55

Riksväg 55, Mälardiagonalen, löper mellan Uppsala och Norrköping, via Enköping, Strängnäs, Malmköping, Flen och Katrineholm. Längden är 208 km.

Riksväg
Riksväg 55
Mälardiagonalen
SWE riksvag55.png
Basfakta
LandSverige
Längd208 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iUppsala
ViaEnköping
Strängnäs
Malmköping
Flen
Katrineholm
Slutar iNorrköping (208 km)
Den nordligaste delen av Riksväg 55 går i Uppsala och utgörs av Bärbyleden. På bilden ser man vägen i riktning mot sydväst taget från en gång- och cykelbro intill trafikplats Röbo.

VägbeskrivningRedigera

Rastplatser och sevärdheterRedigera

Trafikverkets Rastplatser i riktning från Norrköping till Uppsala

 • Djulö, omedelbart söder om Katrineholm.

Rastplats i utkanten av Katrineholm vid Djulö Kvarn.
Standard: Bord och bänkar, väderskydd, handikappanpassad vattenklosett (WC), soptunnor.

 • Gnallen, mellan Sköldinge och Flen, 15 km öster Katrineholm.

Standard: Bord och bänkar, väderskydd, handikappanpassad torrklosett, soptunnor.

 • Stenhammars skans, mellan Sköldinge och Flen.

Rastplats i anslutning till fornborgen Stenhammar skans och med sjöutsikt över Valdemaren .
Standard: Bord och bänkar, handikappanpassad torrklosett, soptunnor.

Rastplats alldeles intill fornborgen Stenby skans med utsikt över Mälaren.
Standard: Bord och bänkar, handikappanpassad vattenklosett, soptunnor.

Övriga rastplatser

 • Kaffestugan vid Björndammen, mellan Malmköping och Strängnäs

Rastplats med sommaröppen kaffestuga invid sjön Ältaren.
Standard: Kaffestuga (sommaröppen, varierande öppettider) med tillhörande uteservering.

VägstandardRedigera

Riksväg 55/Mälardiagonalen är huvudsakligen landsväg med plankorsningar och en hastighetsbegränsning på 90 km/h. Vissa sträckor (se nedan) har dock byggts om till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) där vägbanorna vanligen är separerade med vajerräcken. Vissa kortare sträckor utgörs av motorväg vid Enköping (E18), Strängnäs (E20) och Norrköping (E4). I Uppsala är vägen utformad som en motorväg (Bärbyleden) men saknar bara motorvägsskyltning.

På grund av vägens stora betydelse för den regionala utvecklingen och dess betydelse som transportlänk mellan norra och södra Sverige över Mälarsnittet planeras på sikt en utbyggnad av hela sträckan Uppsala - Norrköping till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med få plankorsningar.

