Förening

grupp av människor med delade intressen eller mål
Se även: kemisk förening

En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter, det vill säga en organiserad grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet. Man skiljer på ideella föreningar och ekonomiska föreningar. En förening är en juridisk person.

Folkets Bio är en kulturförening med inriktning på film, på bilden medlemmar i avdelningen i Malmö 1994.

Skatteverkets definition av en förening: "En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella- och ekonomiska föreningarna. Det finns även andra föreningar som är grundade på särskilda lagar, förordningar eller föreskrifter. En förening kan vara en juridisk person om den har styrelse, stadgar och medlemmar. För vissa föreningar som exempelvis de ekonomiska föreningarna, krävs även en registrering hos Bolagsverket."

En synonym till ordet förening (när det avser en ideell förening) är klubb. En lösare sammanslutning av människor, som i sig inte är en egen juridisk person, brukar kallas nätverk.

Klassificering av föreningarRedigera

Typer av föreningarRedigera

KällorRedigera

Externa länkarRedigera