51

Riksväg 51 går mellan Norrköping och Örebro. Längd 121 km.

SWE riksvag51.PNG

SträckningRedigera

I sydöst börjar väg 51 i Trafikplats Herstaberg norr om Norrköping som tillsammans med den intilliggande Trafikplats Ingelsta sammanbinder riksväg 51 med söder- och norrgående E4, riksväg 55 mot Katrineholm och Stockholmsvägen (E4.08) mot centrala Norrköping. En gren av riksväg 51, Finspångsvägen (51.01) anlöper Norrköpings centrum via trafikplats Beckershov vid gamla E4, men har ingen anslutning mot E4 där den passeras på en bro vid Östra Eneby kyrka. Grenvägen ansluter till väg 51:s huvudsträckning i en rondell cirka 3 km nordväst om Trafikplats Herstaberg.

Genom Svärtinge hade väg 51 fram till december 2007 en vattennära sträckning med utsikt över Glan. Riksvägen passerar numera som fyrfältsväg norr om Svärtinge tätort. I Finspång skär vägen genom samhället och möter länsväg 215 i en T-korsning där väg 51 svänger.

I nordvästra änden börjar riksväg 51 vid Marieberg söder om Örebro där den ansluter till E20 och går vidare via Södra Tvärleden och en rondell norr om Almbro. Vänster (höger om man kommer från Almbrohållet) i rondellen går "gamla" 51:an (skyltat Stora Mellösa) med vägen till Örebro som är betydligt närmare centrala Örebro. Från Almbro går 51:an sedan vidare mot Kvarntorpsrondellen söderut.

I november 2019 öppnade en nybyggd 2+1-väg förbi Pålsboda.[1]

StandardRedigera

 
Fyrfältsvägen nära Svärtinge.

Riksväg 51 är ganska smal och krokig på större delen av sträckan, dock 2+1 / 1+1 väg på Södra Tvärleden. Sträckan Eriksberg-Kolstad (norr om Svärtinge, Norrköpings kommun) är planskild fyrfältsväg sedan december 2007.

UtbyggnadsplanerRedigera

Förbifart FinspångRedigera

För att avlasta de norra delarna av Finspång från trafiken planeras en förbifart sydväst om tätorten. Projektet har diskuterats sedan 1960-talet, och planerad byggstart (2020) är 2024.[2]

LjusfallshammarRedigera

Det planeras också en ny 9 m väg från Ljusfallshammar till Långbron, cirka 6 km, samt ett par objekt i Örebro län också efter 2009.[3]

Kvarntorp - AlmbroRedigera

Väg 51 byggdes ut under 1950-talet i en i stort sett helt ny sträckning, på delen KvarntorpAlmbro. Det äldre vägnätet syns fortfarande tydligt i landskapet och ligger till största delen öster om väg 51, förbi kyrkorna i Ekeby och Gällersta. I Almbro passerar den äldre vägen Täljeån något uppströms väg 51 på en stenvalvsbro. Även närmast Kvarntorp ligger den äldre vägsträckningen väster om väg 51, genom Björkaskogen.[4] Trafikverket planerar att med start 2021 bygga om vägen mellan Kvarntorp och Almbro så att den blir mötesfri.[5] Vägplanen vann laga kraft i maj 2020.[6]

HistoriaRedigera

Från 1940-talet till 1962 hette vägen Norrköping-Sköllersta(-Örebro) väg nr 213, och vägen (Eskilstuna-)Sköllersta-Kumla hette väg nr 214. Från 1962 ändrades nummer 213 till riksväg 51, som gick till Örebro. På 1990-talet ändrades 51:an så att den gick till Kumla istället. Nu när Södra Tvärleden är färdig skyltas 51:an återigen till Örebro. Riksväg 52 har gått till Kumla sedan 1962.

Södra tvärleden i ÖrebroRedigera

Riksväg 51 anslöt tidigare till E20 söder om Kumla. Den gamla Norrköpingsvägen från centrala Örebro hette väg 51.01 och anslöt till riksvägen vid Kvarntorp. 2010 byggdes Södra tvärleden i Örebro, sträckning AlmbroMarieberg, varefter trafiken söderifrån på väg 51 nu kör norrut vid Kvarntorp till Almbro och därefter ansluter till E20 vid Marieberg, en minskning av väglängden med nära två mil.[7]

Trafikplatser, korsningar och anslutningarRedigera

Nr Namn Skyltning
Landsväg Norrköping-Svärtinge
? 55 56   Katrineholm
Trafikplats Ingelsta E4   Helsingborg Stockholm
            Helsingborg Norrköping S
Fyrfältsväg förbi Svärtinge, 10 km
  Trafikplats Svärtinge Svärtinge
Landsväg Svärtinge-Kumla
  Finspång 215 Linköping
  Örmon 211 Linköping
  Sköllersta 52 Katrineholm
  Kvarntorp Örebro
  Trafikplats Byrstatorp E20   Göteborg Stockholm ; 50   Jönköping Örebro

ReferenserRedigera

Noter
  1. ^ Trafikverket. ”Väg 51, Svennevad–Kvarntorpskorset, ny mötesfri väg”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-51-SvennevadKvarntorpskorset-motesfri-vag/. Läst 23 juni 2020. 
  2. ^ ”Efter 70 år – nu ska förbifarten byggas – Norrköpings Tidningar”. www.nt.se. https://www.nt.se/artikel/8rxo7ngr. Läst 23 juni 2020. 
  3. ^ Underlagsmaterial till länstransportplanen Arkiverad 26 augusti 2014 hämtat från the Wayback Machine. (Sid 24,26 och 28/58)
  4. ^ ”RV 51 Kvarntorp - Almbro, Trafikverket”. Arkiverad från originalet den 1 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160601174529/http://www.trafikverket.se/contentassets/520c0b92d2484d1aaea7b3995ade124f/samradsunderlag_rv51_kvarntorp-almbro_151203.pdf. Läst 19 maj 2016. 
  5. ^ http://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/projekt-i-orebros-lan/Vag-51-Kvarntorp-Almbro/
  6. ^ Trafikverket. ”Vägplanen för Kvarntorp-Almbro har vunnit laga kraft”. Trafikverket. https://www.trafikverket.se/nara-dig/Orebro/vi-bygger-och-forbattrar/Vag-51-Kvarntorp-Almbro/nyheter-for-vag51-kvarntorp-almbro/2020/vagplanen-har-vunnit-laga-kraft/. Läst 23 juni 2020. 
  7. ^ http://www.na.se/orebro-lan/orebro/tva-mil-narmare-norrkoping