om Göteborg, vid kommungränsen Partille/Lerum.
 
E20 väster om Skara, ombyggd till 2+1-väg 2006–07.

E20 genom Västergötland börjar som motorväg mellan Göteborg och Vårgårda, förutom genom Alingsås där vägen är fyrfältsväg men samtliga korsningar sker i plan och hastigheten är skyltad till 60 km/h förutom vid rondellerna där hastigheten är 40 km/h. Sträckan genom Alingsås är cirka 4 km lång och har planerats byggas om till motorväg. Eftersom kommunen kräver nedgrävning och övertäckning för att ge bygglov, vilket regeringen inte vill betala är nu det projektet vilande.[1][2].

Från Vårgårda är E20 mötesseparerad med blandade antal körfält fram till Lundsbrunn. Korsningarnas utformning varierar stort. Fullskaliga trafikplatser vid de större tätorterna, i övrigt finns mindre trafikplatser med korta påfarter med väjningsplikt samt trevägskorsningar och enkla anslutningar där man bara kan åka på och av E20 i en riktning. Flera av anslutningarna till E20 har färister. Utanför Lundsbrunn börjar en kort sträcka av motorväg invigd 2009. Denna sträcker sig förbi Götene fram till Holmestad. I Götene finns Trafikplats Kinnekulle som knyter ihop riksväg 44 med E20. Från Holmestad och fram till Hasslerör är E20 av typen bred landsväg. Planskilda korsningar finns endast vid Mariestad. Hela denna sträcka planeras bli mötesseparerad. Resterande sträcka fram till Vretstorp, där E20 blir motorväg igen, är vägtypen 2+1-väg. I Hova finns en planskild korsning.

På 1940-talet tänkte man sig en motorväg Stockholm–Göteborg på lång sikt och den första sträckan som byggdes var mellan Floda och Alingsås[3]. Denna sträcka byggdes med två körfält i vardera riktning, men innehöll en mängd korsningar i plan och därmed relativt långt från vad som idag klassas som motorväg. Sträckan Göteborg–Floda byggdes ut till motorväg 1960–63. Därefter dröjde det till strax efter 2000 innan Lerum–Tollered byggdes om till riktig motorväg. Sträckan Tollered-Ingared byggdes om till motorväg 2020-21. Ingared–Alingsås byggdes om till motorväg 2009–12. Vid Nääsmotet utanför Floda kan man på gamla sträckan av riksväg 6 – rikssexan – som går vid sidan av motorvägen med namnet Gamla vägen beskåda en kort sträcka med den gatsten, som rikssexan belades med på 1930-talet. Alingsås–Vårgårda byggdes om till motorväg 2015–20, i huvudsak i ny sträckning. Den gamla sträckan finns kvar och är bred landsväg.

Mellan Göteborg och Stockholm hette vägen rikssexan 1945–62, och därefter E3 1962–92. Strax norr om Hova längs dagens E20, precis efter gränsen mot Örebro län, ligger ett gatukök som heter just "Sexan" uppkallat efter den gamla riksvägen. I Lugnås söder om Mariestad ligger E3-baren. En bit söder om Hova söder om viadukten över järnvägen Kinnekullebanan där vägen svagt svänger norrut finns på dess östra sida en milsten från början av 1700-talet. Vägen ligger alltså i samma sträckning som då och är på detta stället ganska smal.

Mälardalen redigera

 
E20 västerut vid Trafikplats Läggesta nära Mariefred, juli 2014.

Från Vretstorp är det motorväg förbi Örebro och fram till Arboga. Motorvägen förbi Vretstorp färdigställdes 1995, östra Vretstorp till Kumla är från 1972, Kumla–Adolfsberg (Örebro) från 1981, medan förbifarten förbi Örebro (Västerleden) är från 1973. Motorvägen Örebro–Arboga är gemensam med E18, och är från år 2000. Mittremsan har här trots dess nya datum inget räcke, utan istället är det dubbla diken i den ganska breda mittremsan. Det har bedömts hindra fordon att komma över på fel sida. Efter att E18 och E20 delat på sig igen strax norr om Arboga fortsätter E20 som 2+1-väg med plankorsningar, för att halvvägs mellan Kungsör och Eskilstuna övergå till mötesfri motortrafikled som framme i den senare orten avlöses av ännu en motorväg. Denna går via Strängnäs till Södertälje och byggdes ut i etapper under 1990- och 2000-talen. Den sista delen, förbi Strängnäs, invigdes 2004. Sträckan mellan Södertälje och Stockholm delar den med E4.

