Politik i Sverige

Sveriges politiska liv
Uppslagsordet ”Svensk politik” leder hit. För tidningen med detta namn, se Svensk politik (tidning). För politiska partier i Sverige, se Lista över politiska partier i Sverige.

Politik i Sverige karakteriseras sedan 1920-talet av den svenska parlamentariska demokratin och dess proportionella representation.

Svensk politik
Flag of Sweden.svg
Riksdagspartier
Centerpartiet (C)
Kristdemokraterna (KD)
Liberalerna (L)
Miljöpartiet (MP)
Moderaterna (M)
Socialdemokraterna (S)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)
Historik och val
Politikområden
Alkoholpolitik
Arbetsmarknadspolitik
Bostadspolitik
Ekonomisk politik
Asyl- och invandringspolitik
Jordbrukspolitik
Kulturpolitik
Kärnkraftspolitik
Sjukvårdspolitik
Utbildningspolitik
Utrikespolitik
Massmedia
Svensk press
Television i Sverige

Sverige är en representativ demokrati och den politiska makten över Svenska staten ligger hos den inför den folkvalda riksdagen ansvariga regeringen, ledd av regeringschefen, statsministern, som sedan 2021 är Magdalena Andersson. Till statsskicket är landet en konstitutionell monarki där monarken, sedan 1973 kung Carl XVI Gustaf, är rikets statschef. Kungatiteln går i arv enligt vad som är stadgat i successionsordningen. Kungen har dock endast en ceremoniell roll.

Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna kan endast ändras genom två riksdagsbeslut med ett riksdagsval emellan. Författningen utgörs av regeringsformen och riksdagsordningen.

Politisk historiaRedigera

Den första riksdagen brukar säges vara Arboga riksmöte år 1435, även om kungarna redan tidigare samlat råd av representanter från rikets mäktiga. Riksdagens funktion och makt har senare varierat avsevärt; under lång tid var den en ståndsriksdag. Fram till 1680 delades den utövande makten mellan kungen och ett adelsråd, vilket ledde till att adelsmännen blev mäktiga. I samband med reduktionen infördes 1680 enväldig monarki.

Som en reaktion på nederlaget i det stora nordiska kriget började frihetstiden år 1719, vilket ledde till skapandet av konstitutionell monarki, enligt olika konstitutioner 1772, 1789 och 1809, där den sista innehöll flera borgerliga rättigheter. Statsvetaren Leif Lewin har menat att svenska politiker ända sedan oscariansk tid präglats av samförstånd snarare än ansvarsutkrävande. Parlamentarism infördes 1917 då kung Gustaf V accepterade att utnämnda regeringen utifrån riksdagens flertal. År 1918 infördes allmän rösträtt, och 1921 hölls det första valet med denna utökade rätt. 1919 infördes också kvinnlig rösträtt efter en längre diskussion.[1][2]

Parlamentarismen bevarades av Gustaf V:s efterföljare Gustaf VI Adolf, till dess att en grundlagsändring 1975 i praktiken ändade kungens politiska makt, samt ersatte den tidigare tvåkammarriksdagen med en enkammarriksdag.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har varit dominerande i svensk politik sedan 1930-talet och lyckades sitta som regeringsparti från andrakammarvalet 1932 till riksdagsvalet i Sverige 1976 (med avbrott endast för en kortvarig bondeförbundsregering under sommaren 1936), något som är unikt i västvärlden. År 1982 återfick socialdemokraterna regeringsmakten och behöll den till riksdagsvalet 2006 oavbrutet med undantag av 1991-94 då landet styrdes av en borgerlig koalitionsregering.

Politiska partierRedigera

ÖversiktRedigera

Under lång tid fanns ett kommunistparti, ett socialdemokratiskt parti, ett socialliberalt, ett agrart och ett liberalkonservativt parti representerade i riksdagen. Partistrukturen förändrades under 1990-talet. År 1988 lyckades miljöpartiet de gröna ta sig in i riksdagen som första parti sedan 1921. I riksdagsvalet i Sverige 1991 åkte Miljöpartiet ur och istället lyckades kristdemokraterna och Ny demokrati ta sig över 4%-spärren till riksdagen. 1994 kom Miljöpartiet åter in i riksdagen och Ny demokrati åkte ut. Även de andra partierna anses ha förändrats under 1990-talet. Under de senare åren har därför trogna väljare till vissa större partier ibland bytt parti då de inte ansett sig känna igen sina gamla partier. I riksdagsvalet 2010 kom Sverigedemokraterna in i riksdagen. Sedan dess har Riksdagens partier varit desamma.

   
Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet, Sveriges två största politiska partier.
   
Sverigedemokraterna och Miljöpartiet de gröna, två "nya" partier inom svensk politik.
   
Liberalerna och Kristdemokraterna, borgerliga partier med rötterna i varsin internationell rörelse.

Viktigare partierRedigera

De politiska partier som har störst politiskt inflytande i Sverige är de med mandat i Sveriges riksdag. De partier med flest mandat har i regel störst inflytande, men politiska blockbildningar och eventuellt deltagande i Sveriges regering påverkar också storleken på inflytandet.

Inför riksdagsvalet 2006 hade nio partier rätt till fria valsedlar i samtliga vallokaler, något som erfarenhetsmässigt gynnar partierna ifråga, beroende bland annat på att svenska val genomförs i över 6 000 olika vallokaler, ofta med stora geografiska avstånd däremellan. Förutom riksdagspartierna är det Sveriges Pensionärers Intresseparti och Sverigedemokraterna som nått denna nivå. I EU-parlamentet representeras Sverige av riksdagspartierna och, sedan EU-parlamentsvalet i juni 2014, Feministiskt initiativ. Åren 2004–2009 hade Junilistan först tre och sedan två mandat och åren 2009-2014 hade Piratpartiet två mandat i EU-parlamentet.

Mandatfördelning sedan 2018 års riksdagsval:

Socialdemokraterna: 100
Moderata samlingspartiet: 70
Sverigedemokraterna: 62
Centerpartiet: 31
Vänsterpartiet: 28
Kristdemokraterna: 22
Liberalerna: 20
Miljöpartiet de gröna: 16

I val till landstings- och kommunfullmäktige är det i stort sett samma partier som brukar få röster. Undantagen är regionala partier och vissa andra, såsom Sveriges Pensionärers Intresseparti och Kommunistiska Partiet.

PartiorganisationRedigera

Svenska politiska partier har i regel partiorganisationer ledda av partiledare (alternativt språkrör) samt partimedlemmar och partikongresser. På partikongresser (som är partiernas högsta beslutande organ och i regel arrangeras vartannat år[3][4][5][6]) fattas bland annat beslut om partiernas långsiktiga politik och ledning av partiet, och där har partimedlemmarna (likt aktieägareårsstämmor och föreningsmedlemmar på föreningars årsmöten) möjlighet att påverka "sitt" partis politik. I regel samlas representanter för partiets olika lokalavdelningar på de olika partikongresserna.

De större svenska politiska partierna har, som en följd av tradition och profilering, ofta valt olika namn på sina respektive partikongresser.

Årsmötesbeteckningar (urval)

Partiledare i svensk politikRedigera

Riksdagspartiernas partiledareRedigera

Partiledarna för de invalda partierna i Sveriges riksdag.

Parti Namn Tillträdde Varaktighet Källa
Centerpartiet     Lööf, AnnieAnnie Lööf 23 september 2011 11 år och 10 dagar [12]
Kristdemokraterna     Busch, EbbaEbba Busch 25 april 2015 7 år och 161 dagar [13]
Liberalerna     Pehrson, JohanJohan Pehrson 8 april 2022 0 år och 178 dagar [14]
Miljöpartiet   Bolund, PerPer Bolund 4 maj 2019 3 år och 152 dagar [15]
  Stenevi, MärtaMärta Stenevi 31 januari 2021 1 år och 245 dagar [15]
Moderaterna     Kristersson, UlfUlf Kristersson 1 oktober 2017 5 år och 2 dagar [16]
Socialdemokraterna   Andersson, MagdalenaMagdalena Andersson
(statsminister)
4 november 2021 0 år och 333 dagar [17]
Sverigedemokraterna   Åkesson, JimmieJimmie Åkesson 7 maj 2005 17 år och 149 dagar [18]
Vänsterpartiet     Dadgostar, NooshiNooshi Dadgostar 31 oktober 2020 1 år och 337 dagar [19]

Övriga politiska aktörerRedigera

MassmedierRedigera

Media anses ha stor betydelse för politiken, särskilt för agendasättning, kontroll av dagordningen och för att bestämma vad som anses utgöra samhällsproblem i debatten. I Sverige går media i maktsammanhang ibland under begreppet den tredje statsmakten.

