Lista över fåglar i Sverige

Wikimedia-listartikel

Lista i systematisk ordning över de vanligast förekommande fåglarna i Sverige, vilket är en förteckning över alla:

  • arter som regelbundet häckar i Sverige (H)
  • arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker (h)
  • flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis (F)
  • tillfälliga gäster som anträffats i mer än 100 exemplar (T)
Silltrut vid Saltsjön i Nacka kommun.

För alla observerade fågelarter i Sverige, inklusive rariteter, se Lista över fågelarter observerade i Sverige (taxonomisk)

Änder (Anatidae)Redigera

Fasanfåglar (Phasianidae)Redigera

Nattskärror (Caprimulgidae)Redigera

Seglare (Apodidae)Redigera

Gökar (Cuculidae)Redigera

  • (H) Gök (Cuculus canorus)

Duvor (Columbidae)Redigera

Rallar (Rallidae)Redigera

Tranor (Gruidae)Redigera

Doppingar (Podicipedidae)Redigera

Strandskator (Haematopodidae)Redigera

Skärfläckor (Recurvirostridae)Redigera

Pipare (Charadriidae)Redigera

Snäppor (Scolopacidae)Redigera

Labbar (Stercorariidae)Redigera

Alkor (Alcidae)Redigera

Måsfåglar (Laridae)Redigera

Lommar (Gaviidae)Redigera

Nordstormsvalor (Hydrobatidae)Redigera

Liror (Procellariidae)Redigera

Storkar (Ciconiidae)Redigera

Sulor (Sulidae)Redigera

Skarvar (Phalacrocoracidae)Redigera

Ibisar (Threskiornithidae)Redigera

Hägrar (Ardeidae)Redigera

Fiskgjusar (Pandionidae)Redigera

Hökartade rovfåglar (Accipitridae)Redigera

Tornugglor (Tytonidae)Redigera

Ugglor (Strigidae)Redigera

Härfåglar (Upupidae)Redigera

Biätare (Meropidae)Redigera

Blåkråka (Coraciidae)Redigera

Kungsfiskare (Alcedinidae)Redigera

Hackspettar (Picidae)Redigera

Falkar (Falconidae)Redigera

Gyllingar (Oriolidae)Redigera

Törnskator (Laniidae)Redigera

Kråkfåglar (Corvidae)Redigera

Mesar (Paridae)Redigera

Pungmesar (Remizidae)Redigera

Skäggmesar (Panuridae)Redigera

Lärkor (Alaudidae)Redigera

Svalor (Hirundinidae)Redigera

Stjärtmesar (Aegithalidae)Redigera

Lövsångare (Phylloscopidae)Redigera

Rörsångare (Acrocephalidae)Redigera

Gräsfåglar (Locustellidae)Redigera

Sylvior (Sylviidae)Redigera

Kungsfåglar (Regulidae)Redigera

Sidensvansar (Bombycillidae)Redigera

Gärdsmygar (Troglodytidae)Redigera

Nötväckor (Sittidae)Redigera

Trädkrypare (Certhiidae)Redigera

Starar (Sturnidae)Redigera

Trastar (Turdidae)Redigera

Flugsnappare (Muscicapidae)Redigera

Strömstarar (Cinclidae)Redigera

Järnsparvar (Prunellidae)Redigera

Sparvfinkar (Passeridae)Redigera

Ärlor (Motacillidae)Redigera

Finkar (Fringillidae)Redigera

Sporrsparvar (Calcariidae)Redigera

Fältsparvar (Emberizidae)Redigera

Se ävenRedigera

KällaRedigera

  • Magnus Corell, Michael Averland, Hans Bister & Nicklas Strömberg (2016) Nya Svenska fågellistan, Club 300, läst 2016-09-29