Delsträcka Hastighet Vägstandard
Uppsala
(E4/Bärbyleden)
Uppsala
(Husbyborg)
  Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg), endast en plankorsning (cirkulationsplats). (Bärbyleden).
Uppsala
(Husbyborg)
Uppsala
(Berthåga)
  Mötesfri 1+1-väg (tvåfältsväg), inga plankorsningar. (En privat utfart) (Bärbyleden).
Uppsala
(Berthåga)
Uppsala
(Berthåga)
  /   Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg) med två plankorsningar (Luthagsesplanaden och utfart från Flogsta). Utfarten från Flogsta är olycksdrabbad och har byggts om flera gånger. (Enköpingsvägen).  
Uppsala
(Berthåga)
Uppsala
(Kvarnbo)
  Mötesfri 2+2-väg (fyrfältsväg) med plankorsningar (trafikljusreglerade). (Enköpingsvägen).  
Uppsala
(Kvarnbo)
Örsundsbro
  Landsväg (tvåfältsväg).
Örsundsbro Litslena   2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar.  
Litslena
Enköping
(Annelund)
  Landsväg (tvåfältsväg). Ombyggnad till 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar utreds.
Enköping
(Annelund)
Enköping
(Ullunda)
  Motorväg (fyrfältsväg), sammanfaller med E18.  
Enköping
(Ullunda)
Strängnäs
(Lunda)
  Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal och bitvis krokig. Enköping-Hjulsta Säteri 90km/h alt. 70km/h. Efter Hjulstabron mestadels 80km/h. Hastighetskameror på flera ställen.Flera partier med 70km/h alternativt 80 km/h. Inom detta avsnitt passeras Hjulstabron vilken beskrivs nedanför.
Hjulstabron   Öppningsbar lågbro över Mälaren som förbinder fastlandet med Märsön inom Enköpings kommun. På grund av ålderssvaghet och att bron är öppningsbar gäller det att hastigheten är 50 km/h medan de anslutande vägarna på vardera sidan av bron har 70 km/h i ett par kilometer.
Strängnäs
(Lunda)
Strängnäs
(Biskopskvarn)
  Motorväg (fyrfältsväg), sammanfaller med E20.  
Strängnäs
(Biskopskvarn)
Dunker
  Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal men rak. Avsnittet förbi Björndammen olycksdrabbat.
Dunker Yxtatorp   Mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar.  
Yxtatorp Flen   Landsväg (tvåfältsväg), förhållandevis smal och kurvig väg med få omkörningsmöjligheter.
Flen   Stadstrafikled (tvåfältsväg). Sydlig förbifart förbi Flen utreds.
Flen
Åby   Mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar. Omfattar förbifart Katrineholm, invigd september 2012.  
Åby Norrköping
  Motorväg och motortrafikled (fyrfältsväg), sammanfaller till stor del med E4.    

TrafikplatserRedigera

Riksväg 55 går som motorväg korta sträckor gemensamt med E20 och E18 vid Strängnäs och Enköping. I Uppsala håller de östligaste delarna av riksväg 55 (Bärbyleden 2 och 3) motorvägsstandard men är inte skyltade som motorväg.

Följande trafikplatser och större korsningar finns längs riksväg 55:

Nr Namn Skyltning
  Landsväg mellan Norrköping (E4) och Strängnäs (E20)
  123 Trafikplats Loddby E4 Helsingborg
  - Trafikplats Kvillinge E4 Stockholm, Loddby
  - Trafikplats Jursla Åby, Jursla
  - Katrineholm 52 Örebro Nyköping
  - Trafikplats Katrineholm Katrineholms Logistikcentrum
  - Katrineholm 56 Västerås, Gävle
  nära Flen 221 Nyköping?
  nära Flen 57 Järna
  - nära Malmköping 53 Nyköping
  - nära Malmköping 53 Eskilstuna
  Motorväg förbi Strängnäs, gemensam med E20.
  137 Trafikplats Biskopskvarn E20 Stockholm; Strängnäs (Rv 55 svänger)
  136 Trafikplats Lunda E20 Göteborg (Rv 55 svänger)
  Landsväg mellan Strängnäs (E20) och Enköping (E18)
  - Trafikplats Sankt Eskils källa Strängnäs
  - Trafikplats Eldsund Strängnäs; Fogdö
  Strängnäsbron över Strängnäsfjärden,byggd 1981, 1164 m
  - ? Strängnäs; Abborrberget
    Hjulstabron över Hjulstafjärden, Mälaren, cirka 1000 m, öppningsbar
  - ? ?
  Motorväg förbi Enköping, gemensam med E18.
  141 Trafikplats Enögla E18 Oslo (Rv 55 svänger)
  142 Trafikplats Romberga 70 Sala Mora
  143 Trafikplats Annelund E18 Stockholm (Rv 55 svänger)
  Landsväg mellan Enköping (E18) och Uppsala (E4)
  - Litslena Bålsta, 263 Sigtuna, Grillby (Rv 55 svänger)
  - Örsundsbro södra Örsundsbro
  - Örsundsbro norra Örsundsbro
  Fyrfältsväg Väg 55 genom Uppsala
  - ? 72 Heby Sala
  - ? Stenhagens Centrum, Herrhagen, Kvarnbo
  - ? Stenhagen
  - ? Flogsta, Eriksberg
  - Trafikplats Berthåga Luthagsesplanaden Luthagen Centrala Uppsala
  - Trafikplats Husbyborg Uppsala C, 272 Gysinge Sandviken
  - Trafikplats Röbo (f.d. Svartbäcken) Svartbäcken, Björklinge
  Lötentunneln? Tunnel under Röboåsen. Cirka 100 m.
  - Trafikplats Löten Tycho Hedéns väg Uppsala C (Endast trafik västerut/västerifrån)
  - Nybyrondellen Österleden Gamla Uppsala, Gränby
  188 Trafikplats Bärbyleden E4   Sundsvall Stockholm 288 Östhammar

