Biträdande socialminister är en samlande benämning i Sverige på vissa statsråd inom Socialdepartementet. När den nya regeringsformen trädde i kraft 1974 försvann officiellt de så kallade konsultativa statsråden och ersattes av benämningen statsråd. Statsråd inom Socialdepartementet utöver socialministern kallas ibland ”biträdande socialminister”. Antalet biträdande socialministrar har varierat från ett till tre.

Olika typer av biträdande statsråd inom SocialdepartementetRedigera

Bakom titeln biträdande socialminister döljer sig flera varianter av ministertitlar, såsom barn- och äldreminister, familjeminister, folkhälsominister, hälsovårdsminister, sjukförsäkringsminister, sjukvårdsminister, vård- och äldreomsorgsminister och så vidare. Gemensamt för de flesta är att de inte täcker in hela statsrådets verksamhetsområde utan bara en del, oftast det dominerande ansvarsfältet. Exempelvis hade barn- och familjeminister Berit Andnor inte bara ansvar för barn- och familjepolitiken, som titeln antydde, utan också för det nordiska samarbetet.

Den förste som utnämndes till biträdande socialminister var moderaten Ingegerd Troedsson som 1976 blev sjukvårdsminister i Thorbjörn Fälldins första regering. Dessförinnan hade Camilla Odhnoff varit statsråd med ansvar för bland annat barn- och familjepolitiken. Även Ulla Lindström handlade ärenden som löd under Socialdepartementet. Tage Erlander och Eije Mossberg ansvarade båda för ärenden inom Socialdepartementet som 1947 flyttades över till det nyinrättade Inrikesdepartementet.

Socialförsäkringsminister som departementschefRedigera

Det förekommer att en regering inte innefattar en socialminister som chef för Socialdepartementet, vilket traditionen bjuder. Regeringen Löfven I (från 3 oktober 2014) hade i stället socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som chef för Socialdepartementet.

Statsråd i Socialdepartementet utöver departementschefen (socialministern)Redigera

ReferenserRedigera