Statschef

högsta företrädaren för en suverän stat

Statschef eller statsöverhuvud är den högsta företrädaren för en suverän stat. I en republik har statschefen vanligen titeln president eller ordförande, medan den i en monarki oftast kallas kung (maskulinum) eller drottning (femininum).[1] Andra förekommande monarkiska titlar är kejsare, furste, storhertig, emir och sultan, historiskt även tsar och shah.

Funktionen som statschef behöver dock inte med nödvändighet vara ett ämbete som består av endast en person, utan kan utövas kollektivt, exempelvis Schweiz förbundsråd.

Beskrivning redigera

En statschefs maktbefogenheter varierar från stat till stat och kan vara alltifrån en maktlös nationalsymbol till en autokratisk diktator. De flesta moderna demokratier har ofta en skriven grundlag som begränsar statschefen och andra offentliga organs befogenheter. Ofta kan statschefens relativa ställning mätas utifrån förhållandet till landets lagstiftande församling (jämför parlamentarism, semipresidentialism och presidentialism) samt om det rör sig om en enhetsstat eller en förbundsstat.

En uppgift som enligt folkrättslig sedvänja alltid ankommer på statschefer är att ackreditera främmande staters ambassadörer och sändebud liksom att utfärda kreditivbrev för den egna statens ambassadörer. En statschef företar statsbesök till andra länder på inbjudan av värdlandets statschef samt bjuder in och agerar värd för inkommande statsbesök i sitt land. Statschefen brukar i regel också tillsätta och entlediga regeringschefen, andra ministrar, domare, samt högre civila och militära ämbetsmän. Andra vanligt förekommande ämbetsuppgifter är också att ingå och ratificera fördrag med främmande stater och mellanstatliga organisationer samt att promulgera lag. Statschefen är normalt också stormästare för statens ordnar, om sådana finns, liksom högste befälhavare för landets militär.

Statschefen kan samtidigt också vara regeringschef, men det är vanligare att de båda rollerna är åtskilda.[2]

Statschefsämbeten i olika länder efter världsdel redigera

Afrika redigera

Elfenbenskusten redigera

Kenya redigera

Huvudartikel: Kenyas president

Nigeria redigera

Huvudartikel: Nigerias president

Swaziland redigera

Huvudartikel: Swazilands monarki

Sydafrika redigera

Huvudartikel: Sydafrikas president

Tunisien redigera

Huvudartikel: Tunisiens president

Asien redigera

Myanmar redigera

Huvudartikel: Myanmars president

Indien redigera

Huvudartikel: Indiens president

Indonesien redigera

Huvudartikel: Indonesiens president

Irak redigera

Huvudartikel: Iraks president

Iran redigera

Huvudartikel: Irans högste ledare

Israel redigera

Huvudartikel: Israels president

Japan redigera

Huvudartikel: Japans monarki

Nordkorea redigera

Pakistan redigera

Huvudartikel: Pakistans president

Saudiarabien redigera

Huvudartikel: Saudiarabiens monarki

Sydkorea redigera

Huvudartikel: Sydkoreas president

Turkiet redigera

Huvudartikel: Turkiets president

Europa redigera

Belgien redigera

Huvudartikel: Belgiens monarki

Cypern redigera

Huvudartikel: Cyperns president

Danmark redigera

Huvudartikel: Danmarks monarki

Estland redigera

Huvudartikel: Estlands president

Finland redigera

Huvudartikel: Finlands president

Frankrike redigera

Huvudartikel: Frankrikes president

Georgien redigera

Huvudartikel: Georgiens president

Grekland redigera

Huvudartikel: Greklands president

Irland redigera

Huvudartikel: Irlands president

Island redigera

Huvudartikel: Islands president

Kosovo redigera

Huvudartikel: Kosovos president

Lettland redigera

Huvudartikel: Lettlands president

Litauen redigera

Huvudartikel: Litauens president

Malta redigera

Huvudartikel: Maltas president

Norge redigera

Huvudartikel: Norges monarki

Polen redigera

Huvudartikel: Polens president

Portugal redigera

Huvudartikel: Portugals president

Ryssland redigera

Huvudartikel: Rysslands president

Schweiz redigera

Storbritannien redigera

Sverige redigera

Huvudartikel: Sveriges monarki

Konungariket Sverige är en konstitutionell monarki, och enligt 1974 års regeringsform är den konung eller drottning som enligt successionsordningen innehar tronen tillika Sveriges statschef. Den svenske statschefen saknar enligt ovannämnda regeringsform i all väsenlighet offentliga maktbefogenheter. De befogenheter som tillkom Konungen enligt 1809 års regeringsform – till exempel regeringsbildning, promulgation av lag samt posten som Krigsmaktens högste befälhavare – har efter den 1 januari 1975 förts över till antingen regeringen (kollektivt), talmannen eller statsministern. Innan statsministerämbetet infördes 1876 var konungen även att beteckna som regeringschef.

Tjeckien redigera

Huvudartikel: Tjeckiens president

Tyskland redigera

Ukraina redigera

Huvudartikel: Ukrainas president

Vatikanstaten och Heliga stolen redigera

Huvudartikel: Påve

Österrike redigera

Nordamerika redigera

Barbados redigera

Huvudartikel: Barbados president

Honduras redigera

Huvudartikel: Honduras president

Mexiko redigera

Huvudartikel: Mexikos president

Kanada redigera

Huvudartikel: Kanadas monarki

Kanada är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och hennes förpliktelser i landet fullgörs på federal nivå av Kanadas generalguvernör, som utnämns på förslag av Kanadas premiärminister.

I Kanadas provinsstyren representeras monarken av viceguvernören i respektive provins.

USA redigera

Huvudartikel: USA:s president

Oceanien redigera

Australien redigera

Huvudartikel: Australiens monarki

Australien är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i Australien på federal nivå av Australiens generalguvernör, som utnämns av monarken på förslag av landets premiärminister.

I de australiska delstaternas styren representeras monarken av respektive delstats guvernör.

Nya Zeeland redigera

Huvudartikel: Nya Zeelands monarki

Nya Zeeland är ett samväldesrike, dess monark är därför alltid samma person som är Storbritanniens monark. Denne är bosatt i Storbritannien och representeras i landet av generalguvernören, som utnämns av drottningen på förslag av landets premiärminister.

Sydamerika redigera

Argentina redigera

Huvudartikel: Argentinas president

Bolivia redigera

Huvudartikel: Bolivias president

Brasilien redigera

Huvudartikel: Brasiliens president

Chile redigera

Huvudartikel: Chiles president

Colombia redigera

Huvudartikel: Colombias president

Venezuela redigera

Huvudartikel: Venezuelas president

Se även redigera

Referenser redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Head of State, tidigare version.

Notförteckning redigera

Externa länkar redigera