Stockholm redigera

E20 går tillsammans med E4 på Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Här är det köer i rusningstrafik. Den sista biten av E20 i Sverige till Frihamnen där färjelinjen Stockholm– Tallinn avgår, går genom Norra länken och Södra hamnvägen i Stockholm. Om man ska med färjan i rusningstid bör man lägga till minst en halvtimme i planen för bilresan.

Vägstandard redigera

[4]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Öresundsbron
Riksgräns Danmark / Sverige
Östra Karup 125 km   Motorväg (2+2)   30-70 km/h förbi Öresundsbrons betalstation. Gemensam med   från trafikplats Petersborg. Gemensam med   från trafikplats Petersborg till trafikplats Kronetorp.
Östra Karup Varberg
Trafikplats Varberg N
100 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med  .
Varberg
Trafikplats Varberg N
Kungsbacka
Trafikplats Kungsbacka S
40 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med  .
Kungsbacka
Trafikplats Kungsbacka S
Kållered
Kålleredsmotet
14 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med  .
Kållered
Kålleredsmotet
Göteborg
Kallebäcksmotet
11 km   Motorväg (3+3)   Gemensam med  .
Göteborg
Kallebäcksmotet
Göteborg
Munkebäcksmotet
5 km   Motorväg (3+3)   Gemensam med   till Olskroksmotet.
Göteborg
Munkebäcksmotet
Jonsered
Jonseredsmotet
8 km   Motorväg (3+3)  
Jonsered
Jonseredsmotet
Alingsås
Hedvigsbergsvägen
32 km   Motorväg (2+2)  
Alingsås
Hedvigsbergsvägen
Alingsås
Kristineholm
4 km   2+2-väg
Alingsås
Kristineholm
Bälinge
Bälingemotet
2 km   Motorväg (2+2)  
Bälinge
Bälingemotet
Vårgårda
Trafikplats Hjultorp
15 km   Motorväg (2+2)  
Vårgårda
Trafikplats Hjultorp
Lundsbrunn
Trafikplats Ledsjö
73 km   Mötesseparerad väg (2+2, 2+1 och 1+1) 70 km/h förbi Motoristen
Lundsbrunn
Trafikplats Ledsjö
Götene
Jättadansen
11 km   Motorväg (2+2)  
Götene
Jättadansen
Hasslerör 30 km   Landsväg.
Hasslerör Sandstubbetorp 58 km   2+1-väg 60-80 km/h genom Laxå.
Sandstubbetorp Örebro
Trafikplats Adolfsberg
35 km   Motorväg (2+2)  
Örebro
Trafikplats Adolfsberg
Örebro
Trafikplats Norrplan
9 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med  .
Örebro
Trafikplats Norrplan
Arboga
Trafikplats Gräsnäs
40 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med  .
Arboga
Trafikplats Gräsnäs
Östertibble 25 km   2+1-väg 60-80 km/h vid Arboga.
Östertibble Eskilstuna
Valhalla
15 km   Motortrafikled (2+1)  
Eskilstuna
Valhalla
Mariefred
Trafikplats Läggesta
45 km   Motorväg (2+2)   100 km/h genom Eskilstuna.
Mariefred
Trafikplats Läggesta
Södertälje
Trafikplats Vasa
25 km   Motorväg (2+2)  
Södertälje
Trafikplats Vasa
Södertälje
Trafikplats Moraberg
8 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med      från trafikplats Saltskog Ö.
Södertälje
Trafikplats Moraberg
Hallunda
Trafikplats Hallunda
11 km   Motorväg (3+3)   Variabel hastighet (80/100 km/h). Gemensam med     .
Hallunda
Trafikplats Hallunda
Stockholm
Trafikplats Västberga
12 km   Motorväg (3+3)   Gemensam med     .
Stockholm
Trafikplats Västberga
Stockholm
Trafikplats Norrtull
8 km   Motorväg ((2-4)+(2-4))   Gemensam med     .
Stockholm
Trafikplats Norrtull
Stockholm
Trafikplats Värtan
5 km   Motorväg (2+2)  
Stockholm
Trafikplats Värtan
Stockholm
Frihamnen
1 km   Stadsgata.

