O hur lycklig är den som har Jesus till vän

O hur lycklig är den som har Jesus till vän är en psalm med 5 verser. Texten är från 1749 av Charles Wesley och musik av George Frederick Root. En text med samma versrytmik och tema finns med i Andeliga Sånger och Werser 1806 (nr 292) men med inledningen O du ljuva tröst, vid min Jesu bröst, som sjungs till den tyska kompositionen Seelen-Bräutigam av Johann Sebastian Bach, (BWV 409).

Publicerad iRedigera