Frälsningsarméns sångbok från 1968 är en reviderad upplaga av Frälsningsarméns sångbok 1959 och innehåller 725 sånger och 169 körer. Till denna sångbok utgavs 1970 en musikjournal för hornmusik (Brassband). 1978 utkom Frälsningsarméns Musikbok som innehåller samma sånger och numrering som 1968 års sångbok. Musikboken är arrangerad för fyra stämmor och innehåller även ett utförligt författar- och tonsättarregister.

Sånger redigera

Frälsning redigera

1 O, gränslösa frälsning
2 Anden kom ifrån himlen sänd
3 Bort från ditt hem
4 Broder, du som följer syndens breda väg
5 Bröllopet tillrett står
6 Den hand som blev naglad
7 Den store läkaren är här Finns på Wikisource.
8 Det finns en källa, fylld med blod
9 Det finns en underbar källa
10 Det givs en tid för andra tider Finns på Wikisource. (Sions Nya Sånger nr 158)
11 Det går en våg utav väckelse
12 Det är ett fast ord Finns på Wikisource.
13 Din Frälsare tåligt står väntande
14 Din själ du måste renad få
15 Du som bär på syndens tunga börda
16 Dyster är vägen
17 Då solen sjönk i västerled
18 Ej långt, ej långt från Guds rike
19 En blick på den korsfäste livet dig ger Finns på Wikisource.
20 En nådastol Herren Gud oss givit Finns på Wikisource.
21 En tillflyktsort i stormens tid
22 Endast ett steg till Jesus
23 Ett ljus bröt fram i mörkret
24 Evangelii budskap ljuder
25 Fattiga, sorgbundna trälar
26 Finns här ett ångerfullt hjärta
27 Finns väl någon här som gråter
28 Fjärran från Gud har du irrat
29 Fruktar och tvivlar du ännu
30 Från himlen långt din fot har strövat
31 Får en arm syndare fly till Jesus
32 Guds Son från himlen kom hit ned
33 Hans namn skall vara Jesus
34 Har du inte rum för Jesus
35 Har du mod att följa Jesus
36 Herren bjuder alla frälsning
37 Här en källa går fram
38 Här en källa rinner Finns på Wikisource.
39 Härligt nu skallar frälsningens bud
40 Hör, hur Jesu stämma ljuder
41 I dag finns nåd, mer värd än guld
42 I den tysta midnatsstunden
43 I Jesu namn får du komma
44 Ingen hinner fram till den eviga ron Finns på Wikisource.
45 Irrande flykting från hemmet det ljuva
46 Jag har ett budskap, en hälsning från Jesus
47 Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav
48 Jag vet en källa som djup och klar
49 Jag vet en port som öppen står Finns på Wikisource.
50 Jag vet en skön och härlig värld
51 Jag är ej värd, o Gud
52 Jesus från Nasaret går här fram
53 Jesus kallar oss till sig
54 Jesus kan allt förvandla
55 Jesus kom till detta fallna släkte
56 Jesus, se mig vid din fot
57 Jesus söker alla
58 Jesus, vid din fot med skövlat hopp
59 Just som jag är, jag intet har Finns på Wikisource.
60a Klippa, du som brast för mig melodi: Thomas Hastings Finns på Wikisource.
60b Klippa, du som brast för mig melodi: Jean Jacques Rousseau Finns på Wikisource.
61 Kom, du arma själ som lider
62 Kom nu till Jesus
63 Kom, o kom, du betyngda själ
64 Kommen till mig, i alla
65 Kära själ, som irrar fjärran
66 Kärlek utan gränser, rik och fri Finns på Wikisource.
67 Livet försvinner i hast som en dröm Finns på Wikisource.
68 Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
69 Lyssna nu, hör Herrens maning
70 Låt mig få höra om Jesus
71 Låt mig sjunga nu
72 Lämna dig helt åt Jesus Finns på Wikisource.
73 Medan allting ler och blommar Finns på Wikisource.
74 Mitt rop nu hör, o, Herre kär
75 Mångtusen frälsta tågat in i himmelens palats
76 När det en gång mot afton lider
77 O, du som länge borta gått
78 O, har du ej hört om en Frälsare god
79 O, låt ej Herren gå förbi
80 O, skynda till Jesus
81 O, sprid det glada budskap vida
82 O, öppna ditt hjärta för Herran
83 Om din synd än är blodröd
84 Om min Frälsares kärlek jag hört
85 Se, en källa där flödar så fri
86 Se, från Guds tron så skinande klar
87 Själ, i stormens brus
88 Skynda till Jesus, Frälsaren kär Finns på Wikisource.
89 Små och stora runt kring jord
90 Sorgen kan ej frälsa
91 Sorgsna själ, vem du än är
92 Strömmen från vår Frälsares sår
93 Så nära Guds rike
94 Så trött på synd och värld
95 Så älskade Gud världen all Finns på Wikisource.
96 Säg mig den gamla sanning
97 Säg mig den vägen Finns på Wikisource.
98 Säg, vill du ej lämna syndens slaveri
99 Till de renas och heligas hemland vi tåga Finns på Wikisource.
100 Till hemmet ovan skyn vi tåga
101 Trötte vandringsman, o lyssna
102 Tungt skuggorna föllo
103 Utanför din hydda står vän som du ej känner
104 Var och en som hör – o, dyrbara ord
105 Var är mitt vilsna barn i kväll Finns på Wikisource.
106 Varthän gäller resan
107 Vem kan läka hjärtesåren
108 Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus
109 Vem klappar så sakta
110 Vem som helst kan bli frälst
111 Vem vill härnäst nu följa Jesus
112 Vilse i främmande land jag går
113 Våga dig Finns på Wikisource.
114 Än en gång ett kärleksbud
115 Än finns det rum!
116 Är du bedrövad, av sorger trängd
117 Är du borta från din Gud
118 Är du sargad och betungad
119 Är du trött av livets hårda strider
120 Öppen står Guds milda fadersfamn
121 Öppna hjärtats dörr

