Riksväg 25, Sverige

stamväg mellan Kalmar och Halmstad i Sverige
25

Riksväg 25 går mellan Halmstad och Kalmar via Simlångsdalen, Ljungby, Ryssby, Växjö, Lessebo och Nybro och är nationell stamväg längs hela sträckan.

Riksväg
Riksväg 25
Riksväg 25
SWE riksvag25.png
Basfakta
LandSverige
KlassificeringNationell stamväg
Längd242 km
BeläggningAsfalt
Geografiska fakta
Börjar iHalmstad
ViaSimlångsdalen
Ljungby
Ryssby
Växjö
Lessebo
Nybro
Slutar iKalmar (242 km)

Riksväg 25 är motortrafikled förbi Ljungby och motorväg och motortrafikled vid Växjö. Motorvägen heter Riksväg 30 hela sträckan, och Riksväg 25 och 27 en del av sträckan.

Beskrivning av Riksväg 25Redigera

Halmstad-VäxjöRedigera

Riksväg 25 börjar vid E6/E20. Anslutningen från Halmstad centrum är en grenväg som kallas E6.05. Till en början är väg 25 fyrfilig med mittremsa och eftersom korsningarna med avfartsramperna inte är trafikljusreglerade kan det ibland vara svårt för trafik som skall svänga vänster in på Riksväg 25 från motorvägen.

Strax öster om trafikplatsen lämnar man Halmstad och vägen går vidare österut genom relativt platt terräng med växelvis jordbrukslandskap och växelvis skogslandskap på sidorna av vägen. Ganska snart tar dock skogen överhand, vilken den fortsätter att göra i stort sett hela den kvarvarande sträckan och vägen börjar alltmer stiga i höjd över havet. Efter 15 km kommer man till samhället Simlångsdalen, som vägen korsar rakt igenom.

Strax öster om samhället gör vägen en av de kraftigaste stigningarna på hela sin sträcka. Trots detta är vägen tvåfältig utan stigningsfält. Ganska snart korsas länsgränsen till Kronobergs län och vägen är på hela sträckan härifrån fram till trafikplatsen med E4 vid Ljungby över lag bättre än sträckan väster om länsgränsen. Vägen mellan länsgränsen och E4 har under 2000- och 2010-talen bitvis byggts om, delvis till 2+1-väg. Hastighetsbegränsningen från Simlångsdalen till E4 är varierande 90 och 100 km/h.

Väl framme vid E4 får trafiken som skall vidare österut längs Riksväg 25 göra en 270-graderssväng åt höger för att via en påfart haka på E4 norrut. E4 är på denna sträcka motortrafikled, 2+1-väg, 100 km/h. Vid nästa avfart, Ljungby Norra, viker Riksväg 25 av åt höger och återtar sin riktning åt öster. Vägen härifrån och vidare österut till rondellen med Riksväg 27 (strax väster om Alvesta) är mötesfri landsväg, 2+1-väg med mitträcke, skyltad 100 km/h.

Förbi VäxjöRedigera

Öster om rondellen med Riksväg 27 är vägen på ett kort avsnitt sämre där hastighetsbegränsningen är sänkt till 80 km/h. Strax därefter blir den bättre då det blir 2+1-väg fram till några kilometer öster om Alvesta, då vägen övergår i planskild 2+2-väg fram till strax väster om Växjö. Precis där Riksväg 30 hakar på från norr via en trafikplats övergår vägen till att bli motorväg, skyltad 100 km/h.

Riksväg 25, 27, 30 fortsätter gemensamt vidare österut som motorväg cirka en kilometer till nästa trafikplats. Vid denna trafikplats måste trafiken som skall fortsätta längs riksvägarna svänga av, medan motorvägen fortsätter in mot centrala Växjö. I samband med att trafiken svänger av motorvägen hakar även Riksväg 23 på från söder. Riksvägarna fortsätter nu i en nordlig båge runt Växjö som mötesseparerad väg (Norrleden). Riksväg 23 och 37 viker av åt nordost i en ny trafikplats.

Riksväg 25 och Riksväg 27 fortsätter gemensamt österut i en båge runt Växjö som vanlig landsväg. Några kilometer senare viker Riksväg 25 av i en rondell åt vänster, medan Riksväg 27 fortsätter rakt fram mot Ronneby. Strax öster om rondellen övergår Riksväg 25 till att bli 2+1-väg, dock med korsningar i plan. Sträckan fram till Hovmantorp har denna standard, med huvudsakligen hastighetsbegränsningen 100 km/h, dock med sänkningar till 70 km/h i några större korsningar längs sträckan.

