Extravalet till Sveriges riksdags andra kammare hölls under våren 1887.

Andrakammarvalet i Sverige 1887 (vår)
Sverige
← 1884 29 mars - 28 april 1887 1887 (september) →

Sveriges riksdags andra kammares 221 platser

Bakgrund redigera

Under 1880-talet hade kraven på höjda tullar särskilt gällande lantbruks- och industriprodukter börjat öka i styrka. Under vårriksdagen 1887 hade lantbruks- och industriprotektionisterna bildat gemensam sak mot den frihandelsvänliga majoriteten i riksdagen och lagt fram massmotioner med krav på höjda tullar. Efter ett tag tillstyrktes massmotionerna i bevillningsutskottet där tullskyddsvänner var i majoritet. I Första kammaren där frihandlarna dominerade avslogs motionerna knappt med 70 mot 68 tack vare röstberättigade statsråd. I Andra kammaren där protektionisterna dominerade bifölls motionerna 111 mot 101. I den gemensamma voteringen skulle protektionisterna ha segrat. Då lät den frihandelsvänlige kungen Oscar II upplösa Andra kammaren och utlysa val till denna kammare. Detta skedde på statsminister Themptanders uppmaning i syfte att förhindra höjda tullar.

Valsystem redigera

Valsättet var en blandning av indirekta- och direkta val. I 92 av landsbygdens 146 valkretsar tillämpades direkta val och detsamma gällde 32 av de 41 stadsvalkretsarna. Resterande 54 landsbygdsvalkretsar och 9 stadsvalkretsar tillämpade alltså indirekta val, vilka utfördes av elektorer. Stadsvalkretsarna valde totalt 75 ledamöter. Dessa var i regel enmansvalkretsar med undantag för de största städerna som fick fler mandat, dessa var; Stockholm (21 mandat), Göteborg (9 mandat), Malmö (4 mandat), Norrköping (2 mandat), Gävle (2 mandat) och Uppsala (2 mandat). Alla landsbygdsvalkretsar hade ett mandat var.

Rösträtt till andra kammaren hade män som var över 21 år och hade inkomst på minst 800 kronor per år eller ägde en fastighet taxerad till minst 1 000 kronor, eller arrenderade en fastighet taxerad till minst 6 000 kronor. För att vara valbar skulle man ha fyllt 25 år och bo i valkretsen.[1] Av folkmängden den 31 december 1885, 4 682 769, hade 274 733 (5,9 %) rösträtt.

Valkampanj och följder redigera

Valstriden blev hård och häftig - tullskyddsvännerna fick stöd bland annat från Nya Dagligt Allehanda, Vårt Land och den nystartade tidningen Svenska Dagbladet. Frihandelsvännerna fick stöd bland annat från det i övrigt konservativa Stockholms Dagblad, Dagens Nyheter och Aftonbladet. Två nya föreningar blev samlingsposter för de två olika lägren. Tullskyddsvännerna samlades i Svenska arbetets vänner och frihandlarna i Föreningen mot livsmedelstullar.

Utgången av valet blev att frihandlarna vann majoritet i Andra kammaren. Bland de förlorande riksdagsmännen fanns frihandelsvännen Johan Johansson i Noraskog och protektionisten Liss Olof Larsson. Resultatet såg ut att trygga regeringen Themptanders fortbestånd och det De Geerska - Gripenstedtska frihandelssystemets existens. Situationen ändrades dock med det ordinarie höstvalet 1887.

Valresultat redigera

 
Valresultat per valkrets.

Hela riket redigera

 
Parti Röstfördelning Mandat
Röster % Antal +/-
  Frihandlare 74 393 58,0 137 +35
  Protektionister 51 978 40,6 84 -28
  Övriga 1 809 1,4 - -
Antal giltiga röster 128 180 100,0 221 +7
Ogiltiga röster 4 085
Totalt 132 265

Andel röster redigera

Röster
Frihandlare
  
58,04 %
Protektionister
  
40,55 %
Övriga
  
1,41 %

Andel mandat redigera

Mandat
Frihandlare
  
61,99 %
Protektionister
  
38,01 %

Valresultat länsvis redigera

Län Frihandlare Protektionister Övriga Totalt
Röster % M Röster % M Röster % Röster M
Stockholm (stad) 7 817 77,2 21 2 113 20,9 0 193 1,9 10 123 21
Stockholm (län) 986 35,2 1 1 773 63,2 5 44 1,6 2 803 6
Uppsala 637 28,1 1 1 604 70,8 5 24 1,1 2 265 6
Södermanland 1 285 42,9 1 1 689 56,4 5 19 0,7 2 993 6
Östergötland 1 119 18,7 1 4 824 80,5 10 46 0,8 5 989 11
Jönköping 1 620 24,1 1 4 968 74,0 6 124 1,9 6 712 7
Kronoberg 970 28,4 1 2 365 69,3 5 77 2,3 3 412 6
Kalmar 863 23,0 2 2 827 75,2 7 67 1,8 3 757 9
Gotland 106 6,9 0 1 354 88,2 2 76 4,9 1 536 2
Blekinge 1 550 54,5 2 1 283 45,1 4 10 0,4 2 843 6
Kristianstad 3 039 56,3 5 2 233 41,3 3 131 2,4 5 403 8
Malmöhus 7 837 75,5 17 2 394 23,1 2 143 1,4 10 374 19
Halland 2 792 59,5 4 1 824 38,8 2 81 1,7 4 697 6
Göteborg och Bohuslän 4 333 66,0 13 2 057 31,3 4 176 2,7 6 566 17
Älvsborg 1 043 28,4 2 2 568 69,9 9 64 1,7 3 675 11
Skaraborg 1 434 23,1 2 4 704 75,8 7 70 1,1 6 208 9
Värmland 5 084 71,5 9 2 015 28,4 1 6 0,1 7 105 10
Örebro 3 183 57,8 4 2 306 41,9 3 17 0,3 5 506 7
Västmanland 2 580 57,7 4 1 877 41,9 2 17 0,4 4 474 6
Kopparberg 5 486 70,5 7 2 227 28,6 1 65 0,9 7 778 8
Gävleborg 5 108 85,0 9 693 11,5 0 207 3,5 6 008 9
Västernorrland 4 729 92,0 8 373 7,3 0 36 0,7 5 138 8
Jämtland 2 592 77,2 4 730 21,7 0 37 1,1 3 359 4
Västerbotten 1 789 100,0 4 0 0 0 0 0 1 789 4
Norrbotten 1 988 85,6 5 292 12,6 0 43 1,8 2 323 5
Övriga [2] 4 423 82,8 9 885 16,5 1 36 0,7 5 344 10
Totalt 74 393 58,0 137 51 978 40,6 84 1 809 1,4 128 180 221

Kompletta valresultat redigera

Röstandel med årtal inom parentes anger att riksdagsmannen valdes i ett fyllnadsval under mandatperioden 1885-1887.

