Öppna huvudmenyn

Svenska staten

Stora riksvapnet med Serafimerordens kedja är en symbol för Svenska staten.[1]

Svenska staten (i äldre texter ofta benämnd som Kronan, alternativt Statsverket som ekonomisk enhet för den del av statsförvaltningen som sorterade under Kungl. Maj:t[2]) är den offentliga centralmakten i Sverige, vars organ består av statschefen, riksdagen och regeringen, samt de domstolar och förvaltningsmyndigheter som lyder under dessa.[3]

Svenska staten är en juridisk person[4] och är internationellt en folkrättsligt erkänd suverän entitet. Regler för dess interna verksamhet, bortsett från folkrättslig sedvanerätt, regleras i första hand av regeringsformen (motsvarande en bolagsordning), som är en av Sveriges grundlagar. Regeringsformen kompletteras av andra lagar, förordningar, föreskrifter och rättsfall inom det juridiska område som kallas statsrätt.

Förutom och utöver staten, består den offentliga sektorn i Sverige även utav kommuner, landsting och regioner. Kommuner, landsting och regioner är skilda juridiska personer från staten, då kommunal självstyrelse tillämpas i Sverige.[5]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera