180

Länsväg 180 går mellan Anten (vid väg 190) och Borås. Längd 48 km.

SträckningRedigera

Anten - Alingsås - Borås

Skyltning norrgående: Från Borås till Alingsås skyltas Alingsås och från Alingsås skyltas Trollhättan.

Skyltning södergående: Från vägens begynnelse vid Anten skyltas Alingsås och efter Alingsås skyltas Borås.

Den ansluter till:

StandardRedigera

Sträckan Anten - AlingsåsRedigera

Relativt smal landsväg utan vägrenar. Vägen förbättras något ungefär i höjd med korsningen med Simmenäsvägen. Den blir därefter något rakare och det finns en separat gång- och cykelbana som går ända in till Alingsås tätort börjar. Vägen går sedan genom de centrala delarna av Alingsås. Den korsar E20 i en rondell med trafikljus.

Sträckan Alingsås - BoråsRedigera

Efter Alingsås tätort höjs vägstandarden avsevärt och vägen blir c:a 13 meter bred med riktiga vägrenar. Hastighetsbegränsningen är på detta avsnitt 80 km/h. Vägen är ganska rak och har små höjdskillnader vilket innebär att det finns relativt goda omkörningsmöjligheter. Detta varar c:a en mil till samhället Lygnared. Från Lygnared till Borås är länsväg 180 smal landsväg hela sträckan med gott om kurvor och krön. Detta kan sägas vara den sämsta biten av länsväg 180. Hastighetsbegränsningen är 60-70-80 km/h. När man kommer till Borås går vägen genom tätorten på stadsgator. Anslutningen till riksväg 40 sker via en riktig trafikplats.

Se ävenRedigera