Växjö-KalmarRedigera

Öster om Hovmantorp fortsätter vägen som vanlig tvåfältig landsväg och passerar efter cirka 10 km rakt igenom orten Lessebo. Vid Eriksmåla ligger korsningen med Riksväg 28. Vägen fortsätter österut fram till Kalmar där den ansluter till E22 i en rondell. Sträckan från Eriksmåla fram till Kalmar är i princip helt utbyggd till 2+1 väg, bitvis 1+1 mellan Eriksmåla och Nybro. Vägen går vidare österut från rondellen vid Smedby ett kort stycke gemensamt med E22 som motorväg för att strax därefter vika av in mot centrum där den lämnar E22 via en trafikplats.

VägstandardRedigera

[1]

Delsträcka Avstånd Hastighet Vägstandard
Halmstad
Trafikplats Halmstad Ö
Marbäck 9 km     Landsväg. 60 km/h närmast Halmstad.
Marbäck Simlångsdalen 5 km   Landsväg.
Simlångsdalen Alledal 6 km   Landsväg. 50-60 km/h genom Simlångsdalen.
Alledal Härsängen
Länsgräns N/G
9 km   Landsväg.
Härsängen
Länsgräns N/G
Torasjö 4 km   2+1-väg
Torasjö Västraby 25 km   Landsväg.
Västraby Ljungby
Trafikplats Ljungby S
10 km   2+1-väg
Ljungby
Trafikplats Ljungby S
Ljungby
Trafikplats Ljungby N
6 km   Motortrafikled (2+1)   Gemensam med E4.
Ljungby
Trafikplats Ljungby N
Sjöatorp 30 km   2+1-väg. 70 km/h genom Ljungby och Ryssby.
Sjöatorp Alvesta 4 km   Landsväg. Gemensam med Riksväg 27.
Alvesta Växjö
Trafikplats Öjaby
15 km   2+2-väg, 2+1-väg förbi Alvesta. Gemensam med Riksväg 27.
Växjö
Trafikplats Öjaby
Växjö
Trafikplats Helgevärma
2 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med Riksväg 27 och Riksväg 30.
Växjö
Trafikplats Helgevärma
Växjö
Trafikplats Norremark
5 km   Motortrafikled (2+1)   Norrleden. Gemensam med Riksväg 23 och Riksväg 27.
Växjö
Trafikplats Norremark
Växjö
Cirkulationsplats Fagrabäck
3 km     Landsväg. Gemensam med Riksväg 27.
Växjö
Cirkulationsplats Fagrabäck
Hovmantorp 20 km   2+1-väg. 70 km/h närmast Växjö samt genom vissa korsningar.
Hovmantorp Eriksmåla 25 km   Landsväg. 50 km/h genom Lessebo, 70 km/h genom vissa korsningar.
Eriksmåla Smedby 53 km   2+1-väg. 50-70 km/h genom Nybro.
Smedby Kalmar
Trafikplats Dörby
2 km   Motortrafikled (2+1)   Anslutande motortrafikled till E22:an.
Kalmar
Trafikplats Dörby
Kalmar
Trafikplats Kalmar C
4 km   Motorväg (2+2)   Gemensam med E22.

ByggplanerRedigera

Eftersom riksväg 25 är nationell stamväg finansieras förbättringar ur den nationella stamvägsbudgeten:

  • Rinkabyholm - Kalmar: Väg 25 och E22 kommer att ansluta i en trafikplats strax väster om Rinkabyholm. Nuvarande väg 25 byggs om från Karlsrorondellen till genomgående motorväg tillsammans med E22 (1,5 km motorväg) fram till trafikplatsen. Byggstart 2015, klart 2018. [1]
  • Österleden, Växjö, ny trafikplats. Väg 25 och 27 blir genomgående vägar och slipper rondellerna genom att vägarna blir planskilda trafikplatser. Utfarten vid Lillestadsvägen slopas och motortrafikleden förlängs. Planerad byggstart cirka 2017-2018.[2]
  • Sjöatorp - Alvesta: Denna sträcka på cirka 4 km kommer att ersättas med 2+1-väg från rondellen där riksväg 27 ansluter till där 2+1-vägen vid Alvesta tillsluter. Planerad byggstart till 2019. [3]
  • Boasjön-Annerstad: 11 km väg som byggs om till 2+1väg. Byggstart 2017. [4]

Län och kommunerRedigera

Vägen passerar genom följande län och kommuner, räknat från väster till öster:

Hallands län
Halmstad
Kronobergs län
Ljungby
Jönköpings län
Värnamo

Kronobergs län
Alvesta, Växjö, Lessebo
Kalmar län
Emmaboda, Nybro, Kalmar

Vid gränsen mellan Ljungby och Alvesta kommuner är vägen inne i Jönköpings län, Värnamo kommun, cirka 5 km. Detta skyltas dock inte, utan trafikanten tror sig passera mellan Ljungby och Alvesta kommuner direkt.