Helgelse redigera

122 Ack, när skall min själ finna ro
123 Allt för dig jag nu omtalar
124 Allt för Jesus jag uppgiver
125 Att vara Kristi brutna bröd
126 Att vila vid din sidas sår
127 Av häpnad och undran jag stannar
128 Blodröd synd tvås vit som snö
129 Det går en ström från mitt sidosår
130 Det är för oss detta liv underbara
131 Dig vill jag älska, du min Gud
132 Dyre Jesus, du mig frälsar
133 Dyre Jesus, du är min
134 Dyre Jesus, o, jag längtar
135 Då jag beskådar korsets stam 
136 Då min levnad jag begrundar
137 Då vi vandrar med Gud, ledda helt av hans bud
138 En dag jag möter på en enslig stig
139 En tro mig giv som segra kan
140 Ett med min Gud
141 Ett stilla barnahjärta
142 Fader, du vars hjärta gömmer
143 Fast blodröd var min synd
144 Finns det kraft uti källan av blod
145 Fordom trodde jag mig äga liv i Jesus
146 Från varje fläck tvådd skär
147 Frälsare kär, o, jag beder
148 Följ med mig fram till korset, där Jesus för dig led
149 Giv mig den tro som Jesus haft
150 Golgata källa renar från synden
151 Gud, jag hör att du utsänder skurar av välsignelse 
152 Gudomskärlek rik och mäktig
153 Guds kärleks flod så full av frid 
154 Guds rena lamm, jag flyr till dig
155 Har du blodets kraft förnummit i din själ
156 Herre, Herre, du mig utrannsakat
157 Herre, i blodet som utgjutet är
158 Herre Jesus, dig jag älskar
159 Herre, nu åt dig jag giver allt jag har och allt jag är
160 Herre, rena mig från synden
161 Hjärtat åstundar din närhet
162 Huru ljuva, o Gud, äro mig dina bud 
163 Härlig frälsning! Härlig frälsning!
164 I din närhet, o min Herre
165 Jag bär till Jesus hjärtat
166 Jag en stämma hör
167 Jag gav mitt liv för dig
168 Jag giver mitt allt åt Jesus
169 Jag har kommit till Herrens välsignelsedal
170 Jag hör din ljuva röst
171 Jag vill älska dig, o Jesus
172 ”Jag vägen är” har Jesus sagt
173 Jag är din, o Gud
174 Jesus, din röst har så ofta bjudit mig
175 Jesus, du för mig vandrat korsets stig
176 Jesus, du har ju bjudit mig bära mitt kors och följa dig
177 Jesus, du min högsta glädje är
178 Jesus, du som dig utgivit
179 Jesus dyre Jesus
180 Jesus, håll mig nära korset
181 Jesus, håll mig vid ditt kors
182 Jesus, jag mitt kors har tagit
183 Jesus, min brudgum kär
184 Jesus, min konung, jag vill följa dig
185 Jesus, själens brudgum kär 
186 Kom helge Ande, att gästa min själ
187 Kom, o, helge Ande
188 Kärlek utan gräns och mått
189 Låt mig gå! Se, dagen nalkas
190 Låt mig sticka min hand i din sida
191 Låt min ande spegla klar din bild som korset bar
192 Med Andens eld kom
193 Med bävande hjärta jag söker dig
194 Med min lampa tänd jag väntar glädjebudet höra få
195 Medan kärleken från korset talar
196 Mer helighet giv mig
197 Min Gud och Fader, lär du mig
198 Min kropp, min själ och ande
199 Min synd är lagd på Jesus
200 Min tro ser upp till dig
201 Mitt i all min egen strävan
202 Må med rosor vår väg vi betäcka
203 Nu jag kommer, Jesus kär 
204 Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud
205 O, du Guds lamm
206 O Gud, du klara, rena låga
207 O Gud, jag vet att du är min
208 O Herre, kom, som du kom i fordom tid
209 O Jesus, jag längtar bli fullkomligt ren
210 O, kom, du främling
211 O, vad bitter sorg jag känner
212 O, vad ljuvlig fröjd jag känner 
213 O, vilket ljuvligt fröjdebud
214 O, vore blott mitt hjärta fritt från syndens makt 
215 Om i mitt hjärta finns en vrå som fri från synd ej är
216 På vägen uppåt skyndar jag
217 Skurar av nåd skola falla 
218 Säg, finns en ström, som helt från synden renar 
219 Säg mig huru jag skall bli ren 
220 Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd
221 Tag mitt liv och helga mig
222 Till fånge gör mig, Gud
223 Trött jag vill digna, Herre
224 Två mig, o Herre, så vit såsom snö
225 Vill du från syndernas börda bli fri
226 Vänd ditt ansikte till mig

Det Kristna Livet redigera

Andakt och bön redigera

227 Bed i solig morgontimma
228 De stråla underskönt från himlafaderns hus 
229 Det finns en stund av ljuvlig ro
230 Du som av kärlek varm
231 En dyr klenod, en klar och ren
232 En liten stund med Jesus
233 Herre, du som vägen känner 
234 Herre, jag vill bida
235 Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig
236 Hjorten som törstig flämtar
237 Hur ljuvt det är att komma
238 Här samlas vi omkring ditt ord
239 I min stilla vrå jag beder
240 Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst 
241 Jag ser dig hög i gycklarskruden
242 Jag vet en hälsning mera kär
243 Jesus kär, gå ej förbi mig
244 Jesus, led mig varje dag 
245 Jesus, se till din plantering
246 Lyft på bönens vingar närmar jag mig Gud
247 Långt bortom rymder vida
248 Låt mig leva, låt mig verka
249 Mästare, alla söka dig
250 Närmare, Gud, till dig
251 Närmare, o, Jesus Krist, till dig
252 O, hur skönt att som Elia stå för Jehova
253 O kärlek, som ej lämnar mig
254 Sänd av himlens sol en strimma
255 Sänd, Gud, din helge And’ ned över mig
256 Sänd honom bud, vars namn är Jesus Krist
257 Tala till mig, o Herre
258 Tränger i dolda djupen ner
259 Urtidsklippa, i din klyfta göm du mig!
260 Vid korset böjd jag vill i bön nu bida
261 Vilken vän vi har i Jesus

Jubel och tacksägelse redigera

262 Alla Herrens vägar äro godhet, sanning, trofasthet
263 Borta för alltid är förvisst den dag
264 Det närmar sig målet, jag sjunger med fröjd
265 Det är saligt på Jesus få tro
266 Dig hylla vi, o, Jesus Krist
267 Dig, Jesus jag älskar
268 Dig skall min själ sitt offer bära
269 Din närhet salighet mig bringar
270 Ditt namn, o Jesus, upphöjt är
271 Då Jesus tog min syndaskuld 
272 Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
273 En vän har jag funnit
274 En vän jag har i Jesus
275 Farväl, o värld
276 Fjättrad vid en värld
277 Fram över våg som brusar
278 Fröjd, frid och hopp
279 Fröjd, fröjd, fröjd
280 Fröjden er, så Herrens maning ljuder 
281 Fyll jorden med lovsång
282 För mig du göt ditt dyra blod
283 Förblekna, jordens fröjd
284 Glad som fågeln på sin gren i lunden
285 Gud ger mera nåd
286 Gud är trofast, vare det din borgen
287 Guds kärlek har ej gräns
288 Guds namn är ett fäste
289 Guds nåd är ny idag
290 Guds nåd är rik och underbar
291 Han älskar mig, o, sjung det ut
292 Himmelsk glädje kan du äga
293 Himmelsk glädje och musik
294 Hur ljuvt det namnet Jesus är 
295 Hur underlig är du i allt vad du gör
296 Härligt strålar Guds eviga ljus
297 I himlen och på jorden
298 Ingen lik Jesus i fröjd och smärta
299 Jag funnit pärlan underbar
300 Jag går till det land där ovan
301 Jag har hört om en Frälsare nådig och god
302 Jag har kommit hem till min Faders hus
303 Jag hörde Jesu dyra ord
304 Jag kan icke räkna dem alla
305 Jag lyfter mina ögon upp till bergen
306 Jag sjunger halleluja
307 Jag vilse gick i många år
308 Jesu rika kärlek
309 Jesus allena mitt hjärta skall äga
310 Jesus, det skönaste
311 Jesus har jag funnit
312 Jesus, min Jesus
313 Jesusnamnet bleknar aldrig 
314 Jubla, min tunga, upp att lovsjunga
315 Jubla nu, mitt sälla hjärta
316 Kom, låt oss sjunga
317 Kristus vandrar bland oss än
318 Låt oss förena oss i sång
319 Låt vårt budskap ljuda
320 Med snabba steg soldaten går mot himlens sälla land
321 Min Fader regerar mång tusende land
322 Min Gud, huru saligt att helt vara din 
323 Min sång skall bli om Jesus
324 Mitt hjärta sjunger
325 Mitt hjärta söker dig alltjämt
326 Nu natten svunnit, dagen grytt
327 Nu är jag nöjd och glader
328 Nu är syndens boja krossad
329 När en syndare vänder om
330 När Guds nådessolsken lyser in
331 O giv mig tusen tungors ljud
332 O, hur saligt att få vandra
333 O, jag ser min Faders hand i naturens under
334 O, jag vet ej en vän lik Jesus
335 O Jesus, din kärlek
336 O, store Gud
337 O, säg mig om och om igen
338 O, sällhet stor, som Herren ger 
339 På det stora hav vi segla
340 På en avlägsen höjd
341 Ring i himlens klockor
342 Sjung av fröjd
343 Sjung om Jesu underbara kärlek
344 Stige högt mot himlen
345 Stäm upp, stäm upp
346 Stämmen upp med fröjdfull tunga 
347 Säg, känner du det underbara namnet
348 Tack, min Gud, för vad som varit
349 Tag det namnet Jesus med dig som ett skydd i farlig tid
350 Till frälsningens saliga brunnar vi gå 
351 Vem är denne som ibland oss går
352 Vilken kärlek underbar
353 Vilken sång, vilket jubel
354 Vår store Gud gör stora under
355 Åter, åter för mig beskriv
356 Är det sant att Jesus är min broder 
357 Är du glad, av hjärtat nöjd
358 Är mitt liv en svår och tröttsam färd

Erfarenhet och vittnesbörd redigera

359 Alla tvivel bär till Jesus
360 Allenast i tro till Gud min själ är stilla
361 Bida blott, bida blott
362 Bida blott! Din Herre dig ej glömma skall
363 Bland syndens rev en gång jag drev
364 Bliv ej försagd 
365 Blott en dag
366 Borta jag gick ifrån Gud många år
367 Böjd invid korset där Jesus dog
368 Det följer en morgon på mörkaste natt
369 Det går en väg till himlens land
370 Du ängsliga, fruktande hjärta
371 Du är mig när var dag, var stund som flyr
372 Du är min klippa, dyraste Jesus
373 Då mitt hjärta var kallt
374 En gång på korset för mig Jesus dog
375 Fullkomlig frid i tillit till min Jesus
376 Giv mig den frid som du, o Jesus, giver
377 Gud är din Fader, tro honom blott
378 Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män
379 Guds väg i dunkel ofta går
380 Gå till Jesus, vännen framför alla
381 Hans röst jag förnam uti främmande land
382 Har du ankarfäste
383 Hela vägen genom livet
384 Hela vägen går han med mig
385 Herre kär, hos dig är tillflykt
386 Herre, låt ingenting binda de vingar
387 Hur underbart att vandra få med Gud
388 Högre, långt högre än skyarna går
389 I Herrens barmhärtiga händer
390 I synden förr jag haft min lust
391 Intet öga skådat Gud vår faders drag
392 Jag ofta i mörker har famlat
393 Jag seglar fram över livets hav
394 Jag vill nu endast lita på Jesus dag för dag
395 Jag vill städs ha Jesus med mig
396 Jag vill tjäna Jesus bättre
397 Jesus har min synd förlåtit
398 Jesus är min Frälsare
399 Jesus är min herde god
400 Ljuvlig viloplats jag har invid Jesu hjärta
401 Ljuvt är det löftet: Jag dig ej förgäter
402 Löftena kunna ej svika
403 Min fot var trött att vandra på dunkel, självvald stig
404 Min framtidsdag är ljus och lång
405 Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet
406 Min herde Herren är
407 Min själ är nu förenad med Kristus
408 Min skatt är i himlen
409 Mitt hopp är byggt på säker grund
410 Möta mig sorger som tynger mig ner 
411 När faror hota här på din stig
412 När världsriken vackla och störta i grus 
413 O, du som reser mot himlens land
414 O Herre, till vem skulle vi då gå hän
415 O salighet, o gåtfullhet
416 O, vad är väl all fröjd på jorden 
417 Om jag ägde allt men icke Jesus
418 På syndfull jord har Jesus vandrat
419 Se på Jesus i växlande tider
420 Se uppåt i prövningens timma
421 Stundom bekymrens stora mängd tynger mig maktlös ner
422 Trygg i min Jesu armar
423 Tryggare kan ingen vara
424 Törnen ofta foten stinga 
425 Vad dig möter, vad dig händer
426 Vad är att tro?
427 Var jag går i skogar, berg och dalar
428 Vi vandra framåt mot den brusande flod
429 Vid Jesu hjärta där är lugnt 
430 Ängsliga hjärta, upp ur din dvala!
431 Är mitt kors för tungt för mig?

