Centrum i Örebro är ett avlångt kvartersstråk i nord-sydlig riktning med Drottninggatan och Storgatan som mittpunkt. Området begränsas av Alnängsgatan och Trädgårdsgatan i öster, av Östra Nobelgatan i norr, och av Östra Bangatan i väster. Förr brukade man förlägga "infarten till södra stadsdelen" vid Näbbtorget [1], men Centrum anses kanske av de flesta sträcka sig något längre söderut idag.

Örebro slott

Bebyggelsen i området är varierad och representerar hela Örebros bevarade byggnadshistoria från Örebro slott, som härstammar från 1200- eller 1300-talet, och Nikolaikyrkan från 1200-talet, till höghusen Krämaren från 1960-talet. Bebyggelsen söder om Storbron ödelades till största delen av den stora stadsbranden år 1854. Se: Örebro stadsbränder.

Södra delen av centrum kom att kraftigt förändras under 1960-talet. Enligt den rådande modernistiska andan revs en stor del av den ursprungliga bebyggelsen och ersattes av högre byggnader i betong. Under denna tid slutade också Drottninggatan att fungera som genomfartsled genom staden, och ersattes av Västra centrumleden. Numera är centrum till stora delar bilfritt. Under åren 2009-2010 genomförde Örebro kommun en stor satsning på ansiktslyftning av de största torgen i centrum, Stortorget, Våghustorget och Järntorget, samt även Köpmangatan [2].

Byggnader

redigera

Slottet och Slottsparken

Norr om Storbron

Söder om Storbron

Platser

redigera

Torg

Parker

Gallerior och varuhus

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Örebro som det var förr - en krönika i 170 bilder, s. 130. Sällskapet Gamla Örebro 1963.
  2. ^ Örebro kommun Arkiverad 26 maj 2010 hämtat från the Wayback Machine.