Johan Nordenfalk

svensk friherre, ämbetsman och politiker; han var justitiestatsminister 1844-1846.

Johan Nordenfalk, född 9 september 1796Holms säteri, Överlännäs socken, och döpt i Gålsjö, död 9 mars 1846 i Stockholm, var en svensk friherre, ämbetsman och politiker; han var justitiestatsminister 18441846.

Johan Nordenfalk


Tid i befattningen
1844–1846
Monark Oscar I
Företrädare Lars Herman Gyllenhaal
Efterträdare Arvid Mauritz Posse

Född Johan Nordenfalk
9 september 1796
Sverige Holms säteri, Överlännäs socken
Död 9 mars 1846 (49 år)
Sverige Stockholm
Nationalitet Sverige Sverige
Politiskt parti Opolitisk
Yrke Statsman
För andra betydelser, se Johan Nordenfalk (olika betydelser).

BiografiRedigera

Johan Nordenfalk var son till brukspatronen och ägaren av Holms säteri Carl Fredrik Nordenfalk och Hedvig Sofia Hjärne. Han studerade vid Uppsala universitet där han tog juridisk och kameral examen. 1821 blev han häradshövding, och två år senare assessor i Svea hovrätt, men blev samma år kallad till posten som revisionssekreterare. Efter flera sekreterarbefattningar blev han 1828 statssekreterare vid krigsexpeditionen, varmed han och hans vän Carl Johan af Nordin fick stort inflytande över kungen. Detta förhållande bröts dock av Magnus Brahe, som höll ett anförande vid riksdagen 1828, varigenom ett program de lagt fram tillintetgjordes. 1831 beviljades han avsked efter ett tidigare avslag.

Han ägnade sig därefter åt de stora egendomar (bland dem Blekhem) han fått genom sitt gifte 1828 med Maria Risellschiöld. 1838 upphöjdes han till friherre, och 1844 återinträdde han i regeringen som konsultativt statsråd. Samma år utnämndes han till justitiestatsminister. Under året hade han försvarat representationsreformen i riksdagen och blev därefter ordförande i den kommitté som utarbetade förslaget om dess införande. Ett förslag han inlade 1840 ledde 1861 till bildandet av Sveriges allmänna hypoteksbank.

Nordenfalk var ledamot av Krigsvetenskapliga akademien, och hedersledamot av Lantbruksakademien.

Med sin hustru blev han far till Johan Nordenfalk den yngre och Carl Nordenfalk.

Johan Nordenfalk är begravd på Törnsfalls kyrkogård.[1]

KällorRedigera

  • Artikel i Svenska män och kvinnor, del 5, Stockholm: Albert Bonniers förlag, 1949, s. 484f
Noter

Vidare läsningRedigera

Politiska uppdrag
Företräddes av
Lars Herman Gyllenhaal
 Sveriges justitiestatsminister
1844–1846
Efterträddes av
Arvid Mauritz Posse
Svenska adelstitlar
Ny titel  Friherre inom ätten Nordenfalk(1)
1838–1846
Efterträddes av
Johan Nordenfalk den yngre
Anmärkningar och referenser
1. Med 1809 års regeringsform infördes § 37 som begränsar adelskapet till primogenitur.
Den äldste manlige bröstarvingen (äldste sonen eller, i brist på söner, närmaste annan manlig ättling) blir då adlig efter faderns död.