Strid Och Verksamhet redigera

Kamp och seger redigera

432 Använd de tillfällen Herren dig giver
433 Armén marscherar genom världen
434 Bjud dem in, de djupast fallna
435 Blott ett liv att leva – Lev det för din Gud
436 Det finnes en kämpande skara
437 Då i striden trötthet når ditt hjärta
438 En soldat jag nu är bliven
439 En stridsman uti hären jag blivit
440 En väg bekväm man bjöd mig gå
441 Evigt strålar Faderns kärlek
442 Fast såsom klippan är Guds löftesord
443 Fram, o, fram till seger
444 Fram över berg, över dal, över bölja
445 Framåt, Kristi stridsmän!
446 Framåt! Så ljuder vårt fältrop idag
447 Frukta ej, du Herrens lilla kämpaskara
448 Frälsningsfana! Dina färger fladdra friskt i morgonbris
449 Full frälsning är vårt motto, full frälsning är vår sång
450 För Gud och för hans frälsningshär
451 Gud oss hjälper att modigt strida
452 Guds segerrika frälsningshär
453 Guds soldater, rusten eder 
454 Hjärtan är det världen kräver
455 I en värld där sorger, möda, smärta bo 
456 I ljuvlig frid, i stridens larm
457 Jag korsets färg vill bära igenom eld och blod
458 Jag vill gå med glädje på min Herres bud
459 Kan du ej främst i skaran gå
460 Kan du ej för Herren storverk göra
461 Klinga, min sång, över berg, över slätter
462 Kom, låt oss fly mot höjderna
463 Lev för Jesus! Intet annat 
464 Lyss, lyss, min själ
465 Lyssna, Herren talar så
466 Lyssna, Jesu stämma ljuder
467 Marsch framåt, så är vår hälsning
468 Med fröjdfullt mod och själ i brand
469 Med sång och med jubel till striden vi gå 
470 Mästaren till verket kallar
471 När stridssignalen kallar oss ut till strid
472 O hur lycklig är den som har Jesus till vän
473 Pilgrim på väg mot din Faders hus
474 Pris ske Gud! nu jubla vi
475 Ropen ut i vida världen att vår Gud är kung
476 Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se
477 Rädda de döende
478 Samla dem in, ty det än finns rum
479 Se, vi kämpa för Gud 
480 Se, vi tåga fram med sköld och med baner 
481 Se, vår skara skall fienden slå
482 Sen, kamrater, vilka skaror mot fördärvet går
483 Sjungen högt om frälsning
484 Själavinnarens lott är den bästa
485 Skynda med räddningsbåten
486 Skördens Herre höres mäktigt kalla
487 Snart skall kröningsdagens morgon skönt upprinna
488 Soldater, modigt gå framåt 
489 Soldater äro vi som glatt gå ut i strid
490 Strid för sanningen, strid mot fienden
491 Stridsman är jag
492 Stridsmän uti hären, stämmen upp en sång 
493 Stå upp, stå upp för Jesus
494 Stå vid din fana i brinnande strider
495 Sverige för Gud!
496 Så den ädla säden
497 Tappre kämpe, fram till seger
498 Till frälsningssoldat är jag kallad
499 Till strid för Gud vi glatt framtåga 
500 Till strid vi dragit ut
501 Tänk, vilken underbar nåd av Gud
502 Under helga fanans rand
503 Under korsets fana fylkar sig Guds här
504 Upp, korsets kämpar, upp, envar
505 Upp, Kristi stridsmän alla
506 Ut till strid! Hör, ropet skallar!
507 Uti frälsningshären äro vi soldater
508 Vem vill kämpa för Gud överallt
509 Verka, ty natten kommer
510 Vi bekymras, men vi giva oss ej över
511 Vi bli hjältar, vi bli hjältar
512 Vi vilja korsets fana höja
513 Vi är så röd din nya dräkt
514 Vår Frälsare kom för att lösa var själ
515 Vår själ är fylld av heligt lov
516 Är jag en korsets kämpe
517 Ära vare Jesus som utgöt sitt blod

Mission redigera

518 Din spira, Jesus, sträckes ut
519 Från hav till hav, kring jorden all
520 Från Lapplands fjäll och sjöar
521 Tung och kvalfull vilar hela

Evighetshoppet redigera

522 Ack, saliga dag, som i hoppet vi bida 
523 Bakom bergen sjunker solen
524 Bliv kvar hos mig
525 Bort ifrån skuggors land
526 Buren högt av nådens vind
527 De komma från öst och väst
528 Den himmelska sången har skönare toner
529 Då vi mötas till sist bortom floden
530 Ej jag rädes dödens bölja
531 En morgon utan synd jag vakna får
532 Evighetens morgon klar en gång skall gry 
533 Få vi mötas bortom floden 
534 Himmelens stad är härlig
535 Här växlar det av dagar, år
536 I djupet av mitt hjärta
537 I himmelen, i himmelen
538 I sin kärlek rik och stor
539 Jag har valt att följa Jesus
540 Jag ofta hört om det himmelska hem
541 Jag vill sjunga en sång om det härliga land
542 Jag är en gäst och främling
543 Jag är pilgrim, jag är främling
544 Jag är pilgrim på väg till Sions stad
545 Jag är så hjärtligt nöjd och glad
546 Jerusalem, Jerusalem, som ovantill är byggt
547 Jorden oro har och jämmer
548 Land framför!
549 Livets stjärneprydda krona
550 Lyft dig, min själ, mot Nebos höjder
551 Lär mig, du skog, att vissna glad
552 Nattens skuggor sakta vika 
553 När den evigt klara morgon gryr
554 När den gyllne morgon randas klar och skön
555 När jag har utkämpat striden en gång
556 När mitt livsverk är ändat
557 O, giv mig trones vingar 
558 O, jag vet en gång
559 O, jag vet ett härligt land
560 O, jag vet ett land bortom havets vreda brus
561 O, jag vet ett land där Herren Gud har berett en stad åt sina kära
562 O Jerusalem, du gyllne, underbara stad
563 På Sions berg, där står ett slaktat lamm
564 Saliga de som ifrån världens öden
565 Se, mot aftonen det lider
566 Snart stundar Herrens skördedag
567 Städse på Sion jag tänker
568 Så skön går morgonstjärnan fram
569 Till det härliga land ovan skyn
570 Till fridens hem, Jerusalem
571 Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd
572 Tänk, när en gång det töcken har försvunnit
573 Tänk, när striden den sista är vunnen
574 Uti himlens land det sköna
575 Vi kamrater haft som hårt ha kämpat
576 Vi tala om sällhetens land 
577 Vid basunens ljud
578 Vilka äro dessa som i himlens land 
579 Vill du möta mig därhemma

