Öppna huvudmenyn

Det går ett tyst och tåligt lamm

Det går ett tyst och tåligt lamm är en passionspsalm av Paul Gerhardt från 1647 som översattes av Carl David af Wirsén 1889 och senare bearbetades av Johan Alfred Eklund 1910.

Melodin är en tonsättning från Strassburg, 1526 eller 1525, som enligt Koralbok för Nya psalmer, 1921 även används till psalmen När värld och vänner lämna dig (1819 nr 242) och psalmen kan också sjungas till melodin för psalmen Med hastat lopp och dunkelt sken (1819 nr 404). psalmen finns också i 1697 års psalm bok till nr 102 Hvid the älver i Babylon

Eklunds texter blev fria för publicering 2015.

Publicerad somRedigera