För fartyget, se S/S Nossan af Stallaholm.

Nossan är en 100 km lång å som har sin källa i Borgstena norr om Borås och rinner genom Borås, Herrljunga, Vårgårda, Essunga och Grästorp kommuner ut i Dättern, en vik i Vänern. Namnet Nossan betyder ”smycke” och är ett av de få vattendrag i Sverige som rinner mot norr. Den rödlistade fiskarten asp leker i ån om vårarna nedströms det nedersta vandringshindret. [1].

Nossan vid Herrljunga

Nossan trafikeras sommartid av ångslupen Nossan af Stallaholm, hemmahörande i Nossebro.

Källor redigera

Vidare läsning redigera

  • Roos Nilson, Gunilla (2018). ”Sköljestenen, Stolpalisan och Klockarehöljan : dolda kulturvärden vid Nossan”. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2017/2018,: sid. 109-115  : ill. 0347-4402. ISSN 0347-4402.  Libris z7m0tgcdwvrtz0gk