Regeringschef, inte att förväxla med statschef, är en generisk benämning på den ämbetsinnehavare som är vanligtvis den förste bland jämlikar (primus inter pares) i en suverän stats ledningsorgan (kabinett, ministär, regering eller statsråd) och som leder det organets arbete i dess utövande av verkställande makt. Ofta är det också regeringschefen som formellt eller informellt utser övriga ministrar. En av de övriga ministrarna har ibland även en roll som ställföreträdande regeringschef.

I ett parlamentariskt system är regeringschefen beroende av att erhålla stöd i den lagstiftande församlingen för att kunna kvarstå i ämbetet. I länder som tillämpar full presidentialism är statschefen också samtidigt regeringschef, till exempel Burmas president och USA:s president. Begreppet regeringschef förekommer i Wienkonventionen om traktaträtten (artikel 7) där det framgår att en regeringschef, likt en statschef och utrikesminister, kan företräda sin stat utan någon särskild fullmakt.[1][2]

Titeln för regeringschefer varierar i olika länder. I exempelvis Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige används titeln statsminister. Andra titlar som förekommer runt om i världen i olika variationer är: chefsminister, förbundskansler, förste minister, kansler, konseljpresident, ministerpresident, premiärminister, president, rikskansler och storvesir.

Regeringschefer i olika länder redigera

Chefsminister redigera

I många brittiska och tidigare brittiska områden används beteckningen chefsminister på en regeringschef för ett icke-suveränt område, såsom en besittning eller delstat.

Kansler redigera

I vissa länder, idag främst tyskspråkiga länder, kallas regeringschefen kansler eller förbundskansler, i Tyskland tidigare rikskansler. Se vidare

Konseljpresident redigera

Konseljpresident kallas regeringschefen i Italien. Titeln användes tidigare också för regeringscheferna i Frankrike (under tredje och fjärde republikerna) och Danmark.

Monark redigera

I en absolut monarki är statschefen i regel även regeringschef.

Premiärminister redigera

I många länder kallas regeringschefen efter brittiskt mönster premiärminister. I Sverige är det inte ovanligt att regeringschefer i alla länder utom de nordiska länderna, Tyskland och Österrike slentrianmässigt kallas för premiärminister, exempelvis Italiens och Spaniens regeringschefer, oavsett om detta är den formella titeln eller inte.

President redigera

I vissa länder är statschefen även regeringschef. Detta gäller bl.a. USA och många sydamerikanska länder

I Iran bär regeringschefen titeln president, men är inte landets statschef.

Statsminister redigera

I Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kallas regeringschefen för statsminister.

Övrigt redigera

Den iriska titeln för Irlands regeringschef är taoiseach, som ungefär betyder "hövding". På Irland används 'taoiseach' även på engelska, som är Irlands andra officiella språk, men i övriga engelskspråkiga länder, liksom på svenska, kallas den irländska regeringschefen dock ofta för premiärminister.

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera