158

Länsväg 158 Säröleden går mellan Kungsbacka och Göteborg (Järnbrottsmotet) via Särö, Kullavik, Billdal och Askim. Längd 24 km.

Den möter E6/E20 nära Kungsbacka. Vid Järnbrottsmotet möter den E6.20 Söderleden/Västerleden.

Väg 158 skyltas Särö söderut från Göteborg och senare Kungsbacka. Norrut skyltas den vid E6/E20 Särö och längre norrut Göteborg.

Kommuner och länRedigera

Vägen passerar genom följande kommuner och län från norr till söder:

  • Västra Götalands län
    • Göteborgs kommun
  • Hallands län
    • Kungsbacka kommun

Standard och historikRedigera

Sträckan mellan Kungsbacka och Järnbrottsmotet i Askim benämns Säröleden. Vägen är utbyggd till motortrafikled (2+1-väg) sträckan mellan Särö och Brottkärr. Sträckan Hovås till Järnbrottsmotet är fyrfältig med trafikljuskorsningar. Efter Hovås och söderut kan man på vissa ställen se att skärningarna i berget är betydligt bredare än vad som behövs för vägen och tydligen sprängda för en 4-filig motorväg.

Järnbrottsmotet är motorvägskorsning till formen (men skyltas inte som motorväg). Den är alltså fri från korsande trafik, förutom in/utfarten till motets handelsområde som är ljusreglerad. Den är av en ovanlig typ, i princip två trevägs motorvägskorsningar i varandra. Den ser ganska komplicerad ut på en detaljerad karta.

Hastighetsbegränsningen är 70 km/h till ungefär där motortrafikleden börjar vid Hovås. 90 km/h på motortrafikleden och även fortsatt 90 km/h söderut till rondellen vid Vallda. Dock är hastighetsbegränsningen 70 km/h vid den södra avtagsvägen till Särö (mellan motortrafikledens slut och Vallda). Från Vallda till strax före trafikplatsen där E6/E20 ansluter är vägen skyltad 70 km/h. Därefter 50 km/h på den resterande sträckan in i Kungsbacka centralort.

I mitten av 1970-talet byggdes Järnbrottsmotet i sin första, ej planskilda, version och vägen söderut ned till Askims kyrka rustades upp som en ersättning till den Gamla Särövägen uppe på Trollåsen. Den förlängdes sedan till Särö i ett första steg, och därefter ersattes den vindlande landsvägen genom Vallda socken med en ny väg ned till Vallda Kyrka. Upprustningarna till dagens standard skedde under början av 1990-talet.

Före 1962 hette denna sträcka länshuvudväg 110.

Alternativa vägarRedigera

Länsväg 158 är inte den snabbaste vägen att färdas mellan Göteborg (Järnbrottsmotet) och Kungsbacka. På denna sträcka rekommenderas istället Söderleden till Åbromotet och sedan E6/E20.

TrafikplatserRedigera

Nr Namn Skyltning
  Landsväg fyrfilig väg med mittremsa.
  Järnbrottsmotet   E6.20 Malmö Mölndal, Centrum Hisingen
  trafikljus Askims torg  
  trafikljus Trollåsen
  Motortrafikled från Hovåsmotet till Släp
  Hovåsmotet Hovås
  Brottkärrsmotet Brottkärr  
  Lindåsmotet Lindome, Billdal  
  Trafikplats Kullavik Kullavik
  Trafikplats Särö Bukärr, Särö  
  Landsväg Släp - Kungsbacka
Trafikplats Kungsbacka C E6 E20   Göteborg, Malmö

Se ävenRedigera