Stockholms stad redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884[3]
Stockholms stad Axel Key Frihandlare 99,7% Ledamoten omvaldes Alfred Fock (F) 86,9%
Johan Sjöberg (F) 86,9%
Oscar Stackelberg (F) 86,9%
Axel Key (F) 86,8%
Adolf Erik Nordenskiöld (F) 86,8%
Carl Grafström (F) 86,8%
Sixten von Friesen (F) 86,8%
Otto Höglund (F) 86,8%
Ernst Beckman (F) 86,7%
Per Siljeström (F) 86,7%
Wilhelm Walldén (F) 69,9%
Sigurd Lovén (F) 69,9%
Theodor Winborg (F) 69,9%
Johan Johansson (F) 69,9%
Johan Ohlsson (F) 69,9%
Erik Elliot (F) 69,9%
Henrik Fredholm (F) 69,9%
Erik Nyström (F) 69,7%
Gustaf Ericsson (F) 69,4%
Emil Hammarlund (F) 69,3%
Richard Gustafsson (F) 69,2%

August Östergren (P) 30,5%[4]
Robert Almström (P) 30,5%
Richard Åkerman (P) 30,5%
Erik Edlund (P) 30,4%
Gustaf de Laval (P) 30,3%
Ulric Widström (P) 30,3%
Wilhelm Carlson (P) 30,3%
Conrad Svanberg (P) 30,3%
Carl Nyström (P) 30,2%
Gustaf Blomdahl (P) 30,2%
Jesper Crusebjörn (F) 17,6%
Gustaf Lindmark (P) 13,5%
August Hård af Segerstad (P) 13,4%
Robert Schubert (P) 13,4%
Carl Knut Edberg (P) 13,4%
Otto Fahnehielm (P) 13,4%
Viktor Ramstedt (P) 13,3%
Gustaf Berndes (P) 13,3%
Anton Bexelius (P) 13,3%
Magnus Lund (P) 13,3%
Feodor Werner (P) 13,3%
Paul Isberg (P) 13,2%
Johan Sjöberg Frihandlare 99,6% Ledamoten omvaldes
Oscar Stackelberg Frihandlare 99,4% Ledamoten omvaldes
Alfred Fock Frihandlare 99,3% Ledamoten omvaldes
Johan Ohlsson Frihandlare 99,2% Ledamoten omvaldes
Adolf Erik Nordenskiöld Frihandlare 98,9% Ledamoten omvaldes
Carl Grafström Frihandlare 98,5% Ledamoten omvaldes
Henrik Fredholm Frihandlare 61,5% Ledamoten omvaldes
Johan Johansson Frihandlare 61,4% Ledamoten omvaldes
Adolf Hedin Frihandlare 56,5% Frihandlarna
behöll mandatet
Sixten von Friesen Frihandlare 55,8% Ledamoten omvaldes
Emil Hammarlund Frihandlare 54,0% Ledamoten omvaldes
Wilhelm Carlson Protektionist 53,5% Frihandlare
vann mandatet
Erik Nyström Frihandlare 53,3% Ledamoten omvaldes
Jakob Erikson Frihandlare 52,5% Frihandlarna
behöll mandatet
Per Siljeström Frihandlare 51,3% Ledamoten omvaldes
Richard Gustafsson Frihandlare 50,4% Ledamoten omvaldes
Gustaf Ericsson Frihandlare 50,1% Ledamoten omvaldes
Ernst Beckman Frihandlare 47,3% (1886) Ledamoten omvaldes
Nytt riksdagsmandat Frihandlare
vann mandatet
Nytt riksdagsmandat Frihandlare
vann mandatet

Stockholms län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Norra Roslag Pehr Pehrsson Protektionist 91,2% Ledamoten omvaldes Pehr Pehrsson (P) 66,7%
Erik Persson (F) 27,8%[5]
Mellersta Roslag Gustaf Jansson Protektionist 77,8% Protektionisterna
behöll mandatet
Erik Åkerlund (P) 67,9%
Hjalmar Åkerberg (F) 32,1%[6]
Södra Roslag Erik Gustaf Boström Protektionist 92,7% Ledamoten omvaldes Erik Gustaf Boström (P) 68,2%
Axel Lindberg (F) 31,8%[7]
Västra domsagan Gustaf Fredrik Östberg Protektionist 66,7% Ledamoten omvaldes Gustaf Fredrik Östberg (P) 87,1%
Rudolf Hennings (F) 12,9%[8]
Södertörns domsaga Klas Pontus Arnoldson Frihandlare 58,6% Protektionist
vann mandatet
Gustaf Sundling (P) 94,0%
Närmaste kandidat 0,3%
Södertälje, Norrtälje,
Vaxholm, Öregrund,
Östhammar och Sigtuna
Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Anton Martin (F) 78,3%
Gustaf Ekdahl (P) 21,7%[9]

Uppsala län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Norunda och Örbyhus Johan Eric Ericsson Protektionist 54,8% Ledamoten omvaldes Johan Eric Ericsson (P) 56,3%
Bernhard Martin (F) 40,6%[10]
Olands härad Karl Holmgren Protektionist 73,1% Frihandlare
vann mandatet
Johan Löfberg (F) 50,0%
Karl Holmgren (P) 50,0%[11]
Mellersta domsagan Jan Eliasson Protektionist 69,8% Ledamoten omvaldes Jan Eliasson (P) 97,7%
Fredrik Åkerman (P) 2,3%[12]
Södra domsagan Lars Mallmin Protektionist 91,9% Ledamoten omvaldes Lars Mallmin (P) 100,0%
Uppsala stad Herman Rydin Protektionist 68,4% Ledamoten omvaldes Herman Rydin (P) 70,2%
Zakarias Larsson (P) 66,0%
Claes Annerstedt (F) 33,1%[13]
Johan von Bahr (F) 29,6%[13]
Nytt riksdagsmandat Protektionist
vann mandatet

Södermanlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Jönåkers härad Fredric Pettersson Protektionist 54,5% Ledamoten omvaldes Fredric Pettersson (P) 61,1%
Carl Adolf Ammilon (F) 38,4%[14]
Rönö, Hölebo och Daga Carl Andersson Protektionist 68,3% Ledamoten omvaldes Carl Andersson (P) 75,8%
Karl Lagerqvist (F) 22,4%[14]
Oppunda härad Nils Olsson Protektionist 64,2% Ledamoten omvaldes Nils Olsson (P) 56,6%
Carl Carlson Bonde (F) 43,2%[15]
Villåttinge härad Eric Forsselius Protektionist 54,8% Ledamoten omvaldes Eric Forsselius (P) 65,4%
Johan Andersson (F) 34,6%[16]
Livgedingets domsaga Carl Andersson Protektionist 51,8% Ledamoten omvaldes Carl Andersson (P) 75,8%
Carl Flodqvist (F) 23,2%[17]
Eskilstuna och Strängnäs Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Knut Söderblom (F) 100,0%

Östergötlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Kinda och Ydre Axel Petersson Protektionist 83,4% Ledamoten omvaldes Axel Petersson (P) 94,6%
Axel Andersson (F) 4,7%[18]
Björkekind, Östkind, Lösing,
Bråbo och Memming
Christian Ekeborgh Protektionist 40,2% Ledamoten omvaldes Christian Ekeborgh (P) 91,3%
Thure Lybeck (F) 6,2%[19]
Lysing och Göstring Johan Ericsson Protektionist 32,8% Ledamoten omvaldes Johan Ericsson (P) 89,1%
Hjalmar Hazelius (F) 9,8%[20]
Åkerbo, Bankekind och Hanekind Oscar Larsson Protektionist 67,7% (1887) Ledamoten omvaldes Oscar Larsson (P) 97,7%
Johan Jonsson (F) 2,1%[21]
Vifolka, Valkebo och Gullberg Gustaf Andersson Protektionist 44,0% Ledamoten omvaldes Gustaf Andersson (P) 88,5%
Jakob Magnusson (F) 10,9%[22]
Finspånga län John Örwall Protektionist 51,3% Frihandlare
vann mandatet
Per Gustaf Petersson (F) 55,0%
John Örwall (P) 44,6%[22]
Aska, Dal och Boberg Carl Jakob Jakobson Protektionist 51,9% Ledamoten omvaldes Carl Jakob Jakobson (P) 84,1%
Kristofer Gustafsson (F) 15,8%[23]
Hammarkind och Skärkind Anders Magnusson Protektionist 55,2% Ledamoten omvaldes Anders Magnusson (P) 70,4%
August Henricson (F) 25,5%[24]
Linköpings stad Nils Östling Frihandlare 50,7% Protektionist
vann mandatet
Christoffer Anjou (P) 57,1%
Nils Östling (F) 42,9%[25]
Norrköpings stad Gustaf Lönegren Protektionist 96,1% Ledamoten omvaldes Gustaf Lönegren (P) 89,2%
Axel Swartling (P) 89,1%
Christian Eberstein (F) 10,8%[26]
Carl Swartz (F) 10,6%[26]
Axel Swartling Protektionist 76,8% Ledamoten omvaldes

Jönköpings län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Västra härad Johan Sjöberg Protektionist 54,4% Ledamoten omvaldes Johan Sjöberg (P) 85,6%
Magnus Bolander (F) 7,8%[27]
Östra härad Samuel Johnson Protektionist 55,1% Ledamoten omvaldes Samuel Johnson (P) 91,8%
Johan August Johansson (P) 5,5%[28]
Östbo härad Gustaf Svensson Protektionist 50,4% Ledamoten omvaldes Gustaf Svensson (P) 79,1%
Magnus Andersson (F) 18,7%[29]
Västbo härad Anders Andersson Protektionist 27,2% Ledamoten omvaldes Anders Andersson (P) 54,1%
Lars Larsson (F) 43,8%[30]
Tveta, Vista och Mo Johan Andersson Protektionist 85,1% Ledamoten omvaldes Johan Andersson (P) 77,5%
Carl Orre (F) 22,4%[31]
Norra och Södra Vedbo Oskar Erickson Protektionist 48,5% Ledamoten omvaldes Oskar Erickson (P) 98,0%
Johan Eriksson 1,2%[32]
Jönköpings stad Frans Gustaf Sandwall Protektionist 80,1% Frihandlare
vann mandatet
Bernhard Hay (F) 51,6%
Frans Gustaf Sandwall (P) 48,4%[33]

Kronobergs län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Uppvidinge härad Johan Petersson Protektionist 54,8% Ledamoten omvaldes Johan Petersson (P) 58,1%
Jonas Jonasson (F) 32,3%[34]
Gustaf av Petersens (F) 6,4%[34]
Lars Norlén (F) 3,2%[34]
Konga härad August Sjö Protektionist 49,6% Protektionisterna
behöll mandatet
Sven Wieslander (P) 56,3%
August Sjö (P)[35] 42,4%[36]
Norrvidinge
och Kinnevald
Fredrik Petersson Frihandlare 56,1% Protektionist
vann mandatet
Carl Petersson (P) 64,1%
Fredrik Petersson (F) 35,9%[37]
Allbo härad Johan Pettersson Protektionist 56,9% Ledamoten omvaldes Johan Pettersson (P) 76,4%
Johan Andersson (F) 18,7%[38]
Sunnerbo östra Anders Gustaf Jönsson Protektionist 42,2% Ledamoten omvaldes Anders Gustaf Jönsson (P) 75,8%
Carl Isak Bengtsson (F) 23,8%[39]
Sunnerbo västra Anders Gustaf Björkman Frihandlare 65,9% Ledamoten omvaldes Anders Gustaf Björkman (F) 73,3%
Frithiof Sandberg (P) 22,0%[40]

Kalmar län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Norra Tjusts härad Jonas Petter Nilsson Protektionist 56,4% Ledamoten omvaldes Jonas Petter Nilsson (P) 97,6%
August Magnusson 0,9%[22]
Södra Tjusts härad Otto Redelius Protektionist 68,0% (1886) Ledamoten omvaldes Otto Redelius (P) 95,8%
Otto Liljenstolpe 4,2%[41]
Aspeland och Handbörd Carl Johan Petersson Protektionist 39,6% Ledamoten omvaldes Carl Johan Petersson (P) 71,2%
Efraim Jonsson (F) 9,1%[42]
Melcher Ekströmer (P) 7,4%[42]
Emil Svensén (F) 6,3%[42]
Sevede och Tunalän Johan Fredrik Carlsson Protektionist 73,4% Ledamoten omvaldes Johan Fredrik Carlsson (P) 80,9%
Lars Samuelsson (F) 18,8%[43]
Norra Möre och Stranda Johan Eklund Protektionist 58,5% Ledamoten omvaldes Johan Eklund (P) 84,9%
Carl Boberg (F) 11,8%[44]
Axel Berg (F) 2,4%[45]
Södra Möre västra Alfred Malmström Protektionist 35,7% Frihandlare
vann mandatet
Olof Bondeson (F) 62,5%
Alfred Malmström (P) 35,0%[46]
Södra Möre östra Nils Petersson Protektionist 69,6% Ledamoten omvaldes Nils Petersson (P) 87,0%
Gustaf Jonsson (P) 8,7%[46]
Sven Malmqvist (P) 4,3%[46]
Ölands domsaga Anders Danielson Protektionist 92,1% Ledamoten omvaldes Anders Danielson (P) 95,2%
Närmaste kandidat 0,1%
Kalmar stad August Johansson Protektionist 70,0% Frihandlare
vann mandatet
Adolf Westrin (F)[47] 68,8%
August Johansson (P) 31,0%[48]

Gotlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Södra domsagan Ludvig Norrby Protektionist 53,6% (1886) Ledamoten omvaldes Ludvig Norrby (P) 85,1%
Thomas Sätervall (F) 11,2%[49]
Norra domsagan Per Larsson Protektionist 34,9% Ledamoten omvaldes Per Larsson (P) 93,0%
Didrik Malmros 3,6%[49]

Blekinge län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Listers domsaga Nils Jönsson Protektionist 46,1% Ledamoten omvaldes Nils Jönsson (P) 71,7%
Sven Håkansson (F) 14,5%[50]
Ola Månsson (F) 13,2%[50]
Bräkne domsaga Pehr Pehrson Protektionist 95,7% Ledamoten omvaldes Pehr Pehrson (P)[51] 88,2%
Johan Rydén (F) 11,3%[52]
Östra härad Anders Swensson Protektionist 100,0% Ledamoten omvaldes Anders Swensson (P) 87,5%
August Nilsson (F) 12,5%[53]
Medelstads domsaga August Peterson Protektionist 68,4% Ledamoten omvaldes August Peterson (P) 98,2%
Johan Albrecht (F) 1,0%[54]
Karlskrona stad Carl Frick Frihandlare 44,0% (1886) Ledamoten omvaldes Carl Frick (F) 89,0%
Fredrik von Otter (P) 10,9%[55]
Karlshamn, Sölvesborg
och Ronneby
Albert Lilienberg Frihandlare 76,1% (1885) Ledamoten omvaldes Ernst Meyer (F) 73,9%
Albert Lilienberg (F) 25,7%[56]