Utbyggnadsplaner redigera

De delar av E20 i Västsverige som idag inte är mötesseparerade byggs nu successivt ut. I februari 2024 sker exempelvis byggstart av utbyggnad av E20 mellan Götene och Mariestad.[5] År 2027 ska hela E20 genom Västra Götalands län vara mötesfri. Denna satsning finns med i den nationella planen för transportsystemet 2022-2033, och har blivit möjlig genom en medverkan till finansieringen från lokala och regionala intressenter. På sikt ska hela sträckan även bli fyrfältsväg.[6]

Sträcka Längd Målstandard Status
Genom Alingsås (Hedvigsberg-Kristineholm) (befintlig sträckning) 5 km   21,5 m bred Byggstart osäker, projektet vilande[7]
Götene – Mariestad (delvis ny sträckning) 20 km   2+2 Byggstart februari 2024.[5] Klart 2027[8]
Förbi Mariestad (Hindsberg – Muggebo och Muggebo – Tjos, delvis ny sträckning) 17 km   2+2 (delvis  ) Byggstart 2024. Klart 2027[9]

Byggår till mötesfri väg, Göteborg – Södertälje redigera

Ordning Vägnummer Start Slut Vägtyp Byggår Namn på helt etapp-projekt Status
1 E20 Olskroksmotet Munkebäcksmotet Motorväg 1995
2 E20 Munkebäcksmotet Jonseredsmotet Motorväg 1967
3 E20 Jonseredsmotet Flodamotet Motorväg 1963
4 E20 Flodamotet Nääsmotet Motorväg 2003
5 E20 Nääsmotet Ingaredsmotet Motorväg 2021 Tollered – Ingared
6 E20 Ingaredsmotet Alingsås Motorväg 2012
7 E20 Genom Alingsås Fyrfältsväg Genomfart Alingsås Ej finansierad
8 E20 Kristineholm Bälingemotet Motorväg 2016 Kristineholm – Bälinge
9 E20 Bälingemotet Vårgårda Motorväg 2020 Bälinge – Vårgårda
10 E20 Förbi Vårgårda Mötesseparerad väg 2022 Förbi Vårgårda
11 E20 Vårgårda Ribbingsberg Mötesseparerad väg 2023 Vårgårda – Vara
12 E20 Ribbingsberg Eling Mötesseparerad väg 2023 Vårgårda – Vara
13 E20 Eling Vara Mötesseparerad väg 2023 Vårgårda – Vara
14 E20 Vara Jung Mötesseparerad väg 2008
15 E20 Förbi Jung Mötesseparerad väg 2012
16 E20 Jung Munkatorp Mötesseparerad väg 1999
17 E20 Munkatorp Vilan Mötesseparerad väg 2010
18 E20 Vilan Dalaån Mötesseparerad väg 2022 Förbi Skara
19 E20 Dalaån Ledsjö Mötesseparerad väg 2023 Förbi Skara
20 E20 Ledsjö Götene Motorväg 2009
21 E20 Götene Mariestad Motortrafikled 2027 Götene – Mariestad Byggstart 2024
22 E20 Hindsberg Muggebo Motortrafikled 2027 Förbi Mariestad Byggstart 2024
23 E20 Muggebo Tjos Motortrafikled/mötesseparerad väg 2027 Förbi Mariestad Byggstart 2025
24 E20 Hasslerör Lyrestad Mötesseparerad väg 2004
25 E20 Lyrestad Fagerlid Mötesseparerad väg 2003
26 E20 Fagerlid Bahult Mötesseparerad väg 2018 Förbi Hova
27 E20 Bahult Ladfallet Mötesseparerad väg 2006
28 E20 Ladfallet Finnerödja Mötesseparerad väg 2003
29 E20 Finnerödja Borasjön Mötesseparerad väg 2004
30 E20 Borasjön Laxå Mötesseparerad väg 2005
31 E20 Laxå Sandstubbetorp Mötesseparerad väg 2003
32 E20 Sandstubbetorp Öster Vretstorp Motorväg 1995
33 E20 Öster Vretstorp Kumla Motorväg 1972
34 E20 Kumla Adolfsberg Motorväg 1981
35 E18/E20 Förbi Örebro Motorväg 1973
36 E18/E20 Örebro Gräsnäs Motorväg 2000
37 E20 Gräsnäs Arboga Motortrafikled 2001
38 E20 Arboga Kungsör Mötesseparerad väg 2008
39 E20 Kungsör Himmelsberga Mötesseparerad väg 2002
40 E20 Himmelsberga Östertibble Mötesseparerad väg 2005
41 E20 Östertibble Gröndal Motortrafikled 2002
42 E20 Gröndal Helgestahillsvägen Motortrafikled 2001
43 E20 Förbi Eskilstuna Motorväg 1988
44 E20 Varlavägen Arphus Motorväg 1999
45 E20 Arphus Härad Motorväg 1994
46 E20 Förbi Strängnäs Motorväg 2004
47 E20 Strängnäs Läggesta Motorväg 1994
48 E20 Läggesta Nykvarn Motorväg 1996
49 E20 Nykvarn Saltskog Motorväg 1974

