Länsväg 230 går mellan Eskilstuna/E20 - Stora Sundby (Alberga)/riksväg 56.

Vy mot norr och E20 i Eskilstuna.
230

Den går inom Eskilstuna kommun i Södermanlands län. Vägen utgör huvudförbindelsen söderut från Eskilstuna mot Norrköping och E4. Trafikmängden och andelen tung trafik står inte i proportion till vägstandarden, utom på korta delsträckor. En ombyggnad av sträckan mellan Alberga och länsväg 214 planeras.[1]

Den ansluter till:

Se ävenRedigera

KällorRedigera