Kristianstads län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Ingelstad och Järrestad Lasse Jönsson Protektionist 90,4% Ledamoten omvaldes Lasse Jönsson (P) 50,9%
Gustaf Sjöstedt (F) 43,4%[57]
Villands härad Anders Nilsson Protektionist 56,4% Ledamoten omvaldes Anders Nilsson (P) 58,8%
Nils Månsson (F) 40,3%[58]
Östra Göinge Per Truedsson Frihandlare 34,6% (1885) Ledamoten omvaldes Per Truedsson (F) 71,6%
Hans Johansson (P) 28,1%[58]
Gärd och Albo Sven Nilsson Frihandlare 46,8% Ledamoten omvaldes Sven Nilsson (F) 67,6%
Raoul Hamilton (P) 32,1%[59]
Västra Göinge Ola Bosson Olsson Frihandlare 82,5% Frihandlarna
behöll mandatet
Tufve Tufvesson (F) 33,3%
Nils Håkansson (P) 33,3%[60]
Janne Svensson 33,3%[60]
Norra Åsbo Olof Persson Protektionist 27,0% Frihandlare
vann mandatet
Mårten Borgström (F) 43,9%
Jöns Hansson (P) 32,0%[61]
Carl Johansson (F) 17,7%[62]
Södra Åsbo och Bjäre Olof Andersson Protektionist 78,6% Ledamoten omvaldes Olof Andersson (P) 58,3%
Ola Nilsson (F) 41,1%[63]
Kristianstad
och Simrishamn
Ehrenfried von
der Lancken
Frihandlare 85,4% Frihandlarna
behöll mandatet
Åke Nordenfelt (F) 83,7%
Johan Selander (P) 15,6%[64]

Malmöhus län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Skytt och Oxie Mårten Dahn Frihandlare 86,0% Ledamoten omvaldes Mårten Dahn (F) 68,3%
Jöns Josefsson (P) 27,9%[65]
Färs Mårten Trulsson Protektionist 80,5% Frihandlare
vann mandatet
Nils Nilsson (F) 70,3%
Nils Nilsson (F) 17,0%[66]
Mårten Trulsson (P) 10,5%[67]
Frosta Nils Nilsson Frihandlare 40,2% Ledamoten omvaldes Nils Nilsson (F) 67,4%
Jöns Olsson (P) 28,6%[68]
Nils Persson (P) 2,7%[68]
Harjager och Rönneberg Nils Persson Frihandlare 53,7% Ledamoten omvaldes Nils Persson (F) 53,2%
Jöns Andersson (P) 46,6%[69]
Onsjö Ivar Månsson Protektionist 54,9% Ledamoten omvaldes Ivar Månsson (P) 65,4%
Olof Nilsson (F) 34,1%[67]
Luggude norra Anders Olsson Frihandlare 75,5% (1886) Ledamoten omvaldes Anders Olsson (F) 75,8%
Lars Jönsson (P) 23,5%[70]
Luggude södra Anders Persson Frihandlare 75,0% Ledamoten omvaldes Anders Persson (F) 80,3%
Thomas Persson (P) 18,0%[70]
Bara Jöns Bengtsson Frihandlare 85,7% Ledamoten omvaldes Jöns Bengtsson (F) 92,6%
Wolmer Wrangel (P) 7,4%[71]
Torna Nils Åkesson Protektionist 42,1% (1885) Ledamoten omvaldes Nils Åkesson (P) 71,8%
Måns Hermansson (F) 28,2%[72]
Herrestad och Ljunit Hans Andersson Frihandlare 94,9% Ledamoten omvaldes Hans Andersson (F) 89,1%
Nils Ohlsson (P) 9,5%[73]
Vemmenhög Lars Pålsson Frihandlare 39,2% (1886) Ledamoten omvaldes Lars Pålsson (F) 71,2%
Per Jönsson (P) 27,3%[73]
Malmö stad Carl Andersson Frihandlare 89,8% Ledamoten omvaldes Olof Ahlström (F) 96,2%
Carl Andersson (F) 95,3%
Robert Darin (F) 92,6%
Johan Dieden (F) 85,7%

Carl Herslow (F) 12,3%[74]
Thor Flensburg (F) 6,0%[75]
Otto Frick (P) 2,9%[75]
Axel Agri (F) 1,3%[75]
Olof Ahlström Frihandlare 58,0% Ledamoten omvaldes
Johan Dieden Frihandlare 54,3% Ledamoten omvaldes
Robert Darin Frihandlare 47,7% (1886) Ledamoten omvaldes
Lunds stad Eskilander Thomasson Frihandlare 93,8% Ledamoten omvaldes Eskilander Thomasson (F) 88,2%
Gustaf Lagergren (P) 11,5%[44]
Helsingborgs stad Aron Siöcrona Frihandlare 50,1% Ledamoten omvaldes Aron Siöcrona (F) 79,3%
Peter von Möller (P) 19,2%[76]
Landskrona stad Gustaf Thestrup Frihandlare 50,2% Ledamoten omvaldes Gustaf Thestrup (F) 97,9%
Walter Hamilton 0,9%[77]
Ystad, Skanör
Falsterbo och Trelleborg
Gustaf Smith Frihandlare 58,2% Ledamoten omvaldes Gustaf Smith (F) 59,3%
Axel Svensson (F) 40,5%[78]

Hallands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Halmstad och Tönnersjö Ivar Lyttkens Frihandlare 62,0% Ledamoten omvaldes Ivar Lyttkens (F) 67,9%
Wilhelm Wallberg (P) 31,8%[79]
Höks härad Carl Ifvarsson Frihandlare 80,3% Ledamoten omvaldes Carl Ifvarsson (F) 74,2%
Carl Pehrsson (P) 25,6%[80]
Årstad och Faurås Anders M. Gudmundson Frihandlare 81,9% Ledamoten omvaldes Anders M. Gudmundson (F) 52,0%
Bengt Bengtsson (P) 44,9%[65]
Himle härad Lars Börjesson Protektionist 52,7% Ledamoten omvaldes Lars Börjesson (P) 64,5%
Carl Andersson (F) 34,0%[81]
Norra domsagan August Oléhn Protektionist 55,9% Ledamoten omvaldes August Oléhn (P) 50,9%
Sven Bruhn (F) 44,9%[82]
Laholm, Falkenberg,
Varberg och Kungsbacka
Magnus Lundberg Frihandlare 31,8% Ledamoten omvaldes Magnus Lundberg (F) 87,3%
Henrik Henriksson (P) 11,7%[83]

Göteborgs och Bohuslän redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Askim och Sävedal William Gibson Protektionist 54,8% Frihandlare
vann mandatet
Magnus Lagerberg (F) 75,8%
William Gibson (P) 24,2%[84]
Västra och Östra Hising Jöns Rundbäck Protektionist 94,4% Ledamoten omvaldes Jöns Rundbäck (P) 55,0%
David Flobeck (F) 45,0%[85]
Inlands domsaga Anders Andersson Frihandlare 70,3% Ledamoten omvaldes Anders Andersson (F) 56,4%
Max Kilman (P) 41,1%[86]
Johannes Vilhelmsson (P) 2,2%[86]
Orust och Tjörn Axel Ljungman Protektionist 62,9% Ledamoten omvaldes Axel Ljungman (P) 58,8%
Carl Ödman (F) 40,3%[87]
Norrvikens domsaga Anders Lind Protektionist 79,3% Frihandlare
vann mandatet
Johan Petter Johnsson (F) 50,8%
Anders Lind (P) 44,7%[88]
Lane och Stångenäs Gustaf Mellin Protektionist 45,5% Ledamoten omvaldes Gustaf Mellin (P) 55,7%
Claes Sixten Lilliehöök (F) 43,8%[89]
Tunge, Sörbygden
och Sotenäs
Johannes Andersson Protektionist 53,6% Ledamoten omvaldes Johannes Andersson (P) 97,1%
Närmaste kandidat 2,2%
Göteborgs stad Olof Wijk Frihandlare 96,9% Ledamoten omvaldes Olof Wijk (F) 95,0%
Carl Fredrik Winkrans (F) 93,8%
Peter Hammarberg (F) 93,3%
August Wijkander (F) 92,5%
Jacob Dahl (F) 92,3%
Olof Melin (F) 90,3%
Jon Siljeström (F) 89,9%
Wilhelm Wretlind (F) 76,0%
Gustaf Svanberg (F) 56,7%

