Öppna huvudmenyn

Sveriges Kommuner och Landsting

arbetsgivarorganisation för Sveriges kommuner och län
Sveriges Kommuner och Landsting, skylt.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting.

Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin.

HistorikRedigera

Sveriges Kommuner och Landsting bildades i mars 2007 ur de två organisationerna Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Organisationerna hade samverkat sedan 2005 i en gemensam tjänstemannaorganisation, och 2007 bildades det nya förbundet fullt ut och ny ordförande och styrelse valdes. Samtidigt upphörde då Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

UppgiftRedigera

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivarorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. Det gör förbundet till Sveriges största arbetsgivarorganisation. Förbundet driver medlemmarnas intressen och erbjuder dem stöd och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom. Uppdraget är att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för lokalt och regionalt självstyre.

OrganisationRedigera

På Sveriges Kommuner och Landsting arbetar drygt 400 personer. Det finns också ett kontor i Bryssel.

Politisk organisationRedigera

Den politiska organisationen består av en kongress som är dess högsta beslutande organ och genomförs vart fjärde år. Mellan kongresserna styrs SKL av en politisk sammansatt styrelse. Styrelsens väljs avkongressen, ombud till kongresser väljs genom val i alla medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Till styrelsens förfogande finns tre delegationer, nio beredningar och tre programberedningar.

Delegationer:

 • Förhandlingsdelegationen
 • Revisionsdelegationen
 • Sjukvårdsdelegationen

Beredningar:

 • Beredningen för demokratifrågor
 • Beredningen för digitalisering
 • Beredningen för internationella frågor
 • Beredningen för kultur och fritid
 • Beredningen för primärvård och äldreomsorg
 • Beredningen för samhällsbyggnad
 • Beredningen för socialpolitik och individomsorg
 • Beredningen för tillväxt och regional utveckling
 • Beredningen för utbildningsfrågor

Programberedningar:

 • Programberedningen för barn och ungas hälsa
 • Programberedningen för klimat
 • Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet

Styrelsen har även under sig ett arbetsutskott.

Ordförande genom tidernaRedigera

Namn Tillträdde Avgick Politiskt parti
  Anders Knape 1 januari 2007 24 mars 2015 Moderaterna
  Lena Micko 24 mars 2015 19 mars 2019 Socialdemokraterna
  Anders Knape 19 mars 2019 Moderaterna

Byggnad Hornsgatan 20Redigera

 
SKL:s kontorshus på Hornsgatan 20, Stockholm
Huvudartikel: Hornsgatan 20

Byggnaden för Sveriges Kommuner och Landsting i kvarteret Överkikaren vid Hornsgatan 18-20 i Stockholm uppfördes åren 1984 till 1989 efter ritningar av K-konsult arkitekter. Huset utgör en del av överbyggnaden av dåvarande Södergatan (nuvarande Söderledstunneln). Interiören karakteriseras av en överglasad innergård.

Se ävenRedigera

LitteraturRedigera

Externa länkarRedigera

ReferenserRedigera