Kommunfullmäktige

beslutande organ i kommuner

Kommunfullmäktige är i Sverige och Finland det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige är en parlamentariskt sammansatt beslutande församling på kommunal nivå. KFO är förkortningen för Kommunfullmäktiges ordförande. I Danmark kallas motsvarade beslutande organ för kommunalbestyrelse. I Norge används begreppet kommunestyre.

Se ävenRedigera