Centrala Sundbyberg

stadsdel i Sundbybergs kommun

Centrala Sundbyberg är en stadsdel i Sundbybergs kommun. [1] Den utgör den äldsta och ursprungliga delen av Sundbyberg. Det är en av Stockholms äldsta förstäder och har en innerstadsmässig bebyggelse. I slutet av år 2011 var antalet invånare i Centrala Sundbyberg 12 804, vilket motsvarade 32,4 % av kommunens befolkning.[2] Centrala Sundbyberg är därmed den befolkningsmässigt klart största av Sundbybergs stadsdelar.

Hus från 1911 i Centrala Sundbyberg

BeskrivningRedigera

Centrala Sundbyberg avgränsas i sydost av kommungränsen till Solna, i nordost av stadsdelarna Storskogen och Ör, i norr av stadsdelen Hallonbergen (längs Ursviksvägen), i väster av Duvbo, i sydväst av kommungränsen till Stockholm och i söder av Lilla Alby.

De mest centrala delarna av Centrala Sundbyberg avgränsas av järnvägen i söder, Tulegatan i norr och Ursviksvägen i väster. Här är bebyggelsen innerstadsmässig. Den viktigaste affärsgatan är Sturegatan. Två parker finns här: Tornparken med sitt numera ej använda vattentorn, samt den tallbevuxna Kyrkoparken, där Sundbybergs kyrka ligger.

Söder om järnvägen finns ett mindre område som tillhör Centrala Sundbyberg. Det domineras av industri- och affärslokaler, men även Marabouparken och de nybyggda bostadshusen vid Bällstaån (Bällsta strand) hör till detta område. Marabouparken var ursprungligen Sundbybergs gårds park, men då Marabou förvärvade tomten 1916 kom parken att förfalla. Sundby gård byggdes på en äldre grund år 1785. I samband med att man ansökte om rivningstillstånd för den gamla gården ställdes krav från kommunledningen att parken skulle återställas samt för evigt upplåtas till Sundbybergsborna för rekreation. Sundby gård revs 1935 till förmån för chokladfabriken Marabous nya kontorshus. Gårdens park är öppen för allmänheten. Vid 1800-talets slut omvandlades Sundby gård till förorten Sundbyberg. 1869 köpte Anders Petter Löfström Sundbybergs gård med Duvbo och han var den drivande kraften bakom tillkomsten av Sundbybergs köping. Genom ombildning av Sundbybergs köping, som hade bildats 1888 genom utbrytning ur Bromma landskommun, bildades Sundbybergs stad, som fick sina stadsrättigheter 1927. En byst av Sundbybergs grundare Anders Petter Löfström står på Esplanadens sluttning mot Tornparken, den är skulpterad i diabas av Carl Fagerberg och donerades av Sundbybergs stad 1946.

Närmast norr om Tulegatan finns flera resliga flerfamiljshus. Norr om dessa ligger ett mindre villaområde på en höjd. Området kallas Tulemarken, och avgränsas i norr av ett ganska brant stup ner mot Lötsjön. Även själva Lötsjön hör administrativt till Centrala Sundbyberg. En simhall och Sundbybergs IP ligger också i närheten.

Ett mindre, huvudsakligen småhusbebyggt område väster om Ursviksvägen men söder om Kanalparken hör också till Centrala Sundbyberg. Området kallas Hästhagen. Villabebyggelsen norr om Kanalparken hör däremot till Duvbo.

Totalt i Centrala Sundbyberg finns 7 510 bostäder, varav 59 % upplåts med hyresrätt, 38 % med bostadsrätt och 2 % med äganderätt eller annan form.[3]

KommunikationerRedigera

I området finns två tunnelbanestationer, Sundbybergs centrum och Duvbo samt pendeltågsstationen Sundbyberg. Det är kort gångavstånd mellan T-banestation och pendeltågsstationen. Spårvägen Tvärbanan passerar Centrala Sundbyberg och har två hållplatser inom stadsdelen. Ett antal av SL:s busslinjer trafikerar stadsdelen.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera