Tag det namnet Jesus med dig eller Jesusnamnet, tag det med dig är en psalm med fyra verser, som med refrängen blir 10-radiga, av Lydia Baxter diktad år 1871. Erik Nyström översatte psalmen till svenska år 1878. Den finns med i flera olika psalm- och sångböcker.

Melodin densamma som till nr 105 i Hemlandstoner[förtydliga] och nr 420 Sjungen syskon under vägen i Svenska Missionsförbundets sångbok 1920 som utkom med noter 1921. Texten tonsattes av William Howard Doane. Psalmen ska framföras Något raskt i (f-moll 4/4-dels takt i M. kl. 302, i melodiklass 8. 7. 8. 7. 3. 3. 7. 3. 3. 7. )

Publicerad iRedigera

Texten till Tag det namnet Jesus med dig finns på Wikisource.