Vi talar om sällhetens land

(Omdirigerad från Vi tala om sällhetens land)

Vi tala[r] om sällhetens land eller Vi tala om himmelens fröjder är en sång med en text som Elizabeth King-Mills skrev på sin dödsbädd 1829 och som sjungs till musik komponerad av George C Stebbins. Erik Nyström översatte sången till svenska 1893. Källan i Hjärtesånger (1895), anges som "Ur "Pilgrimens lof"". Emil Gustafson fogade citatet "Hvarest jag är, der skolen i och vara." Johannesevangeliet 14:3 till denna psalmsång.

Publicerad iRedigera

Texten till Vi talar om sällhetens land finns på Wikisource.