August Törngren (F) 25,8%[90]
Olof Hjalmar Pripp (F) 11,9%
Peter Lundén (F) 8,8%
Fredrik Blomstrand (P) 5,2%
Johan Malmsjö (P) 5,1%
Johan Stenberg (F) 4,5%
Carl Falck (F) 2,4%
Anders Elliot (F) 1,6%
James Keiller (F) 1,3%
Olof Melin Frihandlare 92,9% Ledamoten omvaldes
Sigfrid Wieselgren Frihandlare 88,6% Frihandlarna
behöll mandatet
Carl Fredrik Winkrans Frihandlare 49,6% Ledamoten omvaldes
Wilhelm Wretlind Frihandlare 48,5% Ledamoten omvaldes
Peter Hammarberg Frihandlare 46,1% Ledamoten omvaldes
Jon Siljeström Frihandlare 45,4% Ledamoten omvaldes
August Törngren Frihandlare 53,7% (1886) Frihandlarna
behöll mandatet
Nytt riksdagsmandat Frihandlare
vann mandatet
Uddevalla, Strömstad
och Marstrand
Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Carl Collander (F) 94,2%
Johan Sanne (P) 3,8%[91]

Älvsborgs län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Marks härad Gustaf Janson Protektionist 55,8% Ledamoten omvaldes Gustaf Janson (P) 89,6%
Johan Schmidt (F) 8,3%[92]
Veden och Bollebygd August Persson Frihandlare 60,0% Protektionist
vann mandatet
August Larsson (P) 61,9%
August Persson (F) 33,3%[93]
Flundre, Väne och Bjärke Johan Dahlgren Protektionist 48,6% (1886) Protektionisterna
behöll mandatet
Carl Johansson (P) 73,0%
Antenor Nydqvist (F) 21,6%[94]
Kinds härad Fredrik Norén Protektionist 43,9% Ledamoten omvaldes Fredrik Norén (P) 66,7%
Magnus Redlund (F) 31,2%[95]
Redvägs härad Josef Smedberg Protektionist 90,0% Ledamoten omvaldes Josef Smedberg (P) 94,7%
Nicolaus Molander (P) 5,3%[96]
Vättle, Ale och Kulling August Andreason Protektionist 60,4% (1886) Ledamoten omvaldes August Andreason (P) 88,7%
Fredrik Adelsköld (F) 7,5%[28]
Ås och Gäsene Peter Svensson Protektionist 50,0% Ledamoten omvaldes Peter Svensson (P) 97,7%
Fredrik Sandberg 2,3%[97]
Sundals härad Patrik Stockman Protektionist 56,5% Ledamoten omvaldes Patrik Stockman (P) 100,0%
Valbo och Nordal Bengt Dahlgren Protektionist 42,9% Ledamoten omvaldes Bengt Dahlgren (P) 75,9%
Edvard Jansson (F) 24,1%[98]
Tössbo och Vedbo Allvar Olsson Protektionist 40,0% Frihandlare
vann mandatet
August Låftman (F) 63,8%
Allvar Olsson (P) 36,2%[99]
Borås, Alingsås och Ulricehamn Alfred Wendt Protektionist 49,7% Frihandlare
vann mandatet
Ferdinand Lindedal (F) 53,0%
Alfred Wendt (P) 46,8%[100]

Skaraborgs län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Åse, Viste, Barne och Laske Anders Svensson Protektionist 49,2% Ledamoten omvaldes Anders Svensson (P) 85,2%
Carl Tholsson (F) 7,4%[101]
Kinnefjärding, Kinne och Kålland Anders Svensson Protektionist 51,7% Ledamoten omvaldes Anders Svensson (P) 83,6%
Per Gustaf Claesson (F) 15,5%[102]
Skåning, Vilske och Valle Elias Fredholm Protektionist 24,8% Ledamoten omvaldes Elias Fredholm (P) 93,7%
Sigge Flach (F) 5,9%[103]
Gudhem och Kåkind Johannes Jonson Protektionist 47,7% Ledamoten omvaldes Johannes Jonson (P) 90,5%
Lars Johan Jansson (F) 6,6%[104]
Albert Ewert (F) 2,1%[105]
Vartofta och Frökind Carl Persson Protektionist 51,4% Ledamoten omvaldes Carl Persson (P) 93,5%
Robert Andersson (F) 5,1%[106]
Vadsbo norra Anders Johansson Protektionist 54,3% Ledamoten omvaldes Anders Johansson (P) 83,3%
Axel Eckerbom (F) 13,9%[107]
Vadsbo södra Wilhelm Palmær Frihandlare 41,7% Protektionist
vann mandatet
Gustaf Bergendahl (P) 60,7%
Wilhelm Palmær (F) 39,3%[108]
Mariestad, Skara och Skövde Anders Peter Trybom Protektionist 59,8% Frihandlare
vann mandatet
Herman Amnéus (F) 53,8%
Anders Peter Trybom (P) 46,0%[109]
Lidköping, Falköping och Hjo Carl Wennérus Protektionist 57,2% Frihandlare
vann mandatet
Peter Westerberg (F) 62,1%
Nils Linnarsson (P) 37,9%[110]

Värmlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Ölme, Visnum och Väse Lars Andersson Protektionist 67,9% Frihandlare
vann mandatet
Olof Andersson (F) 60,8%
Lars Andersson (P) 39,1%[111]
Färnebo härad Jonas Larsson Protektionist 95,7% Frihandlare
vann mandatet
Carl Gustaf Bruce (F) 72,7%
Per Larsson (P) 27,3%[112]
Mellansysslet Jonas Unger Protektionist 60,0% Frihandlare
vann mandatet
Carl Fredrik Segerlind (F) 70,2%
Jonas Unger (P) 29,8%[113]
Södersysslet Lars Persson Protektionist 52,6% (1886) Ledamoten omvaldes Lars Persson (P) 56,4%
Karl Hultkrantz (F) 43,6%[114]
Nordmark Nils Nilsson Frihandlare 73,3% Ledamoten omvaldes Nils Nilsson (F) 100,0%
Fryksdals övre Per Sahlström Frihandlare 68,8% Ledamoten omvaldes Per Sahlström (F) 100,0%
Fryksdals nedre Johannes Andersson Frihandlare 79,2% Ledamoten omvaldes Johannes Andersson (F) 69,8%
Gustaf Rudebeck (P) 30,2%[115]
Jösse Anders Bengtsson Protektionist 81,1% Frihandlare
vann mandatet
Emil Olsson (F) 62,2%
Anders Bengtsson (P) 18,9%[114]
Magnus Matsson (F) 18,9%[114]
Älvdal och Nyed Gustaf Jansson Frihandlare 76,9% Ledamoten omvaldes Gustaf Jansson (F) 79,5%
Axel Svedelius (P) 20,0%[116]
Karlstad och Filipstad Carl Lundström Protektionist 61,0% Frihandlare
vann mandatet
Gullbrand Elowson (F) 64,8%
Carl Lundström (P) 35,2%[117]

