Antal beviljade asyl och flyktinganhöriga i Sverige 1980–2019
Information
Diagrammet är tillfälligt inaktiverat. Grafer inaktiverades den 18 april 2023 på grund av programvaruproblem.

röd: Asyl. Rosa: Flyktinganhöriga.
Källa: Migrationsverket[1][2]

Sveriges asylpolitik är en del av svensk politik som reglerar mottagandet av asylsökande och beviljandet av asyl. Den svenska asylpolitiken grundar sig på asylrätten enligt 1951 års flyktingkonvention och en reglerad invandring.

Sedan inrättandet av den gemensamma asylpolitiken inom Europeiska unionen på 1990-talet påverkas den svenska politiken i hög grad av de europeiska minimibestämmelserna kring vem som har rätt till asyl (skyddsgrundsdirektivet), hur asylsökande ska tas emot (mottagandedirektivet), hur asylförfarandet ska gå till (asylprocedurdirektivet) samt vilket land inom EU som ansvarar för att pröva en asylansökan (Dublinförordningen).[3]

Opinionsundersökningar redigera

En opinionsundersökning från sommaren 2020 visar att en ökande majoritet vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en krympande minoritet vill att Sverige tar emot fler.[4]

Se även redigera

Referenser redigera