Högtider redigera

Advent redigera

580 Bereden väg för Herran
581 Gläd dig, du Kristi brud
582 Gå, Sion, din konung att möta
583 Hosianna, Davids son
584 Röj väg för Kristus, Frälsaren
585 Säg, är han kommen hit till vår jord

Jul redigera

586 Av himlens höjd oss kommet är
587 De vise männen följde en stjärnas klara ljus
588 Det är en ros utsprungen
589 Då några herdar höllo vakt
590 Fröjdas, vart sinne
591 Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt
592 Gläns över sjö och strand
593 I ljusfull natt 
594 Juleljusen härligt glimma 
595 Nu tändas tusen juleljus
596 När Jesusbarnet låg en gång
597 När juldagsmorgon glimmar
598 O Betlehem, o Betlehem
599 O, du saliga, o, du heliga 
600 Ringen, i klockor, ja, ringen i midnattens timma 
601 Se, löftesstjärnan står i öster
602 Se, stjärnan, himlens teckenskrift
603 Stilla natt, heliga natt
604 Var hälsad, sköna morgonstund

Passionstid redigera

605 Den stunden i Getsemane
606 Du bar ditt kors, o Jesus mild
607 En folkhop mot Golgata drager
608 Guds rena Lamm, oskyldig
609 Han på korset, han allena
610 Hell dig, törnekrönte Konung
611 Jag kom till korset och såg en man
612 Jesus lämnade sin boning
613 Mörk var den stund
614 O Golgata, där Jesus dog
615 O huvud, blodigt, sårat
616 O, se, o, se Guds dyra lamm
617 Om Herren ville syndarns död
618 På sitt kors på Golgata Jesus dog för dig och mig
619 Se Jesus där på korsets stam
620 Se, vi gå upp till Jerusalem

Påsk redigera

621 Du segern oss förkunnar
622 Förfäras ej, du lilla hop 
623 Hälsen med jubel det budskap oss hunnit 
624 Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ
625 Nu fröjdetiden inne är
626 O, saliga stund utan like 
627 O, vad fröjd, han lever, vår Immanuel
628 Upp, min tunga, att lovsjunga
629 Vad ljus över griften

Kristi himmelsfärd redigera

630 Till härlighetens land igen

Pingst redigera

631 När pingstens dag begynte gry 
632 O, att den elden redan brunne 
633 O, sprid det glada bud
634 Som sol om våren stiger

Alla helgons dag redigera

635 För alla helgon, som i kamp för tron
636 Guds kämpe, håll ut, till dess seger du får 
637 Trötte pilgrim på väg till fadershemmets ljusa land
638 Vem är den stora skaran där

Speciella Sånger redigera

Årsskifte redigera

639 Flyende snabbt är livet, kort som en morgondröm
640 Hav tack, o Gud, för det år som gått
641 Låt mig börja med dig
642 Nu kommer kväll med vilans bud
643 O Gud, vår hjälp i gångna år
644 Årens synder uppräknas

Årstiderna redigera

645 Den blomstertid nu kommer
646 I denna ljuva sommartid

Morgon och afton redigera

647 Den signade dag
648 Din klara sol går åter opp
649 Du är min sol, o, Jesus kär
650 I öster stiger solen opp
651 Morgon mellan fjällen
652 Nu solen går ned
653 Som sådden förnimmer Guds välbehag
654 Så går en dag än från vår tid
655 Var dag är en sällsam gåva

