Herre, lär mig bedja är en sång från 1931 med text av Linus Hellzon och som sjungs på en engelsk melodi från omkring 1850. Sångens text är bearbetad 1985 av Solveig Samnegård.

En kör med liknande sångtext som sjungs på samma melodi finns i Frälsningsarméns sångböcker och Svensk söndagsskolsångbok 1929 med inledningsorden Jesus, lär mig bedja. Denna kör vars författare är okänd finns dock publicerad tidigare än Hellzons text.

Publicerad somRedigera

"Jesus, lär mig bedja" i


"Herre, lär mig bedja" i