Ängsliga hjärta, upp ur din dvala

Ängsliga hjärta, upp ur din dvala är en psalm med text skriven 1847 av Carl Olof Rosenius. I Herde-Rösten 1892 råder lite annorlunda förhållanden då psalmen försetts med tre nya verser i texterna till nummer 2-4 av Aug. Davis medan verserna 1, 3-7 av Rosenius återges utan att denne uppges som författare.

Musik av Oscar Ahnfelt, 1850.

Publicerad iRedigera

  • Herde-Rösten 1892 som nr 450, under rubriken "Tröst och uppmuntran". Rosenius finns inte angiven som författare till de fyra av honom författade verserna.
  • Nya Pilgrimssånger 1892, som nr 268 under rubriken "Strid och lidande".
  • Nya psalmer 1921 som nr 589 under rubriken "Det Kristliga Troslivet: Troslivet hos den enskilda människan: Trons glädje och förtröstan".
  • Sionstoner 1935 under rubriken "Nådens ordning: Trosliv och helgelse".
  • Guds lov 1935 som nr 369 under rubriken "Erfarenheter på trons väg".
  • 1937 års psalmbok som nr 379 under rubriken "Trons prövning under frestelser och lidanden".
  • 1986 års psalmbok som nr 572 under rubriken "Vaksamhet - kamp - prövning".
  • Psalmer och Sånger 1987 som nr 667 under rubriken "Vaksamhet - kamp - prövning".
  • Lova Herren 1988 som nr 533 under rubriken "Guds barns tröst i kamp och prövning".


Texten till Ängsliga hjärta, upp ur din dvala finns på Wikisource.