Dyre Jesus, du är min är en sång från 1878 med verser av Ballington Booth och refrängtext av Gerhard Tersteegen.

Melodin är komponerad av James McGranahan.

Tersteegens refrängtext lyder:

||:Att känna din kraft, att höra ditt tal
Att dela ditt kors är hela mitt val. :||

Publicerad iRedigera