OmbyggnadsplanerRedigera

Fram till 2020Redigera

 • Nybyggnad av 2+1väg mellan Dunker - Björndammen, ca 5 km. Syftet är att bygga bort en olycksdrabbad sträcka där särskilt Björndammen utmärker sig som en olycksdrabbad plats(smal väg igenom radbebyggelse, många utfarter, dålig sikt). Ny väg enligt föreslagna alternativ Mitt kommer att ge en förkortning av sträckan jämfört med nuvarande väg om en km.
 • Delvis nybyggnad och delvis breddning av befintlig väg Yxtatorpet-Malmköping till 2+1väg, ca 7 km, påbörjades den 24 april 2012. Sträckan öppnades för trafik i september 2014[1].
 • Enköpingsvägen i Uppsala, mellan Trafikplats Berthåga och korsningen med Riksväg Rv 72, planeras för ombyggnation. Trafikverket har studerat två alternativ, Förbifart och Stadsinfart.
Alternativ Förbifart, som förordas av Trafikverket innebär att man bygger bort de befintliga korsningarna och ersätter med planskilda trafikplatser samt att hastigheten höjs från 70 till 90 km/h. Korsningen med Flogstavägen och infarten till Starbo stängs och ersätts med vägar till närmsta trafikplats. Detta skulle medföra att vägen, precis som Bärbyleden, kommer att hålla motorvägsstandard.
Alternativ Stadsinfart, som förordas av kommunen, innebär att man ersätter plankorsningarna med cirkulationsplatser, samma ombyggnad för korsningen med Flogstavägen gäller även här. Hastigheten 70 km/h bibehålls. Fördelen med alternativ förbifart är möjligheterna till en jämn hastighet och trafiksäker väg. Fördelen med alternativ stadsinfart är att den är billigare att bygga.
2006 beslutade dåvarande Vägverket att alternativ förbifart ska ligga till grund för fortsatt arbete. Projektet är idag prioriterat som nummer två i länstransportplanen för 2010–2021, näst efter länsväg 288. Byggstart för projektet var tidigare planerad till 2013-2015, men har blivit uppskjuten.[Uppdatering behövs]. [3]

Efter 2020Redigera

 • Mellan Enköping och Strängnäs (45 km) finns planer på att bygga om befintlig väg till 2+1-väg. På uppländska fastlandet gäller en breddning och omdragning av befintlig väg från Enköping till Mälarens strand, detta då dagens väg har snäva kurvradier och passerar igenom kyrkbyn Svinnegarn. En ny högbro över Hjulstafjärden som ej kommer att vara öppningsbar kan komma att bli aktuell, den nya bron kommer då ligga öster om den nuvarande svängbron, Hjulstabron. Även omdragningar på Tosterön kan bli nödvändiga p.g.a. dåligt utrymme samt idag dåliga kurvradier. Detta ej beslutat, men görs möjligen kring år 2020.
 • Mellan Strängnäs och Katrineholm finns planer på full 2+1väg.

