I den stilla aftonstund är en psalmtext av Lina Sandell-Berg diktad 1866.

Publicerad iRedigera