Årshögtid redigera

656 Pris ske vår Gud, en här åt sig han danat

Farväl redigera

657 De frälstas syskonband 
658 Gud dig följe, tills vi möts igen
659 Mot mitt hem jag reser glad och nöjd

Lokalinvigning redigera

660 Till dig, vår Herre och vår Gud

Bröllop redigera

661 Gud, se i nåd till dessa två
662 Gud, välsigna dessa hjärtan
663 Tagen Herren med på vägen

Barninvigning redigera

664 Vi lägger nu vårt barn i dina armar

Hemmet redigera

665 Dig vare pris och ära
666 Välsignat är det hem förvisst

Land och folk redigera

667 Bevara, Gud, vårt fosterland

Barn Och Ungdom redigera

668 Alltid glad, när blott du går
669 Blott en gång jag lever i ungdomens vår
670 Det blir något i himlen
671 Det finns ett bättre land invid Guds högra hand
672 Det kriget får aldrig stanna
673 Du som har kommit till vår jord
674 Framåt, framåt, det går med liv och lust
675 "Följ mig!" Hör jag Kristus kalla
676 Gud som haver barnen kär
677 Gud vill mig ha till ett solsken
678 Jag lyfter ögat mot himmelen
679 Jag vet att för helgon en krona det finns
680 Jesus för världen givit sitt liv
681 Jesus kär, jag kommer nu till dig
682 Jesus kär, min lots du bliv 
683 Jesus kär, var mig när
684 Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt Gud
685 Kristi unga skara
686 Kristus kallar Sveriges ungdom
687 Kämpa för ett ädelt mål
688 Låt din Gud bestämma vägen
689 Min Gud är en väldig hjälte
690 När han kommer, när han kommer
691 När jag ser i Guds bok
692 O, du sköna ungdomstid
693 O, hur skönt i livets vår att få älska Gud
694 O, hur stort att tro på Jesus uti unga år
695 O Jesus, jag har lovat att bli din följesven
696 Små, små vattendroppar
697 Som daggen kommer ur morgonrodnans famn
698 Tågen fram utan rast mot det härliga land
699 Ungdom i världen, o, sök Guds ljuva frid
700 Värj din tro, din ungdoms krafter

Begynnelse Och Avslutning redigera

701 Ack, Herre Jesus, hör min röst
702 Allena Gud i himmelrik
703 Bred dina vida vingar
704 För världens frälsning
705 Hela världen fröjdes Herran
706 Helga, Herre, denna dag
707 Helge Ande, kom från himlen
708 Helig, helig, helig
709 Helige Fader, kom och var oss nära
710 Herre, samla oss nu alla
711 Herre, signe du och råde
712 Herren, vår Gud, är en konung
713 Härlig är jorden
714 Högtlovat vare Jesu namn
715 Jag lyfter mina händer
716 Jesus, låt mig städse börja 
717 Kärlek av höjden
718 Kärlek från vår Gud
719 Led, milda ljus
720 Med Gud och hans vänskap
721 Nu tacker Gud, allt folk 
722 O Gud, all sannings källa
723 Oss välsigna och bevara
724 Så tag nu mina händer
725 Vår Gud är oss en väldig borg

Körer redigera

Bön redigera

1 Helige Ande, himmelske Ande
2 Ja, jag tror att Gud hör bön
3 Bed, och Jesus skall hjälpa
4 Från golgata
5 Jesus, min Jesus, kom nära
6 Mig bevara i all fara
7 Min Jesus kär, blott dig jag vill tillhöra
8 O, gjut den i min själ
9 Strömmar av levande vatten
10 Sänd välsignelsen, sänd den nu
11 Tala, Gud, din röst är mig så kär
12 Tala, o tala med Jesus 
13 Vi måste bedja mer
14 Den som beder skall få
15 Du är dig alltid lika (refrängen till sången Jesus, du Guds offerlamm)
16 Helge Ande, sänk dig ned djupt i själens gömma
17 Ja, städs jag dig behöver
18 Jesus, Jesus, jag rör denna stund vid dig
19 Jesus, min Frälsare talar
20 Mig till en källa av glädje nu gör
21 O, sänd en sådan pingst som den
22 O, sänd oss, Gud
23 Sänd en väckelse, Gud, låt den börja med mig
24 Den sökande finner, den bedjande får
25 Evigt din, endast din 
26 Frälsa själar, dyre Jesus
27 Jesus, lär mig bedja
28 Mer av dig själv
29 O, rör vid mig, Herre, o, rör vid mig nu
30 Till dig jag kommer, världarnas Herre
31 Min Frälsare, jag kommer
32 O Gud, till dig min själ ser opp
33 Tätt invid källan, flödande fri
34 Välsigna mig, välsigna mig, välsigna mig just nu
35 Rör vid mig nu

Frälsning redigera

36 Kom, kom, syndare, kom
37 Blodet, blodet, Jesu dyra blod
38 Han går omkring, gör väl och hjälper alla
39 Hans blod den sämste rena kan
40 I evighet, i evighet
41 Jesus väntar på dig
42 Kom med din synd
43 Nu Golgatavågorna strömma
44 Nu jag kommer till min Frälsare
45 O, du måste börja älska Gud
46 O, lägg den ned, lägg den ned
47 O, lägg den ned, den börda svår
48 Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär
49 Så öppna, öppna, öppna
50 Din Frälsare hos dig nu klappar på
51 Han vill rena dig från synd
52 Hör, Anden och bruden säga: kom!
53 Jesus dog för dig
54 Kom, du skuldbetyngda själ
55 Mästaren är här, Frälsaren så kär
56 Skall och du en gång
57 Du burit din börda, du länge så gjort
58 Ja, du får komma, allt får du lämna

