En blick på den korsfäste livet dig ger

En blick på den korsfäste livet dig ger är en psalm med text från 1860 av Amelia Mathilda Hull, översatt 1875 till svenska av Erik Nyström. Musiken är gjord av Edward G Taylor 1860.

Psalmen har 4 verser i de nyare psalmböckerna medan den i August Davis psalmbok Herde-Rösten 1892, som användes inom den svenska Missionskyrkan i Minnesota, USA, har fem verser och refrängen lyder:

Se! Se! Se och lef!
En blick på den korsfäste lifvet dig ger,
Ja, just nu der är lif ock för dig.

I Svenska Missionsförbundets version 1920 är det 4 verser i Erik Nyströms översättning lyder refrängtexten:

Se, se, se och lev!
En blick uti tron på det dyra Guds Lamm
Giver liv — och det gäller för dig.

I de nutida psalmböckerna lyder refrängen:

Se, se, se och lev!
En blick på den korsfäste livet dig ger,
Ja, i honom finns frälsning för dig.

Davis uppger ingen författare eller kompositör, utan hänför samlingens texter och melodier till den stora allmänningen av "gamla sånger".

Publicerad iRedigera

Externa länkarRedigera

Texten till En blick på den korsfäste livet dig ger finns på Wikisource.