Lova Herren (2020)

psalmbok 2020
(Omdirigerad från Lova Herren 2020)

Lova Herren är en sångbok för ELM - Bibeltrogna Vänner, utgiven 2020.

Lova Herren
-20
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår2020

Sångboken innehåller 625 sånger. Av dessa är 485 ifrån den gamla Lova Herren från 1988, 95 har följt med från sångboken Den nya sången. 40 sånger är helt nya för sångboken. [1] Därtill kommer fem bordsböner.

Treenigheten redigera

Gud Fader och skapelsen redigera

Guds Son, Jesus vår Frälsare redigera

Gud den heliga Ande och helgelsen redigera

Kyrkoåret redigera

Advent redigera

Jul redigera

Nyår redigera

Trettondedag jul redigera

Fastan redigera

Påsk redigera

Kristi himmelsfärds dag redigera

Övriga helgdagar redigera

Nådens medel redigera

Ordet redigera

Dopet redigera

Nattvarden redigera

De heligas samfund redigera

Bönen och den kristna gemenskapen redigera

Kallelse och omvändelse redigera

Kallelse redigera

250 Allt är redo! Lyssna alla!
251 Bröllopet tillrett står
252 Bygger du ditt hus på sanden
253 Det finns en port som öppen står
254 Den port är trång och smal den stig
255 Den store läkaren är här
256 De flyr så snart, de ljusa morgonstunder
257 Det finns ett hjärta som för dig ömmar
258 Ge din ungdomsdag åt Jesus
259 Du får komma till Jesus
260 Har du mod att följa Jesus
261 Har du intet rum för Jesus
262 Jesus, ge mig min syn!
263 Jag har en viktig fråga
266 Jesus är ute och söker
267 Kan du öppna ditt hjärta för tidigt för Gud
268 Kom och se, kom och se
269 Kom nu alla ljuden orden
270 Kom och välkommen i namnet det dyra
271 Känner du vännen, den vite och röde
272 Lämna dig helt åt Jesus
273 Min vän, varför dröjer du ännu?
274 När Herren kallar, o lyssna då
275 O, låt med kraftigt ljud
276a Om jag ägde allt men inte Jesus (folkmelodi ur Sanningsvittnet 1887)
276b Om jag ägde allt men inte Jesus (musik av Jonas Andersson 1889)
276c Om jag ägde allt men inte Jesus (musik av Johan Olof Lindberg 1921)
277 Ofta i kvällens tystaste timma
278 Se, Jesus står vid hjärtats dörr
279 Se, öppen står Guds fadersfamn
280 Skall du komma till det rum
281 Skulden betalad!
282 Skynda till Jesus, tveka ej mer
283 Skäms du för din Herre Jesus
284 Ingen tid
285 Till den himmel som blir allas
286 Tro på mig och på min Far
287 Ungdom, som går ut i världen
288 Vad anser du om Kristus?
289 Vad hjälper det att vinna hela världen
290 Vad är ditt hopp för evigheten
291 Vak upp! Hör väkten ljuder
292 Var är du? Vart går du?
293 Vart flyr jag för Gud
294 Vem är han, som sakta kommer
295 Vem klappar så sakta
296 Vi har en Gud, som sig förbarmar
297 Vi kristna bör tro och besinna
298 Vänd om, vänd om till Herren
299 Väldig är Guds nåd
300 Är det ödsligt och mörkt och kallt
301 Öppna ditt hjärtas dörr

