[källa behövs]

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


{{Källa behövs}} är en mall som används för att markera påståenden som behöver källhänvisning till tillförlitlig publicerad källa. Markeringen betyder inte i sig att uppgiften anses felaktig, men obekräftade uppgifter bör användas med försiktighet och kan komma att ifrågasättas.

Källhänvisningen bör läggas in som en fotnot i enlighet med reglerna i WP:Källhänvisningar, och vara så detaljerad att läsaren kan kontrollera den. Om inte mallen har åtgärdats inom en längre tid kan den ifrågasatta uppgiften raderas, om det bedöms som osannolikt att uppgiften kan källbeläggas.

Mängden icke åtgärdade källa behövs-mallar ökar för varje år. En rekommendation är därför att göra en snabb källsökning innan man lägger in mallen, såväl som innan man raderar den mallade texten. Den som lägger till en mall bör också vara beredd på att motivera sig i diskussion om mallen ifrågasätts.

Användning redigera

Mallen placeras direkt efter den information som bör förses med källhänvisning, och ger då upphov till följande upphöjda varningstext: [källa behövs]

För att automatisk datummärkning ska fungera säkert, bör mallen substas in med hjälpmallen {{kb}} så här:

{{subst:kb}}

eller

{{subst:kb|motivering}}

Detta ger upphov till följande kod:

{{källa behövs|motivering|datum=2024-04}}

Glömmer man att substituera enligt ovan hanterar emellertid vanligen en bot datummärkningen. Ange gärna en motivering varför källa behövs enligt ovan (motiveringen visas som tooltip när muspekaren är över länken) med första parameter.

Mallen är också känd som omdirigeringarna {{Referens behövs}}, {{Fact}} och {{Citation needed}}.

Associerad kategori redigera

Artiklar som förses med den här mallen hamnar automatiskt i Kategori:Artiklar som behöver enstaka källor och Kategori:Alla artiklar som behöver källor, samt i underkategorier efter vilken månad märkningen skedde. Om mallen läggs in på sidor som inte ligger i artikelnamnrymden (exempelvis diskussionssidor eller användarsidor) visas texten, men sidorna hamnar inte i kategorierna.

Exempel redigera

Wikipedia är en fri[källa behövs] encyklopedi på Internet. Denna är menad att kunna användas och ändras av alla.[källa behövs] Rör muspekaren över länkarna för att få förklaring på varför källhänvisning behövs.

Parametrar redigera

Mallen används för att markera påståenden som behöver källhänvisning till tillförlitlig publicerad källa. Markeringen betyder inte i sig att uppgiften anses felaktig, men obekräftade uppgifter bör användas med försiktighet och kan komma att ifrågasättas. Om inte mallen har åtgärdats in inom en längre tid kan den ifrågasatta uppgiften raderas, om det bedöms som osannolikt att uppgiften kan källbeläggas. En rekommendation är att göra en källsökning innan man lägger in mallen, såväl som innan man raderar den mallade texten. Den som lägger till en mall bör också vara beredd på att motivera sig i diskussion om mallen ifrågasätts.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Motivering 1

Motivera varför en källhänvisning behövs. Hänvisa till diskussionssidan och förklara där, ifall texten blir lång.

Standard
Denna uppgift behöver källa
Autovärde
Strängföreslagen
Datumdatum

Datummärkning i formatet ÅÅÅÅ-MM.

Autovärde
{{subst:LOCALYEAR}}-{{subst:LOCALMONTH}}
Strängobligatorisk

Se även redigera

  • {{Källor}} – används när källor saknas i en artikel.
  • {{Källor biografi}} – används för biografier över levande personer, där källor saknas.
  • {{Fler källor}} – används när en artikel behöver fler källor.
  • {{Inga fotnoter}} - används när artikeln har källor men det saknas fotnoter insprängda i texten.
  • {{Bättre källa}} - används när en källa inte anses pålitlig.
  • {{Begär citat}} - används när referatet ifrågasätts, och ordagrant citat behövs.
  • {{Faktakoll}} - används när en artikel innehåller ifrågasatta påståenden.
  • {{Förklara}} - används när ett påstående eller uttryck behöver förklaring.