Själ, stäm upp / Stämmen upp med fröjdfull tunga är en sång av en okänd textförfattare och som fanns översatt till svenska 1883. Musiken är gjord av George Frederick Root.

Sången fanns med i "The Christian Mission Hymn Book" från 1860-talet. ("Kristna missionen" och senare "Östra Londons Kristna mission" var de tidigare namnen på Frälsningsarmén)

Publicerad iRedigera