Vem är en sådan Gud som vår - psalmtext av Anders Carl Rutström med fem sjuradiga verser.

Inledningen var ursprungligen:

En punkt i evighetens längd,
begynnelsen av tiden.

Vid publiceringen i Ahnfelts sånger ändrades anslaget till det nuvarande, samtidigt som verserna 4 och 5 bytte plats.

Sången är en översikt av hela frälsningshistorien - från skapelsen till nutid. Den som tror är enligt texten i vers 4

salig såsom Adam själv
och lika ren som Eva

Publicerad somRedigera

Texten till Vem är en sådan Gud som vår finns på Wikisource.