Om min Frälsares kärlek jag hört är en sång med text från 1877 av Philip Phillips och musik från 1880-talet av James James. Sången översattes år 1900 till svenska av Emil Gustafson.

Publicerad i redigera