Du som var den minstes vän är en doppsalm med fem verser av Frans Michael Franzén, som bygger på texter i Nya Testamentet, framför allt evangeliet om Jesus och barnen. Diktad 1814.

Den sjungs till en koral komponerad av Johann Rudolf Ahle 1664. Samma melodi används till Benjamin Schmolcks psalmtext Jesu, du, som i din famn.

Publicerad iRedigera