Öppna huvudmenyn
184

Länsväg 184 går sträckan Falköping - Skara - Lidköping.

Vägen ansluter till

Beskrivning av sträckanRedigera

Vägen utgår från östra delarna av Falköping från riksväg 46 och passerar i utkanten av staden åt norr. Vägen passerar sedan utkanten av Gudhem och fortsätter mot Skara. Vid kommungränsen mellan Skara och Falköping finns en rastplats som varje vår blir ett stort turistmål då tranorna kommer till platsen. Hastigheten sänks då tillfälligt till 70km/h förbi platsen. I Skara finns en planskild korsning med E20 och vägen passerar sedan väster om Skara. Fram till Lidköping blir vägen bredare och i Lidköping ansluter vägen till riksväg 44 med en rondell.

StandardRedigera

Vägen är skyltad till 90km/h från Falköping fram till Skara kommun, där vägen går igenom bland annat Härlunda, och hastigheten ändras till 80km/h, förutom vid större vägkorsningar. Mellan Falköping och Skara är vägen en vanlig 9m bred väg, men mellan Skara och Lidköping är vägen 13m bred. Vägen är förhållandevis rak. Kurvigaste partiet är sträckan förbi Härlunda strax söder om Skara.

PlanerRedigera

Det finns planer på att dra riksväg 44 i en ny sträckning förbi Lidköping och då kommer länsväg 184 att få en ny anslutning till denna. Då Skara-Lidköping har bredare väg är det möjligt att detta vägavsnitt i framtiden blir mötesseparerad, s.k. 2+1 väg, som så många andra 13m vägar i landet.

HistorikRedigera

Vägen var tidigare en del av riksväg 47 som då gick Jönköping-Lidköping men när den lades om till Trollhättan fick sträckan Falköping-Lidköping då heta länsväg 184. Sträckan Skara-Lidköping har tidigare haft 110km/h som hastighetsgräns tack vare sin breda vägprofil men var en av de vägar som förlorade detta i Vägverkets hastighetsrevision i slutet av 90-talet.

Se ävenRedigera