Uppgifterna om byggår har begärts ut från Trafikverket under hösten 2020 och därefter sammanställts enligt ovan.

Alternativa vägar redigera

På flera sträckor längs vägen finns alternativa resvägar som är klart bättre:

 • Helsingborg–Stockholm: E4 via Jönköping. 140 km kortare, motorväg nästan hela vägen, den vägen skyltas dessutom från och med Malmö.
 • Göteborg–Stockholm: Riksväg 40 till Jönköping, därefter E4 till Stockholm. Cirka 5–10 km kortare, bortåt en timme mindre körtid, samt motorväg cirka 90% av sträckan och i övrigt mötesfri 2+1-väg med 100 km/h. Dessutom skyltas vägen numera även som alternativ väg via Jönköping i båda hållen.
 • Arboga–Stockholm: E18 via Västerås. Motorväg och motortrafikled hela vägen. Bättre alternativ för den som har målpunkt norr om Stockholms innerstad, inklusive Frihamnen där E20:s färja till Tallinn avgår.

Anslutningar redigera

E20 ansluter till följande vägar:

       

Korsande järnvägar redigera

E20 korsar följande järnvägar inom Sverige:

   

Dessutom korsas:

 

Samtliga korsningar är planskilda.

Trafikplatser och korsningar redigera


Se även redigera

Fotnoter/referenser redigera

 1. ^ ”E20 Genomfart Alingsås (vilande)”. Alingsås Tidning. Arkiverad från originalet den 3 september 2018. https://web.archive.org/web/20180903045657/https://www.alingsastidning.se/2017/09/gor-ett-omtag-for-e20-utanfor-alingsas/. Läst 2 september 2018. 
 2. ^ ”E20 Genomfart Alingsås”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/E20-GoteborgOrebro/E20-genomfart-Alingsas/. Läst 22 augusti 2020. ”E20 Genomfart Alingsås finns inte med i den nuvarande nationella infrastrukturplanen för 2018-2029” 
 3. ^ Historiska ortofoton, Lantmäteriet, referensår 1960
 4. ^ NVDB på webb, läst 8 maj 2017
 5. ^ [a b] Rasmus Ahlblom (2 februari 2024). ”Byggstart är klubbat på E20 – vägarbete”. Skaraborgs Nyheter. https://www.skaraborgsnyheter.se/skaraborgs-och-riksnyheter/byggstart-ar-klubbat-pa-e20-vagarbete/. Läst 8 februari 2024. 
 6. ^ ”E20, Göteborg–Örebro byggs ut för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet”. Arkiverad från originalet den 17 november 2015. https://web.archive.org/web/20151117015727/http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/. Läst 18 oktober 2015. 
 7. ^ ”E20 Genomfart Alingsås (vilande)”. Arkiverad från originalet den 28 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190328203302/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/E20-genomfart-Alingsas/. Läst 28 mars 2019. 
 8. ^ ”E20 Götene–Mariestad”. Arkiverad från originalet den 28 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190328192125/https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/e20-gotene-mariestad/. Läst 28 mars 2019. 
 9. ^ ”E20 Förbi Mariestad”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/E20-GoteborgOrebro/e20-forbi-mariestadgammal/. Läst 28 mars 2019. 
 10. ^ E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö

Externa länkar redigera