Omvändelse och tro redigera

Trons liv redigera

Trons grund redigera

Trygghet och förtröstan redigera

355 Alltid salig, om ej alltid glad
356 Av nåd är jag salig
357 Blott en dag, ett ögonblick i sänder
358 Bor Kristus genom tron uti mitt hjärta
359 Det finns en evig tröstegrund
360 Herde - Mästare
361 En sång vill jag sjunga
362 Hos dig
363 En nådastol Herren Gud oss givit
364 En tillflykt hos Jesus jag funnit
365 Endast i Gud har min själ sin ro
366 Fattig men dock rik
367 Gud, i dina händer
368 Glöm ej de sår som din Broder har fått
369 Gud låter sina trogna här
370 Gud ske lov, min vän han blivit
371 Guds barn jag är!
372 Herren min herde är
373 Herre, jag har dig hjärtligt kär
374 I dina starka armar
375 Herrens vägar är beständigt
376 Jag har en vän, som älskar mig
377 Jag har en vän, så kärleksfull och tålig
378 Jag har i himlen en vän så god
379 Jag kan icke räkna dem alla
380 Jag lyfter mina händer
381 Jag är en liten människa
382 Jag är i Herrens händer
383 Jesus är min vän den bästa
384 Klippa, du som brast för mig
385 Kwake Yesu nasimama
386 Min enda fromhet inför Gud
387 Låt mitt bekymmer, Herre, bli
388 Löftena kunna ej svika
389 Min vän framför andra
390 Det är väl med min själ
391 O Gud, min Gud, vad jag är glad
392 O, hur lycklig är ej den
393 O Jesus, du som fyller allt i alla
394 Om dagen vid mitt arbete
395 O, vad är väl all fröjd på jorden
396 På dig, min Gud, förtröstar jag
397 Rättfärdighet i Jesu blod
398 Sjung, du evigt unga skara
399 Saliga visshet, Jesus är min
400 Så saligt att få vila
401 Som Guds Israel i forna tider
402 Stor är din trofasthet
403 Så underbart att vara
404 Så salig och lycklig den själen som tror
405 Så är nu ingen fördömelse
406 Tryggare kan ingen vara
407 Trygg i min Jesu armar
408 Trygghet
409 Var glad och sjung! Din Frälsare har vunnit
410 Vid Jesu hjärta är min vilostad
411 Var jag går i skogar, berg och dalar
412 Vilken lycka det är
413 Vilken nåd att vara barn i huset
414 Vår Gud är oss en väldig borg
415 Älskad innan tiden grytt

Kamp och prövning redigera

416 Aldrig är jag utan fara
417 Befall i Herrens händer
418 Alla dagar är han nära
419a Bort med tanken, sorgsna hjärta (musik av Nils Anders Andersson 2015)
419b Bort med tanken, sorgsna hjärta (fransk folkmelodi från 1400-talet)
420 Du Herrens vän, som mången gång får gråta
421a Det betyder föga här i världen (musik av Jonas Andersson 1889)
421b Det betyder föga här i världen (folkmelodi)
422 Du klagar så ofta
423 Du lilla skara som är på resa
424 Gud sina barn med vishet leder
425 Glöm inte såren
426 Gud, för dig är allting klart
427 Han beder för mig
428 Håll dig vid klippan
429 Herre kär, min tillflykt, mitt försvar
430 Hitintills Herren har hjälpt mig så väl
431 Herre, om än du med hjälpen tycks dröja
432 I dina händer, Fader blid
433 I en djup, oändlig skog
434 Ingen ska rycka dem
435 Jag kastar det allt på Jesus
436 Lägg ner ditt bekymmer
437 Jag kommer helt slutkörd
438 Jesus älskar mig
439 Ljus efter mörker
440 Min nåd är dig nog
441 O, sök ej hjälp hos andra
442 Nu vill jag sjunga om modersvingen
443 När vägen som min Gud mig leder
444 På Herrens ord var trygg
445 Samme Jesus
446 Ser jag på mig, då måste jag förskräckas
447 Så mörk är ej natt, så hård är ej nöd
448 Snart är jag för alltid hos Herren
449 Ta ingenting undan
450a Säg, varför nu gråta, jag har ju en vän (musik av Theodor Söderberg 1879)
450b Säg, varför nu gråta, jag har ju en vän (musik av okänd)
451 Vaka, själ, och bed
452 Vid Jesu hjärta där är lugnt
453 Vilken vän vi har i Jesus
454 Ängsliga hjärta, upp ur din dvala

Efterföljelse och helgelse redigera

Glädje och tacksamhet redigera

Trons mål redigera

Hem och familjeliv redigera

Land och folk redigera

Det kristna hoppet inför döden redigera

Himlen redigera

Kristi återkomst, domen och det eviga livet redigera

Mission och diakoni redigera

Vid särskilda tillfällen redigera

Morgon redigera

Kväll redigera

Årstiderna och livets gång redigera

Bordsböner redigera

Se även redigera

Källor redigera

Fotnoter redigera