Örebro län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Edsberg, Grimsten
och Hardemo
Lars Fredrik Odell Protektionist 67,1% Ledamoten omvaldes Lars Fredrik Odell (P) 51,3%
Carl Vult von Steijern (F) 48,5%[118]
Kumla och Sundbo Edvard Thermænius Frihandlare 41,8% Protektionist
vann mandatet
Eric Olsson (P) 50,0%
Edvard Thermænius (F) 49,8%[119]
Örebro och
Glanshammar
Per Nilsson Protektionist 53,6% Ledamoten omvaldes Per Nilsson (P) 69,8%
Carl Anders Ersson (F) 28,9%[8]
Asker och Sköllersta Folke Andersson Frihandlare 84,6% Ledamoten omvaldes Folke Andersson (F) 66,8%
Knut Bohnstedt (P) 33,1%[120]
Lindes domsaga Per Magnus Larsson Protektionist 65,7% Frihandlare
vann mandatet
August Ruhlin (F) 65,3%
Per Magnus Larsson (P) 34,7%[121]
Nora domsaga Johan Johansson Frihandlare 60,9% Frihandlarna
behöll mandatet
Gustaf N. E. Bratt (F) 67,2%
Anders Ericsson (P) 32,1%[122]
Örebro stad Arvid Gumælius Frihandlare 71,3% Ledamoten omvaldes Arvid Gumælius (F) 77,3%
Nils Gabriel Djurklou (P) 22,7%[123]

Västmanlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Södra domsagan Adolf Tersmeden Protektionist 37,7% Ledamoten omvaldes Adolf Tersmeden (P) 58,5%
Gustaf Sälling (F) 40,9%[124]
Västra domsagan Per Ersson Frihandlare 53,1% Ledamoten omvaldes Per Ersson (F) 62,1%
Axel Dahm (P) 37,7%[120]
Norra domsagan Per Holm Frihandlare 37,6% Ledamoten omvaldes Per Holm (F) 75,1%
Karl Berglind (P) 23,7%[125]
Östra domsagan Eric Ersson Protektionist 54,2% Ledamoten omvaldes Eric Ersson (P) 58,7%
Johan Johansson (F) 41,1%[126]
Västerås och Köping Oscar Schenström Protektionist 88,1% Frihandlare
vann mandatet
Wilhelm Abenius (F) 70,4%
Oscar Schenström (P) 29,4%[127]
Arboga och Sala Alarik Fredenberg Protektionist 92,9% Frihandlare
vann mandatet
Carl Ingvar Wåhlin (F) 68,7%
Alarik Fredenberg (P) 31,3%[128]

Kopparbergs län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Leksand Liss Olof Larsson Protektionist 93,0% Frihandlare
vann mandatet
Daniel Persson (F) 71,4%
Liss Olof Larsson (P) 28,6%[129]
Gagnefs samt Rättviks
och Ore tingslag
Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Ollas Anders Ericsson (F) 100,0%
Ovansiljan Mats Tysk Frihandlare 55,4% Ledamoten omvaldes Mats Tysk (F) 62,3%
Bälter Swen Ersson (F) 31,5%[130]
Reinhold Grape (P) 3,9[131]
Hedemora Back Per Ersson Protektionist 32,8% Ledamoten omvaldes Back Per Ersson (P) 57,3%
Johan Johansson (F) 42,3%[132]
Falu domsaga Anders Hansson Frihandlare 59,5% Ledamoten omvaldes Anders Hansson (F) 65,3%
Richard Nathorst (P) 34,7%[133]
Grangärde, Norrbärke
och Söderbärke
Ehrenfried Roth Protektionist 43,6% Frihandlare
vann mandatet
Johan Boman (F) 70,0%
Ehrenfried Roth (P) 30,0%[131]
Malung, Lima och
Äppelbo samt Nås,
Järna och Floda
Stormats Mathias Olsson Frihandlare 69,0% Ledamoten omvaldes Stormats Mathias Olsson (F) 92,6%
Närmaste kandidat 3,7%
Falun, Hedemora
och Säter
Carl Florus Toll Protektionist 61,0% Frihandlare
vann mandatet
Herman Hultberg (F) 63,0%
Carl Florus Toll (P) 37,0%[133]

Gävleborgs län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Gästriklands östra Anders Andersson Frihandlare 38,5% Ledamoten omvaldes Anders Andersson (F) 66,7%
Wilhelm Frendin (F) 25,0%[134]
Gästriklands västra Anders Göransson Frihandlare 96,6% Ledamoten omvaldes Anders Göransson (F) 85,2%
Jon Jonsson 14,8%[135]
Norra Hälsingland Anders Larsson Frihandlare 52,7% Ledamoten omvaldes Anders Larsson (F) 88,9%
Pehr Ericsson (P) 10,8%[136]
Västra Hälsingland Olof Jonsson Frihandlare 96,6% Ledamoten omvaldes Olof Jonsson (F) 100,0%
Södra Hälsingland V Jon Jonsson Protektionist 53,6% Frihandlare
vann mandatet
Jonas Johnsson (F) 72,4%
Jon Jonsson (P) 27,6%[137]
Södra Hälsingland Ö Magnus Jonsson Protektionist[138] 100,0% Frihandlare
vann mandatet
Nils Hanson (F) 71,4%
Magnus Jonsson (P) 28,6%[139]
Gävle stad Paul Waldenström Frihandlare 49,6% Ledamoten omvaldes Paul Waldenström (F) 89,5%
Olof Brodin (F) 88,8%

Per Gustaf Lindahl (P) 9,1%[140]
Erik Sjöström (P) 9,1%[140]
Nytt riksdagsmandat Frihandlare
vann mandatet
Söderhamns stad Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Frans Berglöf (F) 81,4%
Adolf Wennberg (P) 18,6%[141]

Västernorrlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Medelpads västra Martin Huss Protektionist 50,0% Frihandlare
vann mandatet
Adolf Wändahl (F) 62,5%
Jonas Sjölund (F) 37,5%[142]
Medelpads östra Petter Näsman Frihandlare 97,5% Ledamoten omvaldes Petter Näsman (F) 100,0%
Ångermanlands södra Johan Nydahl Frihandlare 70,5% (1887) Ledamoten omvaldes Johan Nydahl (F) 83,9%
Pehr Lagerhjelm (P) 14,9%[143]
Ångermanlands mellersta Anders Huss Frihandlare 62,2% Ledamoten omvaldes Anders Huss (F) 81,9%
Jonas Höglund (P) 17,6%[144]
Ångermanlands västra Erik Petter Jonsson Frihandlare 58,3% Ledamoten omvaldes Erik Petter Jonsson (F) 95,0%
Sven Norlander (P) 3,8%[145]
Ander Svanström (P) 1,0%[145]
Nätra och Nordingrå Anders Sundström Frihandlare 41,7% (1886) Frihandlarna
behöll mandatet
Per Gustaf Näslund (F) 90,0%
Närmaste kandidat 10,0%
Själevad och Arnäs Erik Öberg Frihandlare 94,1% Frihandlarna
behöll mandatet
Per Olof Hörnfeldt (F) 76,9%
Erik Öberg (F) 23,1%[146]
Sundsvalls stad Magnus Arhusiander Frihandlare 89,1% Ledamoten omvaldes Magnus Arhusiander (F) 84,4%
Svante af Sandeberg (P) 15,6%[147]

Jämtlands län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Norra domsagan Olof Wagenius Protektionist 51,2% Frihandlare
vann mandatet
Nils Larson (F) 72,1%
Hans Andersson (P) 27,6%[148]
Västra domsagan Gunnar Eriksson Frihandlare 65,7% Ledamoten omvaldes Gustaf Erikson (F) 78,4%
Herman Norrman (P) 21,1%[149]
Östra domsagan Per Olof Eriksson Frihandlare 73,9% Ledamoten omvaldes Jöns Bromée (F) 75,2%
Johan Broman (P) 23,8%[150]
Härjedalen William Farup Frihandlare 56,4% Ledamoten omvaldes William Farup (F) 92,8%
Abel Amnéus (P) 2,7%[151]

