Lista över Sveriges konsultativa statsråd

Wikimedia-listartikel

Konsultativt statsråd har under lång tid varit titeln på de statsråd (ledamöter) i Sveriges regering (vars namn innan 1975 var Statsrådet) som inte var departementschefer.

Enligt 1809 års regeringsform i dess ursprungliga lydelse bestod Konungens Statsråd av två statsministrar, en för justitieärendena och en för utrikesärendena, en hovkansler, och sex statsråd (de sistnämnda motsvarande konsultativa statsråd).

Nuvarande lydelse av 7 kap i regeringsformen, vilket har rubriken "regeringsarbetet", likställer i stället alla statsråd utom statsministern (som genom ändring i 1809 års regeringsform infördes 1877 som en helt egen befattning[1]):

1 § För beredning av regeringsärenden skall finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.

[2]

Konsultativa statsråd 1809-1840 redigera

Konsultativa statsråd 1840-1905 redigera

Konsultativa statsråd 1905-1974 redigera

Regeringen Lundeberg redigera

Regeringen Staaff I redigera

Regeringen Lindman I redigera

Regeringen Staaff II redigera

Regeringen Hammarskjöld redigera

Regeringen Swartz redigera

Regeringen Edén redigera

Regeringen Branting I redigera

Regeringen De Geer d.y. och von Sydow redigera

Regeringen Branting II redigera

Regeringen Trygger redigera

Regeringen Branting III och Sandler redigera

Regeringen Ekman I redigera

Regeringen Lindman II redigera

Regeringen Ekman II och Hamrin redigera

Regeringen Hansson I redigera

Regeringen Pehrsson-Bramstorp redigera

Regeringen Hansson II redigera

Samlingsregeringen Hansson III redigera

Regeringarna Hansson IV, Erlander I-II-III, och Palme I redigera

Statsråd utan departementschefsposter 1975– redigera

Regeringen Palme I redigera

Regeringarna Fälldin I-II-III och Ullsten redigera

Regeringarna Palme II och Carlsson I-II redigera

Regeringen Carl Bildt redigera

Regeringarna Carlsson III och Persson redigera

Regeringen Reinfeldt redigera

Regeringarna Löfven I-II-III och Andersson redigera

Regeringen Kristersson redigera

Kommentarer redigera

  1. ^ Departementet kallades fram till årsskiftet 2022/2023 för Infrastrukturdepartementet.
  2. ^ Pourmokhtari var departementschef på Miljödepartementet fram till att det avvecklades vid årsskiftet 2022/2023.

Referenser redigera