Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Wikimedia-listartikel

Konsultativa statsråd var fram till 1974 års regeringsform titeln på de statsråd i Sveriges regering som inte var departementschefer.

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod statsrådet (regeringen) av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, och sex statsråd (de sistnämnda motsvarande konsultativa statsråd).

Efter departementalreformen den 16 maj 1840 kom sju statsråd, justitie- och utrikesstatsministrarna, att bli föredragande departementschefer. Vidare avskaffades hovkanslersämbetet, och de sex statsråden utan portfölj reducerades till tre konsultativa statsråd, vilka hade juridiskt granskande och rådgivande uppgifter. De granskade till exempel alla propositioner innan de lämnades till riksdagen och de utnyttjades också vid avgörande av förvaltningsärenden när departementscheferna ville ha någon att rådgöra med.

När statsministerämbetet inrättades den 20 mars 1876 blev detta inte en egen post, utan det förenades antingen med departementchefskap eller med en konsultativ statsrådspost. Eftersom statsministern sällan har varit departmentschef samtidigt innebar detta i praktiken att antalet konsultativa statsråd bara var två.

År 1941, under andra världskriget och samlingsregeringen Hansson III, utökades antalet konsultativa statsråd och kunde nu vara 3-6 stycken, varav statsministern normalt var en. Av dessa skulle minst två vara så kallade granskningskonsulter eller "juristkonsulter".

I och med 1974 års regeringsform avskaffades begreppet konsultativt statsråd. Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer i stället alla statsråd utom statsministern:

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

Konsultativa statsrådRedigera

Statsråd 1809-1840Redigera

Ämbetsmannaregeringar 1840-1905Redigera

Regeringar 1905-1974Redigera

Regeringen LundebergRedigera

Regeringen Staaff IRedigera

Regeringen Lindman IRedigera

Regeringen Staaff IIRedigera

Regeringen HammarskjöldRedigera

Regeringen SwartzRedigera

Regeringen EdénRedigera

Regeringen Branting IRedigera

Regeringen De Geer d.y. och von SydowRedigera

Regeringen Branting IIRedigera

Regeringen TryggerRedigera

Regeringen Branting III och SandlerRedigera

Regeringen Ekman IRedigera

Regeringen Lindman IIRedigera

Regeringen Ekman II och HamrinRedigera

Regeringen Hansson IRedigera

Regeringen Pehrsson-BramstorpRedigera

Regeringen Hansson IIRedigera

Samlingsregeringen Hansson IIIRedigera

Regeringarna Hansson IV, Erlander I-II-III, och Palme IRedigera

Statsråd utan departementschefsposter 1975–Redigera

Regeringen Palme IRedigera

Regeringarna Fälldin I-II-III och UllstenRedigera

Regeringarna Palme II och Carlsson I-IIRedigera

Regeringen Carl BildtRedigera

Regeringarna Carlsson III och PerssonRedigera

Regeringen ReinfeldtRedigera

Regeringen Löfven I och Löfven IIRedigera