Öppna huvudmenyn

HändelserRedigera

JanuariRedigera

 • 17 januari – Den dansk-norske kungen Kristian VII:s tyske livläkare Johann Friedrich Struensee, som i praktiken har makten i Danmark sedan en statskupp 1770, blir fängslad och avsatt i en kupp, ledd av kronprins Fredriks kabinettssekreterare Ove Guldberg. Även den danska drottningen Caroline Mathilde, som är Struensees älskarinna, och hans nära vän, adelsmannen Enevold Brandt, blir fängslade, sedan den psykiskt sjuke och viljelöse kungen har tvingats skriva under en order om att de ska fängslas. Drottningen förs till Kronborgs slott, där hon erkänner att Struensee har varit hennes älskare. När han erkänner, att de har haft ett förhållande skyller han på "naturliga krafter" och "svag motståndskraft" och hävdar också, att hon inte har varit mer än "en leksak" ("et stykke lejetøj") för honom. Eftersom kungen själv är psykiskt sjuk tar Guldberg över regeringsmakten från Struensee och kommer under de följande tolv åren (till 1784) ha lika stor makt som denne har haft, trots att han inte förrän under sistnämnda år officiellt blir Danmarks statsminister.
 • JanuariHattpartiet förlorar sitt franska ekonomiska underhåll.

AprilRedigera

 • April – Hattrådet störtas och ersätts av mössrådet.
 • 6 april – I en kommissionsdom upplöses Kristian VII:s och Caroline Mathildes äktenskap. Hon får behålla titeln "Drottning", men inte tillägget "av Danmark och Norge". Hon blir också landsförvisad från Danmark.
 • 9 aprilJoachim von Düben blir ny kanlipresident, varvid mössorna tar över makten i Sverige.
 • 25 april – Struensee och Brandt döms båda för majestätsbrott till döden. Kommissionen, som dömer dem, leds av Ove Guldberg, som var ledare för statskuppen, som avsatte Struensee i januari. Guldberg försöker förgäves få till stånd att Brandt ska benådas till livet.
 • 27 april – Kristian VII undertecknar Struensees och Brandts dödsdomar, som verkställs dagen därpå.

MajRedigera

JuniRedigera

JuliRedigera

AugustiRedigera

 • 19 augusti – Eftersom upproren börjat något för tidigt tvingas Gustav III själv genomföra statsvälvningen i Stockholm.[2]
 • 21 augusti – Kungen samlar riksdagen i rikssalen, med kungavänliga trupper uppställda utanför. Kungen läser upp 1772 års regeringsform, som antas av riksdagen utan diskussion. Kungen får den styrande makten, och utser rådet, som skall ge honom råd i olika frågor och inte delta i beslut. Lagstiftningsmakten delas mellan kungen och riksdagen, medan riksdagen ensam får beskattningsmakten. Kungen kan inte börja anfallskrig utan riksdagens samtycke, men riksdagen sammankallas endast när kungen vill det. Den nya författningen innebär att 1720 års grundlag och 1766 års tryckfrihetsförordning upphävs.
 • 22 augusti – Kanslipresidenten Joachim von Düben avgår.
 • 23 augustiUlrik Scheffer blir ny kanslipresident.
 • 27 augustiGustav III beslutar att tortyren ska avskaffas ur svenska fängelser.

SeptemberRedigera

NovemberRedigera

 • 9 november – Kungligt privilegium utfärdas för ett svenskt Generalassistentkontor (statlig pantbank) i Stockholm.

Okänt datumRedigera

FöddaRedigera

AvlidnaRedigera

ReferenserRedigera

FotnoterRedigera

 1. ^ Hadfield, Charles (1969). The Canals of the West Midlands (2nd). Newton Abbot: David & Charles. sid. 50. ISBN 0-7153-4660-1 
 2. ^ Det hände i dag

Externa länkarRedigera