O Jesus Krist som mänska blev

psalm

O Jesus Krist som mänska blev (O Jesu Christ som mandom tog) är en psalm av Olaus Petri från år 1526. Påminner både till strofform och innehåll om Martin Luthers psalm Var man må nu väl glädja sig. Bearbetad av Gudmund Göran Adlerbeth år 1814 och senare av Johan Olof Wallin för 1819 års psalmbok För 1986 års psalmbok bearbetades den av Anders Frostenson och Ragnar Holte. Därvid kom texten i flera avseenden betydligt närmare Olaus Petris original.

Melodin (3/2, G-dur) är känd från Strassburg år 1525, tryckt i Teutsch Kirchenampt.

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till O Jesus Krist som mänska blev finns på Wikisource.