Det gäller dels en förbifart förbi Flen, utan bestämd tidsplan, dels Björndammen - Strängnäs (25 km) där den senare sträckan idag är en smal (7-8 meters bredd) och olycksdrabbad väg.

 • Söder om Katrineholm planeras mötesfri landsväg, alltså mitträcke och 2+1-väg. I första hand Ändebol–Strångsjö.

HistoriaRedigera

Riksväg 55 har hetat så och haft sträckningen Uppsala-Strängnäs-Norrköping sedan 1962. Innan dess hette den länsväg 262 Uppsala-Litslena, riksväg 12 Litslena-Enköping, länsväg 221 Enköping-Flen, länsväg 225 (Järna-)Flen-Katrineholm(-Läppe) och länsväg 215 (Köping-)Katrineholm-Norrköping.

Vägen genom Uppsala, Bärbyleden, är invigd 2007 (längst norrut), 1995 (närmast centrum) och 1971 (till korsningen med riksväg 72). Vägen från 72:an via Litslena till Enköping är i samma sträckning som på 1940-talet[4], förutom förbifarten förbi Örsundsbro (från början av 1970-talet), medan motorvägen förbi Enköping är från 1980.

"Delvis genom Selebo härad går den stora 1931 öppnade färj- och landsvägsleden Strängnäs - Enköping, där fordom Eriksgatan gick fram"[5]. Sträckan är ännu i bruk [4], utom motorvägen förbi Strängnäs (från 2000-talet) och Strängnäsbron som är från tidiga 1980-talet. Bron över Mälaren, Hjulstabron, är byggd på 1950-talet, innan dess var det färja.

Sträckan Strängnäs-Högsten är byggd på 1950-talet[6]. Sträckan Högsten-Flen är i samma sträckning som på 1940-talet[4], utom förbifarten öster om Flen som är från tidiga 1990-talet. Sträckorna Flen-Katrineholm och Katrineholm-Norrköping är byggd i början av 1960-talet[7]. Sträckan Simonstorp-Ändebol fick mitträcke och blev 2+1-väg år 2008[8].

Alternativ till E4Redigera

Både i Uppsala och Norrköping ansluter vägen till E4. Vägen kan användas som alternativ till E4 mellan Norrköping och Uppsala för den som vill undvika att passera Stockholm eller vill ha en annan reseupplevelse än den som motorvägen erbjuder. Bland sevärdheter erbjuder väg 55 bland annat fornborgen Stenhammars skans och turistmål i Malmköping (Sagostigen, Museispårvägen).

Riksväg 55/Mälardiagonalen är även att föredra för den som vill spara mil då denna är kortare, 208 km, mot E4 som innebär 229 km. Restiden över hela sträckan är dock normalt något längre än motsvarande sträcka med E4, vilket beror på skillnaden i vägstandard mellan de båda vägarna. Under högtrafik då det är risk för köbildning på E4-Essingeleden genom Stockholm är Riksväg 55/Mälardiagonalen vara att föredra då resetiden blir kortare

I syfte att verka för en utbyggnad av vägen till mötesfri 2+1-väg (trefältsväg) på hela sträckan mellan Uppsala och Norrköping har kommunerna utefter sträckan och regionförbunden i de berörda länen bildat en lobbyorganisation, det så kallade Mälardiagonalspartnerskapet.

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141017142329/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Sodermanland/Vag-55-Yxtatorpet-Malmkoping/. Läst 13 oktober 2014. 
 2. ^ TV: Åk nya förbifarten med oss. Arkiverad 24 september 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 maj 2012. https://archive.is/20120524204141/http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Uppsala/Vag-55-Infart-Uppsala/Dokument-vag-55-infart-Uppsala/. Läst 9 april 2011. 
 4. ^ [a b c] KAK Bilatlas 1946
 5. ^ Nordisk Familjebok 1932
 6. ^ KAK Bilatlas 1958
 7. ^ KAK Bilatlas 1966
 8. ^ http://www.vv.se/templates/Pressrelease____32305.aspx[död länk]