Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Wikimedia-listartikel

Konsultativt statsråd har under lång tid varit titeln på de statsråd (ledamöter) i Sveriges regering (vars namn innan 1975 var Statsrådet) som inte var departementschefer.

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod Konungens Statsråd av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, och sex statsråd (de sistnämnda motsvarande konsultativa statsråd).

Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer i stället alla statsråd utom statsministern (som genom ändring i 1809 års regeringsform infördes 1877 som en helt egen befattning[1]):

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

[2]

Konsultativa statsråd 1809-1840Redigera

Konsultativa statsråd 1840-1905Redigera

Konsultativa statsråd 1905-1974Redigera

Regeringen LundebergRedigera

Regeringen Staaff IRedigera

Regeringen Lindman IRedigera

Regeringen Staaff IIRedigera

Regeringen HammarskjöldRedigera

Regeringen SwartzRedigera

Regeringen EdénRedigera

Regeringen Branting IRedigera

Regeringen De Geer d.y. och von SydowRedigera

Regeringen Branting IIRedigera

Regeringen TryggerRedigera

Regeringen Branting III och SandlerRedigera

Regeringen Ekman IRedigera

Regeringen Lindman IIRedigera

Regeringen Ekman II och HamrinRedigera

Regeringen Hansson IRedigera

Regeringen Pehrsson-BramstorpRedigera

Regeringen Hansson IIRedigera

Samlingsregeringen Hansson IIIRedigera

Regeringarna Hansson IV, Erlander I-II-III, och Palme IRedigera

Statsråd utan departementschefsposter 1975–Redigera

Regeringen Palme IRedigera

Regeringarna Fälldin I-II-III och UllstenRedigera

Regeringarna Palme II och Carlsson I-IIRedigera

Regeringen Carl BildtRedigera

Regeringarna Carlsson III och PerssonRedigera

Regeringen ReinfeldtRedigera

Regeringarna Löfven I-II-III och AnderssonRedigera

Regeringen KristerssonRedigera

ReferenserRedigera