Västerbottens län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Södra domsagan Gustaf Hæggström Protektionist 56,4% Frihandlare
vann mandatet
Johan Olof Ruthberg (F) 100,0%
Västra domsagan Anton Hellgrén Frihandlare 76,0% Frihandlarna
behöll mandatet
August Hygrell (F) 67,9%
Anton Hellgrén (F) 32,1%[9]
Norra domsagan Per Zimdahl Protektionist 54,8% (1885) Frihandlare
vann mandatet
Anton Markstedt (F) 96,9%
Johan Lundström (F) 3,1%[152]
Mellersta domsagan Nils Boström Frihandlare 52,4% (1886) Ledamoten omvaldes Nils Boström (F) 100,0%

Norrbottens län redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Piteå domsaga August Danielsson Frihandlare 55,6% (1886) Ledamoten omvaldes August Danielsson (F) 65,2%
Eric Bäckström (P) 34,8%[153]
Luleå domsaga Nils Wallmark Frihandlare 49,0% Ledamoten omvaldes Nils Wallmark (F) 77,4%
Hans Bergström (P) 22,4%[154]
Kalix domsaga Johannes Sällström Protektionist 60,7% (1886) Frihandlare
vann mandatet
Harald Ström (F) 100,0%
Torneå domsaga Johan Lindh Protektionist 65,2% Frihandlare
vann mandatet
Gustaf Sundberg (F) 46,2%
Johan Lindh (P) 34,6%[152]
Luleå, Piteå och
Haparanda städer
Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Oskar Burman (F) 100,0%

Övriga stadsvalkretsar redigera

Valkrets Innan valet Utfall Valresultat
Riksdagsledamot I tullfrågan Röstandel 1884
Nyköping, Torshälla, Mariefred,
Trosa och Enköping
Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Ernst Edelstam (F) 75,0%
Adolf Helander (P) 25,0%[155]
Vadstena, Söderköping,
Skänninge, Motala och Gränna
Wilhelm Metzén Protektionist 49,8% (1886) Ledamoten omvaldes Wilhelm Metzén (P) 50,0%
Frithiof Zander (F) 49,8%[156]
Växjö och Oskarshamn Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Axel Koræn (F) 52,0%
Bertrand Lindgren (F) 48,0%[157]
Västervik, Vimmerby och Eksjö Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Axel Lund (F) 73,1%
Gustaf Berg (P) 23,1%[158]
Visby och Borgholm Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
August Bokström (F) 100,0%
Halmstad och Ängelholm Isak Wallberg Protektionist 50,1% Frihandlare
vann mandatet
Thure Stockenberg (F) 78,2%
Isak Wallberg (P) 21,1%[159]
Kristinehamn, Askersund, Nora
och Lindesberg
Jakob Ekman Frihandlare 53,5% Frihandlarna
behöll mandatet
Fredrik Broström (F) 80,7%
Ingel Bergöö (P) 18,7%[160]
Härnösand, Umeå och Skellefteå Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Carl Johan Blomberg (F) 83,9%
Herman Wåhlander (P) 15,3%[161]
Östersund och Hudiksvall Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
John Ericson (F) 100,0%
Vänersborg, Åmål och Kungälv Ny valkrets Frihandlare
vann mandatet
Mats Zachrison (F) 100,0%

Se även redigera

Källor redigera

 • Sveriges Historia till våra dagar. Trettonde delen. Oskar II av Simon Boëthius. Litteratur och konst 1850 - 1908 av Fredrik Böök och A . Romdahl , Stockholm, P . A . Norstedt & Söners Förlag , 1925.
 • Tvåkammarriksdagen 1867–1970 från Almqvist & Wiksell International.
 • Statistiska centralbyrån Riksdagsmannavalen 1885-1887
 • Kungliga biblioteket: Svenska dagstidningar [1]
 • Riksarkivet, specialsök: Folkräkningar [2] (För kompletterande uppgifter om personnamn.)