HistoriaRedigera

Riksväg 25 har gått Halmstad-Växjö-Kalmar sedan 1962. Innan dess hette vägen nr 90 Halmstad-Ljungby och väg 91 Ljungby-Växjö-Kalmar.

Halmstad-LjungbyRedigera

På sträckan Halmstad-Ljungby går nuvarande riksväg i samma sträckning som på 1940-talet, undantaget förbifarten Marbäck och en uträtning öster om Simlångsdalen (båda från 60-talet), en ny sträckning från 2003 förbi och norr om Vrå, och allra närmast Ljungby. Vägen från länsgränsen till Annerstad är kraftigt breddad (troligen tidiga 1970-talet) och vägen Annerstad-Ljungby ny från samma tid. Innan dess gick vägen till Kånna vid E4:an.

 
sträckan 1830

Vägen finns med i Biurmans "Vägvisare" från 1743[2][3] och Handbok för resande 1838 [4]. Den finns även med på generalkarta från 1788, då med en sträckning söder om Kösen.

Gästgiverier utmed vägen med avstånd dememellan
Delsträcka Mil (fjärdingsväg) Sträckning/anslutningar
Halmstad - Breared 1 3/4 (7)
Breared - Singeshult(Hilleshult) 2 (8) norr om Simlången till 1847 [5]
Singeshult/Hilleshult - Vrå 3/4 (3)
Vrå - Skeen 1,5 från Vrå söderut till
Laholm via Abbeshult
Skeen - Ljungby 2 (8) norr om Kösen före 1850-talet,
från Skeen även till Hamneda

Ljungby-VäxjöRedigera

Sträckan Ljungby-Växjö är nybyggd i sin helhet under tidiga 1970-talet. Före dess gick vägen via Vislanda längre söderut.

Förbifarten förbi Växjö är byggd olika tidpunkter. Norrleden är från sena 1970-talet. Motorvägen i västra Växjö är från sena 1960-talet eller tidiga 1970-talet. Läs mer i Riksväg 30#Motorväg och Norrleden (Växjö). Trafikplats Norremark byggdes om från trafikljus till planskild trafikplats, klar hösten 2007 (kostnad 40 miljoner SEK).

 
sträckan 1830

Vägen via Vislanda anlades omkring 1880, innan dess var sträckningen mer norrut ungefär som dagens sträckning.

Vägen finns inte med i Biurmans "Vägvisare" från 1743[3] men i Handbok för resande 1838 [4].

Gästgiverier utmed vägen med avstånd dememellan
Delsträcka Mil (fjärdingsväg) Sträckning/anslutningar
Ljungby - Nygård (Ryssby) 1 3/4 (7)
Nygård - Lyngsåsa 1 1/2 (6)
Lyngsåsa - Alvesta 1 1/2 (6)
Alvesta - Växjö 1 3/4 (7)

Växjö-KalmarRedigera

Vägen Växjö-Risinge är byggd på tidiga 1960-talet. Vägen Risinge-Örsjö fanns redan i samma sträckning på 1940-talet, inklusive förbifarten förbi Hovmantorp[6]. Vägen Örsjö-Nybro är byggd på sena 1980-talet. Sträckan Nybro-Smedby är samma som på 40-talet, utom förbifarten förbi Trekanten (från 90-talet).

Trafikplatser, korsningar och anslutningarRedigera

Nr Namn Skyltning
    Trafikplats Halmstad Östra E6 E20   Göteborg, Malmö; Halmstad
  Motortrafikled Ljungby Södra-Ljungby Norra
  Trafikplats Ljungby Södra E4   Helsingborg, 124 Älmhult (rv 25 svänger)
  Trafikplats Ljungby Norra E4   Stockholm (rv 25 svänger)
  Landsväg Ljungby Norra-Växjö
  i Hjortsberga 27 Göteborg
  Trafikplats Alvesta Alvesta, 126 Lammhult
  Trafikplats Lekaryd Alvesta, Lekaryd?
  Trafikplats Hanaslöv Lönås
  Motorväg vid västra delen av Växjö
  Trafikplats Öjaby 30 Jönköping
  Trafikplats Helgevärma 23 Malmö; Växjö C   (rv 25 svänger)
  Motortrafikled förbi Växjö (Norrleden)
  Trafikplats Araby Araby
  Trafikplats Hovshaga Hovshaga, Kronoberg
  Trafikplats Norremark 23 Linköping, 37 Oskarshamn
  Landsväg Växjö-Kalmar
  Fagrabäcksrondellen (Växjö) 27 Karlskrona (rv 25 svänger)
  28 Vetlanda Karlskrona
  120 Tingsryd?
  31 Jönköping
  E22   Kalmar, E22 Malmö

ReferenserRedigera