Öppna huvudmenyn

Vem är en sådan Gud som vår - psalmtext av Anders Carl Rutström med fem sjuradiga verser.

Inledningen var ursprungligen:

En punkt i evighetens längd,
begynnelsen av tiden.

Vid publiceringen i Ahnfelts sånger ändrades anslaget till det nuvarande, samtidigt som verserna 4 och 5 bytte plats.

Sången är en översikt av hela frälsningshistorien - från skapelsen till nutid. Den som tror är enligt texten i vers 4

salig såsom Adam själv
och lika ren som Eva

Publicerad somRedigera

  • Nr 94 i Hemlandssånger 1891 under rubriken "Högtiderna".
  • Nr 2 i Sions Nya Sånger med inledningen En punkt i Ewighetens längd under rubriken "Om Menniskans fall och upprettelse". (Nr 2 i en 5:e upplaga tryckt 1876 och i 7:e upplagan 1870)  
  • Nr 79 i Sionstoner 1935 under rubriken "Guds lov".
  • Nr 16 i Lova Herren 1987
  • Nr 122 i Sionsharpan 1948 under rubriken "Frälsningens tillämpning". Ingen författare anges, endast "Ahnfelts sånger".
Texten till Vem är en sådan Gud som vår finns på Wikisource.