Fotnoter redigera

 1. ^ Riksdagsordningen 1866
 2. ^ Med "Övriga" avses de tio stadsvalkretsar som låg i flera län.
 3. ^ Avser omvalet som ägde rum den 9 januari 1885.
 4. ^ Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-18, s. 3 och Nya Dagligt Allehanda 1887-04-16, s. 2, källorna gäller för Östergren till och med Isberg.
 5. ^ Roslagsbladet 1887-04-09, s. 2
 6. ^ Stockholms Dagblad 1887-04-20, s. 4
 7. ^ Stockholms Dagblad 1887-04-22, s. 3
 8. ^ [a b] Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-13, s. 3
 9. ^ [a b] Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1887-04-22, s. 2
 10. ^ Fyris 1887-04-13, s. 3
 11. ^ Dagens Nyheter 1887-04-14, s. 2
 12. ^ Fyris 1887-04-20, s. 2
 13. ^ [a b] Fyris 1887-06-01, s. 2
 14. ^ [a b] Aftonbladet 1887-04-13, s. 3
 15. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-18, s. 2
 16. ^ Östgöta Correspondenten 1887-04-19, s. 3
 17. ^ Eskilstuna Tidning 1887-04-19, s. 2
 18. ^ Stockholms Dagblad 1887-04-24, s. 4
 19. ^ Göteborgsposten 1887-04-09, s. 3
 20. ^ Östergötlands Veckoblad 1887-04-22, s. 3
 21. ^ Östgöta Correspondenten 1887-04-19, s. 2
 22. ^ [a b c] Östergötlands Veckoblad 1887-04-15, s. 2
 23. ^ Aftonbladet 1887-04-04, s. 3
 24. ^ Östergötlands Veckoblad 1887-07-15, s. 1
 25. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-16, s. 2
 26. ^ [a b] Nya Dagligt Allehanda 1887-04-06, s. 3
 27. ^ Jönköpingsposten 1887-04-13, s. 3
 28. ^ [a b] Svenska Dagbladet 1887-04-21, s. 3
 29. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-12, s. 2
 30. ^ Nya Dagligt Allehanda 1887-04-12, s. 3
 31. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-09, s. 3
 32. ^ Östergötlands Veckoblad 1887-04-08, s. 2
 33. ^ Dagens Nyheter 1887-04-04, s. 1
 34. ^ [a b c] Smålandsposten 1887-04-28, s. 2
 35. ^ August Sjö var förvisso mot rågtull men beskrevs ändå som protektionist och anslöt sig senare till Nya Lantmannapartiet.
 36. ^ Nya Wexjöbladet 1887-04-19, s. 2
 37. ^ Smålandsposten 1887-04-22, s. 1
 38. ^ Smålandsposten 1887-04-19, s. 2
 39. ^ Aftonbladet 1887-04-12, s. 3
 40. ^ Nya Wexjöbladet 1887-04-26, s. 2
 41. ^ Östgöta Correspondenten 1887-04-22, s. 3
 42. ^ [a b c] Oskarshamnstidningen 1887-04-13, s. 2
 43. ^ Stockholms Dagblad 1887-08-29, s. 4
 44. ^ [a b] Stockholms Dagblad 1887-09-16, s. 4
 45. ^ Oskarshamnstidningen 1887-04-19, s. 4
 46. ^ [a b c] Oskarshamnstidningen 1887-04-23, s. 4
 47. ^ Westrin anslöt sig emellertid senare till protektionistiska Nya Lantmannapartiet.
 48. ^ Oskarshamnstidningen 1887-04-06, s. 1
 49. ^ [a b] Gotlands Allehanda 1887-04-12, s. 2
 50. ^ [a b] Svenska Dagbladet 1887-04-16, s. 2
 51. ^ Pehrson anslöt sig emellertid senare till frihandelsvänliga Gamla Lantmannapartiet.
 52. ^ Barometern 1887-04-18, s. 4
 53. ^ Stockholms Dagblad 1887-04-17, s. 3
 54. ^ Smålandsposten 1887-04-21, s. 2
 55. ^ Karlskrona Weckoblad 1887-04-16, s. 2
 56. ^ Karlshamns Allehanda 1887-04-16, s. 2
 57. ^ Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-20, s. 3
 58. ^ [a b] Sydsvenska Dagbladet 1887-04-09, s. 2
 59. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-13, s. 2
 60. ^ [a b] Svenska Dagbladet 1887-04-20, s. 2
 61. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-19, s. 2
 62. ^ Stockholms Dagblad 1887-08-27, s. 7
 63. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-07, s. 2
 64. ^ Sydsvenska Dagbladet 1887-04-16, s. 2
 65. ^ [a b] Oskarshamnstidningen 1887-04-16, s. 3
 66. ^ Kristianstadsbladet 1887-04-09, s. 2
 67. ^ [a b] Helsingborgs Dagblad 1887-04-09, s. 2
 68. ^ [a b] Eslöfs Tidning 1887-04-16, s. 3
 69. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-09, s. 1
 70. ^ [a b] Korrespondenten 1887-04-07, s. 2
 71. ^ Aftonbladet 1887-04-22, s. 2
 72. ^ Eslöfs Tidning 1887-04-23, s. 2
 73. ^ [a b] Sydsvenska Dagbladet 1887-04-18, s. 2
 74. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-06, s. 2
 75. ^ [a b c] Sydsvenska Dagbladet 1887-04-05, s. 4
 76. ^ Aftonbladet 1887-04-02, s. 2
 77. ^ Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-15, s. 3
 78. ^ Nya Dagligt Allehanda 1887-04-06, s. 3
 79. ^ Karlskrona Weckoblad 1887-04-05, s. 2
 80. ^ Nerikesposten 1887-04-02, s. 3
 81. ^ Hallandsposten 1887-04-15, s. 3
 82. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-09, s. 2
 83. ^ Illustreradt Allehanda 1887-04-01, s. 2
 84. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-22, s. 1
 85. ^ Bohusläningen 1887-04-23, s. 2
 86. ^ [a b] Bohusläningen 1887-04-14, s. 2
 87. ^ Lidköpings Tidning 1887-04-13, s. 2
 88. ^ Kristianstadsbladet 1887-04-04, s. 2
 89. ^ Bohusläningen 1887-04-05, s. 2
 90. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-07, s. 1 & Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-07, s. 3, källorna gäller för Törngren, Pripp, Lundén, Blomstrand, Malmsjö, Stenberg, Falck, Elliot samt Keiller.
 91. ^ Bohusläningen 1887-04-21, s. 2
 92. ^ Tidning För Wenersborgs Stad Och Län 1887-04-28, s. 2
 93. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-29, s. 2
 94. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-25, s. 2
 95. ^ Ulricehamns Tidning 1887-04-29, s. 3
 96. ^ Nya Dagligt Allehanda 1887-04-27, s. 3
 97. ^ Nerikes Allehanda 1887-04-27, s. 3
 98. ^ Bohusläningen 1887-04-19, s. 2
 99. ^ Lunds Weckoblad 1887-04-19, s. 3
 100. ^ Alingsås Weckoblad 1887-04-06, s. 2
 101. ^ Aftonbladet 1887-04-23, s. 3
 102. ^ Aftonbladet 1887-04-02, s. 3
 103. ^ Tidning För Skaraborgs Län 1887-04-25, s. 2
 104. ^ Nerikes Allehanda 1887-04-12, s. 1
 105. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-23, s. 2
 106. ^ Falköpings Tidning 1887-04-13, s. 2
 107. ^ Lunds Weckoblad 1887-04-19, s. 3
 108. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-22, s. 1
 109. ^ Falköpings Tidning 1887-04-16, s. 2
 110. ^ Lidköpings Tidning 1887-04-16, s. 2
 111. ^ Illustreradt Allehanda 1887-04-15, s. 2
 112. ^ Aftonbladet 1887-04-21
 113. ^ Nerikes Allehanda 1887-04-20, s. 3
 114. ^ [a b c] Kristinehamnstidningen 1887-04-28, s. 2
 115. ^ Sundsvallsposten 1887-04-09, s. 3
 116. ^ Kristinehamnstidningen 1887-04-21, s. 3
 117. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-22, s. 1
 118. ^ Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1887-04-13, s. 2
 119. ^ Avesta Tidning 1887-04-15, s. 2
 120. ^ [a b] Stockholms Dagblad 1887-08-23, s. 4
 121. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-22, s. 1
 122. ^ Kalmar 1887-04-16, s. 2
 123. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-06, s. 2
 124. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-07, s. 3
 125. ^ Köpings Tidning 1887-04-20, s. 2
 126. ^ Norrlandsposten 1887-04-15, s. 2
 127. ^ Karlskrona Weckoblad 1887-04-07, s. 2
 128. ^ Östgöta Correspondenten 1887-04-05, s. 2
 129. ^ Tidning För Falu Län Och Stad 1887-07-21, s. 2
 130. ^ Stockholms Dagblad 1887-09-01, s. 4
 131. ^ [a b] Svenska Dagbladet 1887-04-07, s. 3
 132. ^ Göteborgs Weckoblad 1887-04-22, s. 1
 133. ^ [a b] Avesta Tidning 1887-04-09, s. 2
 134. ^ Sydsvenska Dagbladet 1887-04-23, s. 2
 135. ^ Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-22, s. 3
 136. ^ Hudiksvallsposten 1887-04-06, s. 2
 137. ^ Lidköpings Tidning 1887-04-23, s. 2
 138. ^ Mot rågtull men betecknades senare som protektionist.
 139. ^ Eskilstunaposten 1887-04-20, s. 3
 140. ^ [a b] Post- Och Inrikes Tidningar 1887-04-06, s. 3
 141. ^ Karlskrona Weckoblad 1887-04-07, s. 2
 142. ^ Sundsvallsposten 1887-04-27, s. 2
 143. ^ Härnösandsposten 1887-04-15, s. 2
 144. ^ Jämtlandsposten 1887-04-20, s. 3
 145. ^ [a b] Härnösandsposten 1887-04-22, s. 2
 146. ^ Norrlandsposten 1887-04-15, s. 2
 147. ^ Avesta Tidning 1887-04-09, s. 2
 148. ^ Borås Tidning 1887-04-16, s. 3
 149. ^ Sundsvalls Tidning 1887-04-26, s. 2
 150. ^ Jemtlands Tidning 1887-04-09, s. 2
 151. ^ Jemtlands Tidning 1887-04-13, s. 2
 152. ^ [a b] Norrbottensposten 1887-04-21, s. 2
 153. ^ Helsingborgs Dagblad 1887-04-18, s. 2
 154. ^ Norrbottensposten 1887-04-14, s. 2
 155. ^ Sydsvenska Dagbladet 1887-04-21, s. 4
 156. ^ Stockholms Dagblad 1887-04-07, s. 5
 157. ^ Svenska Dagbladet 1887-04-23
 158. ^ Nya Dagligt Allehanda 1887-04-22, s. 3
 159. ^ Stockholms Dagblad 1887-08-23, s. 4
 160. ^ Avesta Tidning 1887-04-09, s. 2
 161. ^ Sundsvallsposten 1887-04-15, s. 3