Skulden är gäldad är en psalmtext översatt från engelska av Erik Nyström och ingick i Ira D. Sankeys sånghäften Sankeys Sacred Songs, som untgavs under 1860-70-talen.

Publicerad iRedigera