Intresseorganisationer och företagRedigera

Viktiga organisationer för arbetstagare och arbetsgivare i Sverige är fackförbunden Landsorganisationen (LO), TCO och SACO liksom arbetsgivarnas organisationer Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting. Viktiga ideologiska organisationer är Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), Timbro och Arenagruppen. Viktiga intresseorganisationer inkluderar Företagarna, Handelskammarna, Svenska naturskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Pensionärernas riksorganisation, Rädda Barnen, Röda korset och Amnesty International. Den mäktigaste företagsgruppen är Investor-sfären. En annan betydelsefull företagsgrupp är Handelsbankssfären. Större medieägande företagsgrupper är Stenbeckssfären, Bonniersfären och Axel Johnson-sfären.

Politiska områdenRedigera

MiljöpolitikRedigera

BostadspolitikRedigera

Ekonomisk politikRedigera

EnergipolitikRedigera

InvandringspolitikRedigera

JordbrukspolitikRedigera

KulturpolitikRedigera

Fördjupning: Svensk kulturpolitik

SocialpolitikRedigera

UtbildningspolitikRedigera

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitikRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ ”Läs om kvinnors rösträtt i Sverige”. Riksarkivet. https://riksarkivet.se/om-kvinnlig-rostratt-i-sverige. Läst 26 juli 2019. 
 2. ^ ”Kvinnlig rösträtt fyller 100 år”. DN.SE. 24 maj 2019. https://www.dn.se/nyheter/sverige/kvinnlig-rostratt-fyller-100-ar/. Läst 26 juli 2019. 
 3. ^ [a b] "Landsmöte 2015". folkpartiet.se. Läst 24 oktober 2015.
 4. ^ [a b] "Kongresshandlingar". Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. socialdemokraterna.se, 2015. Läst 24 oktober 2015.
 5. ^ [a b] "Partistämman i Dalarna". Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. centerpartiet.se, 2015. Läst 24 oktober 2015.
 6. ^ [a b] "Våra företrädare". Arkiverad 29 september 2015 hämtat från the Wayback Machine. kristdemokraterna.se. Läst 24 oktober 2015.
 7. ^ "Kongress 2015: Nu bygger vi Sverige". mp.se. Läst 24 oktober 2015.
 8. ^ "Stadgar för Vänsterpartiet". Arkiverad 7 september 2015 hämtat från the Wayback Machine. vansterpartiet.se. Läst 24 oktober 2015.
 9. ^ "Sverigedemokraternas historia". sd.se. Läst 24 oktober 2015.
 10. ^ "Landsdagarna". Arkiverad 5 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. sd.se. Läst 24 oktober 2015.
 11. ^ "Partistämma 2015". Arkiverad 5 juni 2016 hämtat från the Wayback Machine. moderat.se, 2015-08-27/10-16. Läst 24 oktober 2015.
 12. ^ ”Centerpartiet”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Centerpartiet/. 
 13. ^ ”Kristdemokraterna”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Kristdemokraterna/. 
 14. ^ ”Liberalerna”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/liberalerna/. 
 15. ^ [a b] ”Miljöpartiet”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Miljopartiet-de-grona/. 
 16. ^ ”Moderaterna”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Moderata-samlingspartiet/. 
 17. ^ ”Socialdemokraterna”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Socialdemokraterna/. 
 18. ^ ”Sverigedemokraterna”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Sverigedemokraterna/. 
 19. ^ ”Vänsterpartiet”. Riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Vansterpartiet/. 

Externa länkarRedigera