Helgelse redigera

59 Åter och åter likt en mäktig flod
60 Du är ju nog för mig
61 Full förlossning ifrån alla band
62 Jag hört Jesu stämma
63 Jag söker nu kraften från hänsvunnen tid
64 Mer, mera av Jesus (Refrängen till sången Mera om Jesus, Gud, mig lär)
65 O, gör mig mer lik Jesus
66 Till dig, Guds lamm, jag går
67 Trogen dig, trogen dig
68 Guds ord skall hålla
69 Kraft, kraft, mäktig och rik
70 Kristi kraft den är för mig
71 Underbar, underbar kärlek så rik
72 Visst smal är vägen, men likväl jag följer
73 Jag ger dig, Gud, mitt allt
74 Jag längtar och trängtar mot ljuset
75 Låt din härlighet, Jesus, bli sedd hos mig
76 Min själ den väntar efter Herren
77 Mitt kors är ej större än hans nåd
78 Nu kommer jag, min Gud
79 Allt jag har nu jag bringar till dig
80 Nu den kommer, nu den kommer, den helige Andes kraft
81 Varje timme, varje dag vilja, krafter, Herre, tag
82 Över mig reningsfloden nu flyter

Jubel, Strid Och Erfarenhet redigera

83 Att vara din, o Jesus, det är livet
84 En tillflyktsort är urtidens Gud
85 Halleluja, det håller än
86 Ljus är min stig, då jag vandrar med dig ( = Ljus är min stig då jag vandrar med dig)
87 Låt oss kämpa glatt emot synd och natt
88 Mitt uti mörkret Jesus är nära
89 O, hur härligt att få vara räknad bland Guds krigarskara
90 Som öster är från väster äro synderna från mig ( = Som öster är från väster är nu synderna från mig)
91 Tåga framåt, se, vi tåga framåt
92 Vi besegra allt genom Jesu blodskraft
93 Vårt segel fylls av nådens vind
94 Därför älskar jag min Jesus
95 Fram till seger vi marschera
96 Följa, följa, jag vill följa Jesus
97 Förr var jag blind, men nu jag ser
98 Gud en säker seger ger
99 Guds änglar de vänta, vänta
100 Han har fört mig ifrån mörker och till ljus
101 Hand i hand, hand i hand, fram vi går till ett bättre land
102 Hav tro till Gud
103 Ja, Jesus är god mot mig
104 Jag är en stridsman, ära ske Gud
105 Jesus jag följer, hur det storma må ( = Jesus jag följer hur det storma må)
106 Jesus, Jesus, Jesus, skönsta namn jag vet
107 Lita, lita blott på Gud
108 Lita på din Gud, Han är nära ( = refrängen till sången Över mörka djup, invid branta stup)
109 Låt mig höra det berättas
110 Min evighet skall bliva en sång till Lammets lov
111 Nu har jag kommit hem
112 Nu Jesus farkosten styr
113 När de frälsta tåga in
114 O, det blod som köpt mig
115 O, halleluja, fröjd det är (refrängen till sången Se'n Gud till barn mig tog åt sig)
116 Se, snart kommer Jesus för att hämta sin brud
117 Stormen trotsa vi
118 Sörj ej för dagar som komma, lämna den flyende tid ( = Sörj ej för dagar som kommer, lämna den flyende tid)
119 Tack, Jesus, tack, du bor i mig
120 Vår värld för Gud!
121 Allt blivit nytt!
122 Elddöpta kämpar med själar i brand
123 Frälsning jag funnit
124 Halleluja, nu är jag fri
125 Han går bredvid mig, jag är ej ensam
126 Han sörjer väl för mig
127 Hälsokällan flödar
128 Ja, lycklig är jag då
129 Jag står förvisst för Jesus Krist i sorg och nöd, i liv, i död
130 Jag vet, jag vet att Jesus lever än (Refrängen till sången Jag tjänar Herren Jesus)
131 Jesus han är skönast, honom älskar jag
132 Jesus har djupt i mitt hjärta lagt en underbar, underbar sång
133 Jesus är ännu densamme ( = Jesus är ännu den samme)
134 O, han är värd min sång
135 O, mitt krigarhjärta ropar halleluja
136 Skola väl stjärnor pryda min krona
137 Till seger fram marschera vi
138 Tro som ej slocknar
139 Upp till himmelen jag ställer färden
140 Det är lycka och frid
141 Fram, du kämpahär
142 Han är densamme än
143 Hans ansikte går med
144 Ja, där skall jag sjunga den nya sången
145 Jag vet på vem jag tröstar
146 Jag är din, Gud
147 Jesus han sviker ej
148 Jesus mina synder tog
149 Jesus är min tillflykt uti stormens tid
150 Lid även du som en Jesu Krist stridsman
151 Låt frälsningsvagnen rulla
152 O, helt visst börjar dagen bryta in
153 O, ja, o, ja, det är bäst att vara frälst
154 Se, Jesus är en klippa i ett törstigt land
155 Syndabördan som jag bar Jesus själv borttagit har
156 Sällt det folk som jubelklangen förstår
157 Till vårt hem nu vandra vi
158 Allting som jag har jag fått det av min Fader
159 Den klippan är i sorg, i nöd
160 Det är fröjd att Jesus tjäna
161 Fadershanden leder mig
162 Frid som kan bevara
163 Han sökte, han fann mig
164 Hemåt det går över berg, över dal
165 Himmelska Kanaan, o, underfulla Kanaan
166 Jesu kärleksrika famn
167 Jesus, jag vill följa dig var dag
168 Just för mig
169 Mitt hjärta, sjung halleluja

Se även redigera