Öppna huvudmenyn
42
SWE riksvag42.PNG

Riksväg 42 är en riksväg som går mellan Trollhättan och Borås. Längd 99 km.

Vägen används mest för resor norrifrån till Borås med omnejd eller söderifrån till Trollhättan/Uddevalla.

SträckningRedigera

StandardRedigera

I huvudsak normal standard för mindre riksvägar med smala vägrenar, 8-9,5 meter bred. På några delar, särskilt på sträckan Fristad-Vårgårda, är standarden sämre och vägbredden ca 7-8 meter.

Planskilda korsningar endast där vägen ansluter till vägarna E45, E20 och 40.

HistoriaRedigera

Vägen har hetat riksväg 42 sedan 1962 (via Vårgårda sedan dess). Innan dess hette vägen Borås-Vargön länsväg 180, men gick via Alingsås istället. Vägen Fristad-Vårgårda fanns då som onumrerad väg, mellan Vårgårda-Kolbäck fanns nr 182 och mellan Borås-Fristad(-Skara) fanns länsväg 181.

Vägen följer i huvudsak samma väg som fanns före 50-talet och längre tillbaka. Närmast Trollhättan anslöts vägen år 1991 längs dåvarande länsväg 188 (som då tappade sitt nummer) till den nya riksväg 44. Riksväg 42 gick före 1991 till Trollhättan via Åsaka-Gärdhem. Tidigare gick riksväg 42 också Drottninggatan-Kungsgatan genom Vårgårda och korsade Västra Stambanan i plan. 1983 byggdes istället en ny anslutningsväg ut till den befintliga förbifarten för E20 via den nya Trafikplats Hjultorp. På det sättet leddes trafiken på riksväg 42 runt Vårgårda istället i en förbifart som är gemensam med E20. Den här förbifarten för E20 byggdes i övrigt 1967.[1]

Jämfört med 1860-talet är det liknande sträckning Borås-Fristad, samt från Kolbäck (väster om Vårgårda) till dagens väg 44, förutom vissa rätningar. I övrigt är det enligt ovan nyare väg än så.[2]

2014 byggdes en förbifart förbi stadsdelen Sjöbo i Borås.

Korsningar, trafikplatser och anslutande vägarRedigera

Nr Namn Skyltning
    Annelundsmotet 40   Göteborg Jönköping; 27 Karlskrona; 41 Varberg
  Fristad 183 Herrljunga (Rv 42 svänger)
  182 Ulricehamn
  Trafikplats Hjultorp E20 Göteborg (Rv 42 svänger)
    Trafikplats Vårgårda E20 Stockholm, 181 Falköping (Rv 42 svänger)
    Kolakrysset O 1890 Alingsås (Rv 42 svänger)
    Sollebrunn 190 Göteborg
  44 Mariestad (Rv 42 svänger)
  Trafikplats Hullsjön Vargön, Halvorstorp
  Trafikplats Stallbacka E45 Göteborg, Trollhättan,   Karlstad; 44   Uddevalla; Vargön

ReferenserRedigera

  1. ^ Trafikverket "batman", http://batman.trafikverket.se. Lantmäteriets historiska kartor, http://historiskakartor.lantmateriet.se
  2. ^ Generalstabskartan 1869, lantmateriet.se