Herre kär, hos dig är tillflykt

Herre kär, hos dig är tillflykt är en sång med text från 1883 av Herbert Booth och musik komponerad före 1883 av Robert Edwards.

Publicerad iRedigera