Kilometer är en i SI motsvarande 1 000 meter. Namnet kommer av SI-prefixet k "km".

Ursprunglig definition av kilometer
Kilometer är internationell standard för avståndsangivelser på vägmärken.

Kilometer används som bas för ytmåttet kvadratkilometer, motsvarande en miljon kvadratmeter (m²).

Spridning Redigera

Som SI-enhet är kilometern internationellt vedertag spridning. Den är standardenheten för avståndsangivelser på vägmärken i hela världen utom USA, Storbritannien, Liberia och Myanmar.[1]

Källor Redigera